Наказ N 82 від 29.11.2002 р.

Наказ N 82 від 29.11.2002 р. Про надання додаткових функцій територіальної діяльності інституту „Донецький ПромбудНДІпроект”

Наказ від 29 листопада 2002 р. № 82 Про надання додаткових функцій територіальної діяльності інституту „Донецький ПромбудНДІпроект” Наказ від 29 листопада 2002 р. № 82 З метою підтримання високого рівня якості і ефективності проектних робіт та оперативного вирішення питань проектування об’єктів водопостачання каналізації і промислових гідротехнічних споруд наказую: 1. На підставі рішення науково-технічної ради Держбуду України від 3 жовтня 2002р.№9 надати функції територіальної організації з водопостачання каналізації і промислових гідротехнічних споруд в Донецькій області інституту „Донецький ПромбудНДІпроект”. 2. Затвердити і ввести в дію з 1 грудня 2002р. розроблену інститутом „Донецький ПромбудНДІпроект” Зміну №4 ДБН А2.3-1-99 “Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення” додається. 3. ДП “Укрархбудінформ” Чеснок В.М. укомплектувати ДБН А.2.3-1-99 зазначеною зміною при реалізації їх користувачам. 4.Управлінню науково-технічної політики у будівництві Григор А. Ф. забезпечити опублікування зазначеної зміни у Інформаційному бюлетені Держбуду України. 5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету В. Присяжнюка. Голова ДержбудуВ. Череп * * * Додаток до наказу Держбуду Українивід 29 листопада 2002 року № 82 Зміна №4 ДБН А 2.3-1-99 “Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення”. Наказом Держбуду України від 29 листопада 2002 року №82 строк введення в дію встановлений з 1 грудня 2002 року. ТЕКСТ ЗМІНИ Додаток 2 “Перелік проектних та інженерно-вишукувальних організацій на які покладається здійснення територіальної діяльності” Розділ “У водопостачанні каналізації і промислових гідротехнічних спорудах”. Позицію 3 викласти в новій редакції : Територіальні організації за напрямами діяльності Території на яких здійснюють свої функції територіальні організації У водопостачанні каналізації і промислових гідротехнічних спорудах Донецька область Донецький ПромбудНДІпроект м. Донецьк ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Приложение 2 “Перечень проектных и инженерно-изыскательских организаций на которые возлагается осуществление территориальной деятельности”. Раздел “ В водоснабжении канализации и промышленных гидротехнических сооружениях”. Позицию 3 Изложить в новой редакции : Территориальные организации по направлениям деятельности Территории на которых осуществляют свои функции территориальные организации В водоснабжении канализации и промышленных гидротехнических сооружениях Донецкая область Донецкий ПромстройНИИпроект г. Донецк