Наказ N 94 від 10.12.2002 р.

Наказ N 94 від 10.12.2002 р. Про затвердження плану заходів з виконання рішень спільного засідання колегій Держбуду та Київської міської державної адміністрації

Наказ від 10 грудня 2002 р. № 94 Про затвердження плану заходів з виконання рішень спільного засідання колегій Держбуду та Київської міської державної адміністрації Наказ від 10 грудня 2002 р. № 94 На виконання рішень спільного засідання колегій Держбуду України та Київської міської державної адміністрації з питання „Про практику забудови м.Києва та основні напрями її подальшого удосконалення” від 11 жовтня 2002 року наказую: 1. Затвердити план заходів із забезпечення виконання запланованих колегіями завдань щодо удосконалення забудови м.Києва. 2. Начальнику Управління науково-технічної політики у будівництві А.Григору начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській забезпечити включення до проекту Плану науково-технічних та проектно-реставраційних розробок Держбуду України фінансування робіт щодо виконання заходів колегії передбачених пунктами 2 3 8 10 за поданням управлінь. 3. Заступнику Голови Комітету В.Присяжнюку забезпечити постійний контроль за виконанням заходів. Голова КомітетуВ.Череп Затвердженонаказом Держбуду Українивід 10 грудня 2002 р. № 94 План заходів щодо забезпечення виконання запланованих колегіями Держбуду України та Київської міської державної адміністрації завдань з удосконалення забудови м. Києва Управлінню містобудівної політики Держбуду України забезпечити розгляд та підготовку висновку до проекту Правил забудови м. Києва. Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Економов А.О. Термін: грудень 2002 р. Управлінню містобудівної політики Держбуду України спільно з Головним управлінням містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації створити склад авторського колективу та забезпечити розробку змін та доповнень до державних будівельних норм "Містобудування. Планування та забудова населених пунктів". Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Економов А.О. Термін: грудень 2002 р. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будівель і споруд житлово-цивільного призначення і Управлінню науково-технічної політики у будівництві за участю державних наглядових органів та інших зацікавлених організацій підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативних документів у частині проектування житлових будинків у м.Києві вище 25 поверхів з урахуванням набутого досвіду. Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Авдієнко О.П. Григор А.Ф. Термін: червень 2003 р. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будівель і споруд житлово-цивільного призначення і Управлінню науково-технічної політики у будівництві із залученням інституту КиївЗНДІЕП організувати розроблення за кошти інституту остаточної редакції державних будівельних норм "Житлові будинки і комплекси" з урахуванням пропозицій Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації та Київської міської Служби Української державної експертизи та подати на розгляд НТР Держбуду України. Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Авдієнко О.П. Григор А.Ф. Термін: жовтень 2003 р. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будівель і споруд житлово-цивільного призначення надати методичну допомогу Головному управлінню містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації у розробці методичних рекомендацій з проектування мансард над існуючими будинками з урахуванням досвіду реконструкції житлових будинків перших масових серій. Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Авдієнко О.П. Термін: січень - березень 2003 р. Державній архітектурно-будівельній інспекції спільно з Держкомстатом України та Управлінням держархбудконтролю Київської міської державної адміністрації здійснити перевірку дотримання порядку введених до експлуатації об’єктів у 2002 році у м. Києві. Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Папка В.В. Термін: березень 2003 р. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови надати Держбуду України методичну допомогу Головному управлінню охорони культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних робіт Київської міської державної адміністрації при підготовці до затвердження науково-проектної документації з визначення меж та режимів використання історичних ареалів м. Києва а також правил охорони та використання історичних ареалів м. Києва Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Кучерук М.М. Термін: листопад 2003 р. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України забезпечити розробку проекту визначення зон охорони об’єктів всесвітньої культурної спадщини - державних історико-культурних заповідників Софії Київської та Києво-Печерської Лаври а також надати методичну допомогу у розробці проекту коригування зон охорони інших об’єктів культурної спадщини у м. Києві. Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Кучерук М.М. Термін: вересень 2003 р. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України взяти участь у підготовці Головним управлінням охорони культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних робіт Київської міської державної адміністрації облікової документації об’єктів культурної спадщини. Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Кучерук М.М. Термін: жовтень 2003 р. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України забезпечити розробку ДБН з питань реконструкції та реставрації пам’яток культурної спадщини. Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Кучерук М.М. Термін: жовтень 2003 р. Управлінню містобудівної політики Держбуду України з урахуванням пропозицій Національної Спілки архітекторів України Української академії архітектури підготувати та подати на затвердження новий склад архітектурно-містобудівної ради Держбуду України. Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Економов А.О. Термін: грудень 2002 р. Управлінню містобудівної політики Держбуду України разом з Київською міською державною адміністрацією підготувати склад робочої групи для виконання рішень колегій. Виконавці: Присяжнюк В.Ф. Економов А.О. Термін: грудень 2002 р.