Наказ N 10 від 02.08.2002 р.

Наказ N 10 від 02.08.2002 р. Про затвердження Плану заходів на виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради

Наказ від 2 серпня 2002 р. № 10 Про затвердження Плану заходів на виконання завдань які випливають з посланьПрезидента України до Верховної Ради Наказ від 2 серпня 2002 р. № 10 З метою реалізації проголошеної Президентом України Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки стратегічних цілей визначених Концепцією діяльності Кабінету Міністрів України наказую: 1. Затвердити План заходів на виконання завдань які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України „Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” та „Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році” у сфері компетенції Держжитлокомунгоспу України схвалені рішенням колегії Комітету від 23 липня 2002 року № 1. 2. Заступникам Голови Комітету начальникам управлінь і відділів забезпечити виконання заходів у встановлені терміни а також вчасне подання пропозицій щодо внесення змін і доповнень до них із врахуванням змін у суспільно-політичному та фінансово-економічному становищі і виходячи з реальних обсягів фінансування Комітету. 3. Рекомендувати Раді Міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській і Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання Плану заходів схвалених на засіданні розширеної колегії Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства та затверджених наказом № 10 від 2 серпня 2002 року. 4. Керівникам Ресжитлокомунгоспу Автономної Республіки Крим облжитло-комунуправлінь Севастопольських міськкомун-управління та міськжитлоуправління Головного управління житлового господарства м.Києва довести матеріали розширеного засідання колегії до міських та районних підприємств житлово-комунального господарства та підприємств міського електротранспорту. 5. Управлінню апарату В.Чернявський забезпечити періодичний контроль за виконанням Заходів управліннями і відділами та підготовку відповідної інформації керівництву Комітету. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Голови Комітету згідно з розподілом функціональних обов’язків. Голова КомітетуГ. Семчук