Наказ N 18 від 14.08.2002 р.

Наказ N 18 від 14.08.2002 р. Про профілактику виробничого травматизму у водопровідно-каналізаційному господарстві

Наказ від 14 серпня 2002 р. № 18 Про профілактику виробничого травматизму у водопровідно-каналізаційному господарстві Наказ від 14 серпня 2002 р. № 18 За останні роки на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства проводилась планомірна робота спрямована на поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища. Розроблено низку важливих нормативних документів з охорони праці безпечних технологій обладнання тощо. Питання профілактики травматизму розглядалися на засіданнях колегії семінарах-нарадах за участю керівників та головних інженерів управлінь і об’єднань житлово-комунального господарства і як наслідок загалом у галузі рівень виробничого травматизму зі смертельними наслідками дещо знизився. Разом з тим на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства кількість травмованих ще залишається значною. Тільки у минулому році на КП „Хмельницькводоканал” під час проведення ремонтних робіт на КНС через спалах газоповітряної суміші постраждало шестеро осіб двоє з яких загинуло. На КП „Кривбасводоканал” у каналізаційному колодязі загинуло троє робітників. У Первомайському управлінні водопровідно-каналізаційного господарства внаслідок нехтування засобами захисту під час роботи в каналізаційному колодязі постраждало троє робітників один з яких загинув. За оперативною інформацією вже у цьому році мали місце нещасні випадки зі смертельними наслідками на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства Дніпропетровського Одеського Харківського Запорізького і Закарпатського облжитло-комунуправлінь. Мінпраці України листом від 13.05.02 № 09-02-11/1838 звертає увагу Комітету обл- міськдержадміністрацій та територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці на істотні недоліки в роботі з профілактики виробничого травматизму у водопровідно-каналізаційному господарстві. Головними причинами виробничого травматизму є грубі порушення вимог охорони праці в першу чергу через невикористання працівниками засобів індивідуального і колективного захисту під час виконання особливо небезпечних робіт у підземних колодязях і камерах грубі порушення трудової та технологічної дисципліни низький рівень знань окремими посадовими особами вимог охорони праці та незадовільний контроль з їхнього боку за безпечним виконанням працівниками ремонтних і аварійних робіт. Є істотні недоліки в організації навчання посадових осіб і спеціалістів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з питань охорони праці в Державній академії житлово-комунального господарства. Як показала перевірка Держнаглядохоронпраці в травні поточного року в академії ще недостатня матеріально-технічна база для навчання посадових осіб окремі навчальні плани і програми не відповідають чинним вимогам. У зв’язку з вказаними недоліками навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів в академії призупинено до їх усунення. Негативно впливає на профілактику виробничого травматизму в галузі малочисельність а іноді й відсутність штатних посадових осіб з охорони праці як в обласних управліннях житлово-комунального господарства так і на їх підприємствах. З метою профілактики виробничого травматизму наказую: 1. Запропонувати керівникам Ресжитлокомунгоспу АР Крим облжитлокомунуправлінь. Севастопольських міськкомунуправління і міськжитлоуправління галузевих управлінь і об’єднань м.Києва: особисто проаналізувати стан роботи щодо профілактики виробничого травматизму на підприємствах та в організаціях що належать до сфери управління в першу чергу на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та терміново здійснити комплекс профілактичних заходів щодо його попередження; зміцнити служби охорони праці укомплектувавши їх досвідченими фахівцями; організувати та провести в поточному році позачергове навчання і перевірку знань працівників підприємств водопровідно-каналізаційного господарства що виконують газонебезпечні земляні та аварійні роботи; у разі групових нещасних випадків та зі смертельними наслідками негайно повідомляти Комітет для інформування всіх підприємств житлово-комунального господарства про причини та обставини травматизму для профілактики подібних випадків. 2. Керівникам управлінь та відділів Комітету проаналізувати стан роботи з охорони праці у відповідних підгалузях і з урахуванням результатів цієї роботи: терміново підготувати необхідну документацію для проведення тендерів на роботи з охорони праці на 2002 рік передбачених Галузевою програмою поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки та доповненнями до неї; підготувати та подати у вересні п.р. Відділу підвідомчих організацій контрольно-ревізійної роботи та господарського обслуговування конкретні пропозиції щодо поліпшення охорони праці на 2003 рік як доповнення до вказаної програми; доручати фахівцям управлінь відділів під час відряджень вивчати стан та надавати практичну допомогу в роботі щодо профілактики виробничого травматизму. 3. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства Комітету В.Хомко : підготувати у жовтні п.р. необхідні матеріали для розгляду на засіданні колегії Держнаглядохоронпраці спрямовані на поліпшення стану безпеки на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства; оперативно інформувати всі водопровідно-каналізаційні господарства про обставини та причини нещасних випадків що мають місце в підгалузі; у місячний термін виявити причини зволікання з введенням у дію нових правил з охорони праці для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства і внести пропозиції щодо надання їм чинності. 4. Визначити Державну академію житлово-комунального господарства головним центром навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів галузі. 5. Ректорові Державної академії житлово-комунального господарства Г.Короткому у місячний термін здійснити конкретні заходи щодо усунення виявлених перевіркою Держнаглядохоронпраці недоліків в організації навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці зокрема: внести відповідні зміни до Статуту академії у зв’язку з наданням їй статусу головного центру навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів галузі; розробити необхідний комплект документації для отримання дозволу в Держнаглядохоронпраці на проведення цього виду діяльності; організувати навчання та перевірку знань з охорони праці викладачів академії які не мають відповідних чинних посвідчень у Головному навчально-методичному центрі Держнаглядохоронпраці; зміцнити відділи та кафедри академії кваліфікованими спеціалістами з охорони праці. 6. З метою виконання завдань 2002 року Галузевої програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки затвердженої 23.11.2001 і узгодженої з Держнаглядохоронпраці та надання практичної допомоги житлово-комунальним господарствам в організації робіт з профілактики виробничого травматизму делегувати ДП „Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства” як базовій організації з охорони праці наказ Держжитлокомунгоспу України від 28.04.94 № 36 функції на проведення тендеру щодо закупівлі мікроавтобуса приладів і обладнання для створення у системі житлово-комунального господарства головної пересувної лабораторії з охорони праці. 7. Директорові ДП „Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут місько-го господарства” Г.Щербині за результатами тендеру подати Держжитлокомунгоспу України відповідний звіт. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету В.Альохіна. Голова КомітетуГ.Семчук