Наказ N 22 від 16.08.2002 р.

Наказ N 22 від 16.08.2002 р. На виконання рішення колегії Комітету від 23.07.2002 № 1 про стратегію та основні завдання підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства України

Наказ від 16 серпня 2002 р. № 22 На виконання рішення колегії Комітету від 23.07.2002 № 1 про стратегію та основні завдання підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства України Наказ від 16 серпня 2002 р. № 22 З метою забезпечення підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства України та на виконання рішення розширеного засідання колегії держжитло-комунгоспу України від 23 липня 2002 р. № 1 наказую: 1. Затвердити стратегію та основні завдання підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства України. 2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям створити структурні підрозділи з питань реформування житлово-комунального господарства кожного регіону. 3. Ресжитлокомунгоспу Автономної Республіки Крим управлінням житлово-комунального господарства обласних державних адміністрацій Головному управлінню житлового господарства м.Києва Севастопольському міському комунальному управлінню в місячний термін переглянути та доопрацювати регіональні програми реформування житлово-комунального госпо-дарства з урахуванням визначених стратегічних цілей та базових принципів їх досягнення. 4. Начальникам структурних підрозділів Комітету забезпечити виконання Основних завдань Держжитлокомунгоспу України з реформування та розвитку галузі на 2002-2006 роки. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Комітету згідно з розподілом функціональних обов’язків. Голова КомітетуГ.Семчук