Наказ N 24 від 16.08.2002 р.

Наказ N 24 від 16.08.2002 р. Про розподіл обов’язків між керівництвом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

Наказ від 16 серпня 2002 р. № 24 Про розподіл обов’язків між керівництвом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства Наказ від 16 серпня 2002 р. № 24 З метою організаційного забезпечення роботи Держжитлокомунгоспу України та виконання покладених на Комітет завдань наказую: 1. Затвердити наступний розподіл обов’язків між керівництвом Комітету: Голова Комітету Г.М.Семчук: загальне керівництво комітетом; представництво комітету в Адміністрації Президента України Верховній Раді України Кабінеті Міністрів України; впровадження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.02 № 139; забезпечення правового функціонування галузі; координування роботи заступників Голови Комітету і підрозділів апарату; керівництво роботою колегії; здійснення функцій розпорядника фінансів; забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті Комітету та в галузі; здійснення управління цивільною обороною режимно-секретною роботою мобілізаційною підготовкою та готовністю; співпраця з засобами масової інформації. Перший заступник Голови Комітету В.І.Альохін: організація роботи центрального апарату і колегії Комітету; організація планування законопроектної роботи і моніторингу проходження законопроектів у комітетах Верховної Ради України та розгляду їх на пленарних засіданнях; організація контролю за цільовим витрачанням бюджетних коштів на підприємствах сфери управління Комітету; забезпечення фінансування утримання центрального апарату Комітету виплати заробітної плати та вирішення соціально-побутових питань; організація підбору і розстановки кадрів у центральному апараті та на підприємствах сфери управління Комітету; організація здійснення функцій з управління майном та внутрішньофінансового контролю підприємств установ і організацій що є у державній власності і відносяться до сфери управління Комітету; організація розробки та затвердження фінансових планів підприємств сфери управління Комітету; організація правового забезпечення діяльності Комітету і галузі; забезпечення міжнародного співробіт-ництва; забезпечення контролю за діловодством в апараті Комітету; організація заходів з інтеграції сільської комунальної служби в єдину систему житлово-комунального господарства; організація розроблення пропозицій до проектів Державного бюджету України Державної програми економічного і соціального розвитку України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України; організація методичного забезпечення галузі з охорони праці; організація моніторингу платежів до бюджету підприємств сфери управління Комітету; організаційне забезпечення роботи міжвідомчих комісій з питань житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація виконання інших питань за дорученням Голови Комітету; виконання обов’язків Голови Комітету на період його відсутності; координація роботи управлінь та відділів Комітету: Управління організаційно-інформаційного забезпечення роботи апарату; Управління фінансування бухгалтерського обліку та звітності; Відділ правового забезпечення та зовнішньоекономічних звя’зків; Відділ підвідомчих організацій контрольно-ревізійної роботи та господарського обслуговування; Відділ кадрів та режимно-секретної роботи. Заступник Голови Комітету О.М.Білянський: організація підготовки пропозицій щодо формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства та впровадження їх в галузі; організація визначення економічних критеріїв оцінки господарської діяльності підприємств установ і організацій в галузі житлово-комунального господарства; організація розроблення методичного забезпечення реформування галузі; організація підготовки нормативних документів щодо формування цінової політики та встановлення тарифів в житлово-комунальному господарстві; організація впровадження конкурентних засад з надання житлово-комунальних послуг; забезпечення реалізації заходів спрямованих на демонополізацію в галузі житлово-комунального господарства; організація провадження науково-технічної діяльності в галузі; організація розроблення та координація виконання заходів щодо енергозбереження в житлово-комунальному господарстві; організація роботи з метрології стандартизації та підтвердження відповідності в житлово-комунальному господарстві; організаційно-методична робота спрямо-вана на реалізацію державної політики з питань праці та заробітної плати в житлово-комунальному господарстві; організація моніторингу платежів до бюджету підприємств галузі; координація узгодження переліку об’єктів реконструкції та будівництва в житлово-комунальному господарстві які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету; організація співробітництва з фінансовими організаціями в т.ч. світовими; участь в укладенні генеральної тарифної угоди; організаційне забезпечення роботи міжвідомчих комісій з питань житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація виконання інших питань за дорученням Голови Комітету; координація роботи управлінь Комітету: Управління стратегії реформування житлово-комунального господарства; Управління економіки ціноутворення та тарифної політики житлово-комунального господарства; Управління науково-технічної політики. Заступник Голови Комітету О.Б.Лотоцький: організація правового та нормативно-методичного забезпечення реформування та розвитку житлового господарства благоустрою та озеленення населених пунктів ритуального обслуговування міського електричного транспорту; впровадження сучасних методів поводження із побутовими відходами; організація роботи квітково-декоративного насінництва та розсадництва в галузі; організація державного контролю за технічним станом міського електротранспорту та безпекою його руху; організація нормативно-методичного забезпечення роботи органів технічної інвентаризації; організація підготовки нормативних документів щодо формування цінової політики та встановлення тарифів в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація впровадження конкурентних засад з надання житлово-комунальних послуг в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація розроблення методики визначення нормативів витрат і втрат ресурсів в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація узгодження переліку об’єктів реконструкції та будівництвцтва які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до розподілу обов’язків; організація роботи щодо забезпечення техніки безпеки в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація роботи з підготовки житлового фонду електротранспорту та об’єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період; підготовка пропозицій та розподіл бюджетних коштів в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; залучення додаткового фінансування в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація роботи з надання послуг населенню яке проживає в сільській місцевості в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація методичного забезпечення галузі з пожежної безпеки; організаційне забезпечення роботи міжвідомчих комісій в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація виконання інших питань за дорученням Голови Комітету; координація роботи управлінь Комітету: · Управління експлуатації житлового фонду; · Управління благоустрою та комунального обслуговування; · Управління міського електротранспорту. Заступник Голови Комітету В.П.Рудий: - організація правового та нормативно-методичного забезпечення реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного госпо-дарства та комунальної теплоенергетики; організація ліцензування певних видів господарської діяльності з водопостачання та водовідведення; організація заходів щодо експлуатації споруд інженерного захисту територій; координування робіт з підготовки житлово-комунального господарства до функціонування у осінньо-зимовий період; організація роботи щодо безпечної життєдіяльності населення реагування на надзвичайні ситуації; організація роботи з акредитації хіміко-бактерологічних лабораторій; організація роботи з метрології в галузях житлово-комунального господарства відпо-відно до розподілу обов’язків; організація підготовки нормативних документів щодо формування цінової політики та встановлення тарифів в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація впровадження конкурентних засад з надання житлово-комунальних послуг в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; - організація узгодження переліку об’єктів реконструкції та будівництва які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до розподілу обов’язків; організація розроблення методики визначення нормативів витрат і втрат ресурсів в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація роботи щодо забезпечення техніки безпеки в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; підготовка пропозицій та розподіл бюджетних коштів в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; залучення додаткового фінансування в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація роботи з надання послуг населенню яке проживає в сільській місцевості в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організаційне забезпечення роботи міжвідомчих комісій в галузях житлово-комунального господарства відповідно до розподілу обов’язків; організація виконання інших питань за дорученням Голови Комітету; координація роботи управлінь та відділів Комітету: · Управління водопровідно-каналізаційного господарства; · Управління комунальної теплоенергетики; · Відділ протизсувних робіт та захисту територій населених пунктів від шкідливої дії вод. 2. Затвердити розподіл між Головою та заступниками Голови Держжитлокомунгоспу України координації взаємодії з центральними органами виконавчої влади додається . 3. У період відсутності: Голови Комітету рішення за нього відповідно до розподілу обов’язків п.1 цього наказу приймає Перший заступник голови В.І.Альохін В.І. Альохіна – В.П.Рудий; В.П. Рудого – В.І.Альохін; О.М.Білянського – О.Б.Лотоцький; О.Б.Лотоцького – О.М.Білянський. В окремих випадках відсутність на робочому місці хвороба відрядження та інше рішення за заступника Голови Комітету приймає перший заступник Голови Комітету або заступник на якого наказом покладено обов’язки Голови Комітету. Голова КомітетуГ.Семчук Додатокдо наказу Держжитлокомунгоспувід 16.08.2002 № 24 РОЗПОДІЛміж Головою та заступниками Голови Держжитлокомунгоспу України координації взаємодії з центральними органами виконавчої влади Голова Комітету - Адміністрація Президента України - Верховна Рада України - Кабінет Міністрів України Перший заступник Голови Комітету АЛЬОХІН В.І. - Адміністрація Президента України - Верховна Рада України - Міністерство внутрішніх справ України - Міністерство закордонних справ України - Міністерство оборони України - Міністерство фінансів України - Міністерство юстиції України - Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу - Державний комітет архівів України - Державний комітет зв’язку України - Державний комітет релігій України - Державний комітет України у справах ветеранів - Державний комітет кордону України - Вища атестаційна комісія України - Державне казначейство України - Державна митна служба України - Служба безпеки України - Управління державної охорони України - Головне контрольно-ревізійне управління - Головне управління державної служби України - Конституційний Суд України - Верховний Суд України - Генеральна прокуратура України - Федерація професійних спілок України - Національний банк України - Держкомрезерв Заступник Голови Комітету БІЛЯНСЬКИЙ О.М. - Міністерство економіки України - Міністерство культури і мистецтва України - Міністерство освіти і науки України - Міністерство праці та соціальної політики України - Державний комітет інформацій України - Державний комітет статистики України - Пенсійний фонд України - Антимонопольний комітет України - Державна податкова адміністрація України - Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - Фонд державного майна України - Рахункова палата України - Національна академія наук України - Центральна спілка споживчих товариств України - Комітет по Державних преміях України в галузі науки і техніки - Торгово-промислова палата України Заступник Голови Комітету ЛОТОЦЬКИЙ О.Б. - Міністерство аграрної політики України - Міністерство охорони здоров’я - Державний комітет України у справах сім’ї та молоді - Міністерство транспорту України - Державний комітет України з будівництва та архітектури - Державний комітет України по земельних ресурсах - Державний комітет лісового господарства України - Державна адміністрація залізничного транспорту України - АТ “Українська фондова біржа” - Національна рада соціального партнерства - Державна служба автомобільних доріг Заступник Голови Комітету РУДИЙ В.П. - Кабінет Міністрів України - Міністерство палива та енергетики України - Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Міністерство промислової політики України - Міністерство екології та природних ресурсів України - Державний комітет водного господарства України - Державний комітет енергозбереження - Держстандарт України - Державний комітет ядерного регулювання України - Національна комісія регулювання електроенергетики України - Національне космічне агентство України - Рада підприємств України при Кабінеті Міністрів України - НАК “Нафтогаз України”