Рішення Колегії N 23 від 05.04.2002 р.

Рішення Колегії N 23 від 05.04.2002 р. Про стан оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

Рішення колегії від 5 квітня 2002 р. № 23 Про стан оснащення наявного житлового фонду засобами облікута регулювання споживання води і теплової енергії Рішення колегії від 5 квітня 2002 р. № 23 Заслухавши інформацію заступника начальника Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації П.Хомика про стан виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії далі Програма колегія відзначає що темпи оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії в регіонах не відповідають рішенням Уряду а стан виконання завдань Програми є незадовільним. Основною причиною цього є відсутність реальних джерел фінансування Програми та дієвих механізмів економічного стимулювання ощадливого споживання енергоресурсів. В Держбюджеті та місцевих бюджетах кошти не передбачаються а цільові фонди не працюють через відсутність надходжень до них. Встановлення засобів обліку здійснюється в основному за рахунок власників житлового фонду та населення. Під час затвердження завдань Програми не були враховані питання взаємовідносин між власниками житлових будинків виконавцями і споживачами послуг з водо- теплопостачання відомчої належності та фактичного технічного стану житлових будинків ветхий аварійний та стан інженерних вводів економічної доцільності встановлення засобів обліку в окремих будинках залежно від поверховості кількості квартир мешканців тощо. З урахуванням вищенаведеного та з метою виконання доручень Уряду колегія вирішила: 1. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.Каплун до 15 травня 2002 р. підготувати пропозиції щодо визначення критеріїв економічної доцільності оснащення інженерних вводів житлових будинків засобами обліку. 2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським держадміністраціям відповідно до критеріїв економічної доцільності оснащення інженерних вводів житлових будинків засобами обліку визначитись з обсягами та до 15 липня 2002 року подати пропозиції Держбуду України щодо коригування завдань Програми. 3. Державній академії житлово-комунального господарства Г.Короткий до 1 вересня 2002 р. розробити проект “Порядку придбання встановлення та обслуговування засобів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії в наявному житловому фонді” передбачивши зокрема що замовниками виконавцями робіт із встановлення засобів обліку води та теплової енергії виступає власник житлового будинку; придбання встановлення та обслуговування будинкових засобів обліку та регулювання споживання води та теплової енергії має здійснюватися за рахунок таких основних джерел фінансування: видатків місцевих бюджетів що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів; відсотків надходжень від передачі в оренду та приватизації нежитлових приміщень; застосування договорів між власниками житлових будинків та виробниками підприємствами-постачальниками на лізинг засобів обліку і регулювання споживання води та теплової енергії; створення спеціальних фондів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку витрати з яких здійснюються на цілі що передбачені статутом в частині обладнання будинку засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії холодної та гарячої води; включення до тарифів витрат на оснащення наявного житлового фонду приладами обліку з наступною акумуляцією цих коштів а також отриманих завдяки здійсненню заходів з енергозбереження для подальшого встановлення лічильників; коштів отриманих від реалізації цільових муніципальних облігацій; кредитних ресурсів на інвестиційні проекти отриманих у комерційних банках до 5 відсотків відповідно до Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів що реалізуються за рахунок кредитів комерційних банків з частковим відшкодуванням відсоткових ставок затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2002 № 101; залучення коштів населення тощо. 4. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко : до 1 травня 2002 р. внести Держкоменергозбереження пропозиції щодо прискорення внесення змін і доповнень до окремих законодавчих актів з питань створення механізму економічного стимулювання ощадливого споживання енергоресурсів; до кінця ІІІ кварталу 2002 р. узагальнити матеріали облдержадміністрацій і підготувати для подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо коригування завдань Програми; під час формування планів науково-дослідних робіт за рахунок Державного бюджету передбачити необхідні кошти на виконання заходів схвалених рішенням цієї колегії. 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників голови Комітету Г.Семчука і М.Руля. Голова колегіїВ.Череп