Рішення Колегії N 1 від 26.07.2002 р.

Рішення Колегії N 1 від 26.07.2002 р. Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік

Про поліпшення законодавчого забезпечення діяльності будівельної галузі Рішення засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв'язку спільно з колегією Держбуду України від 14 листопада 2002 р. Розглянувши стан законодавчого забезпечення будівельної галузі Комітет Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв‘язку та колегія Держбуду України відзначають що за останні роки створено законодавчу основу для її діяльності. Верховною Радою України прийняті закони - “Про основи містобудування” “Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” “Про архітектурну діяльність” “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об'єктів” “Про планування і забудову територій” “Про охорону культурної спадщини” “ Про експеримент у житловому будівництві на базі ХК „Київміськбуд” “Про Генеральну схему планування території України” а також внесено зміни у ряд законів. Значною мірою така законотворча діяльність зумовлена скоординованістю спільних зусиль Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв’язку та Держбуду України. Усталена практика проведення регулярних спільних засідань з метою аналізу змін законодавчого поля та планування розробки проектів законодавчих актів дозволяє ефективно співпрацювати протягом усього процесу розроблення розгляду та прийняття законопроектів. Прийняття зазначених законів дозволило більш повно врегулювати взаємовідносини замовників інвесторів проектувальників будівельників органів місцевого самоврядування фізичних та юридичних осіб при здійсненні містобудівної діяльності. На черзі законодавча і організаційна робота спрямована на структурну перебудову оновлення виробничого потенціалу будівельної галузі нарощування її матеріальної бази. З метою практичної реалізації прийнятих законів Держбудом розроблено і введено в дію пакет нормативно-правових актів. Зокрема “Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів” “Порядок надання архітектурно-планувального завдання і технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу” “Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи” “Типові регіональні правила забудови” Державні будівельні норми щодо складу змісту містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта "Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності" та ряд інших. Одним із наслідків створення більш сприятливого інвестиційного клімату стало збільшення коштів що виділяються з місцевих бюджетів на розроблення містобудівної документації. Тільки за 9 місяців поточного року ця сума склала 17100 тис. грн. що в 2 рази перевищує обсяги всього попереднього року. Розроблено 20 та затверджено 11 генпланів розроблено 23 та затверджено 21 проект детального планування території розроблено 202 та затверджено 166 проектів забудови розроблено 6 та затверджено 4 проекти регіональних правил забудови розроблено 9 проектів місцевих правил забудови. Таким чином створюється нормативно-правова база для залучення інвестицій на місцевому рівні. В результаті активізується діяльність інвесторів: видано понад 9000 АПЗ та понад 14000 будівельних паспортів; проведено 120 містобудівних та архітектурних конкурсів. Серед проблем будівельної галузі найболючішою є несвоєчасність розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи що негативно впливає на фінансовий стан будівельних підприємств і організацій зумовлює значні суми дебіторської і кредиторської заборгованості. Викликає занепокоєння кількарічне блокування введення в дію Закону України „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництво об'єктів" при прийнятті Державного бюджету на відповідний рік. Зволікання з введенням у дію зазначеного Закону призводить до зростання обсягів незавершеного будівництва зниження ефективності використання державних капітальних вкладень зумовлює погіршення фінансового стану підприємств і організацій - учасників інвестиційного процесу створює передумови для їх банкрутства та відповідне зменшення платежів до бюджету. Фактичне фінансування державних централізованих капітальних вкладень за останні роки складає: у 1996р. -57 2% 1997р. - 27 5% 1998р. - 54 8% 1999р. - 58 8% 2000р. - 88 7% 2001р. -85 2% 2002р. станом на 1.08.02р. - 20 5% від обсягів передбачених державним бюджетом. Не кращий стан і з фінансуванням капітальних вкладень за рахунок коштів місцевих бюджетів. У ряді галузей запроваджено і успішно реалізується "касовий метод" нарахування податку на додану вартість. За короткий період застосування цього методу в будівництві обсяги зросли майже на 40%. Проте подальша відмова від цієї практики в будівництві знову призвела до значного скорочення обсягів будівельно-монтажних робіт. Необхідно повернутись до цього питання і повернути у будівництво “касовий метод”. Для вирішення проблеми забезпечення населення житлом доцільно законодавчо врегулювати коло питань щодо створення фінансово-кредитного механізму та участі держави у фінансуванні та пільговому кредитуванні житлового будівництва. Зокрема на зазначені цілі має бути законодавчовстановлена обов'язкова захищена щорічна норма капітальних вкладень з Державного бюджету та фінансової участі регіонів місцевих бюджетів . Доцільно також передбачити розробку та впровадження нормативно-правових актів щодо створення стимулів заохочення банків у довгостроковому кредитуванні будівництва житла здешевлення вартості житлового будівництва. Доцільно створити спільні робочі групи з залученням фахівців різного профілю для напрацювання пакету законопроектів і комплексного вирішення проблеми. Враховуючи що нормативне забезпечення будівельної діяльності є вирішальною умовою розвитку будівельного комплексу впровадження і застосування прогресивних і ефективних технологій матеріалів виробів і конструкцій забезпечення якості будівництва Держбудом послідовно здійснюються кроки з формування національної нормативної бази у будівництві. За роки незалежності затверджено близько 500 нормативних документів однак обсяги цієї роботи не відповідають потребам галузі і вимагають суттєвого прискорення зокрема у частині гармонізації нормативних вимог до європейських директив. Обсяги передбачених бюджетних коштів 500 тис.грн. на ці цілі покривають потреби лише на 20 відсотків і вимагають суттєвого збільшення. Викликає занепокоєння стан виконання комплексу реставраційно-ремонтних робіт зокрема пам'ятки Національного заповідника „Софія Київська" і в першу чергу ансамбль споруд Софійського собору занесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та комплекс споруд Покровського монастиря. В гостро аварійному стані перебувають такі перлини архітектурного витвору як Георгіївська церква в смт.Седневі собор Різдва Богородиці у смт.Козельці та Благовіщенський собор у м.Ніжині Чернігівської області та багато інших. Разом з тим обсяг бюджетних асигнувань передбачених у проекті Державного бюджету за цією статтею на 2003 рік у розмірі 9500 тис.грн. складає лише 54 відсотки від бази минулого 2001 року. Виходячи з наведеного та необхідності поліпшення законодавчої бази будівельної галузі Комітет Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв’язку та колегія Держбуду України вирішили: Продовжити практику проведення регулярних щорічних спільних засідань з метою поліпшення законодавчої бази будівельної галузі. Голові підкомітету з питань будівельного комплексу та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв'язку Немировському О.А. та першому заступнику Голови Держбуду України Беркуті А.В. внести на розгляд Комітету з питань будівництва транспорту і зв'язку в двотижневий термін пропозиції по створенню експертної групи для розробки та опрацювання законопроектів у галузі будівництва. Одночасно внести на розгляд план роботи експертної робочої групи передбачивши в ньому розробку проекту Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла" пакету проектів законів щодо підвищення інвестиційної привабливості будівництва житла а також разом з членом колегії Держбуду України президентом холдингової компанії “Київміськбуд” Поляченком В.А. визначитись з порядком доопрацювання законопроектів “Про фінансово-кредитні механізми будівництва житла та операції з нерухомістю” та “Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом” і внести пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв'язку . Держбуду України разом з народними депутатами України – членами Комітету - прискорити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України проектів Законів України “ „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" щодо спрощення порядку визначення розміру штрафів що стягуються за правопорушення “Про внесення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення" щодо адміністративної відповідальності членів державних приймальних комісій за прийняття в експлуатацію об'єктів з порушенням чинного законодавства Народним депутатам України – членам Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв'язку - сприяти прискоренню внесення на розгляд на сесійному засіданні Верховної Ради України проекту Закону України "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо запровадження “касового методу” в будівництві . Першому заступнику Голови Держбуду України Беркуті А.В. начальнику Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шараповій Т.О. забезпечити аналітичне супроводження законопроекту. Голові підкомітету з питань будівельного комплексу та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв'язку Немировському О.А. та першому заступнику Голови Держбуду України Беркуті А.В. при доопрацюванні у Комітетах Верховної Ради України проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" для забезпечення впровадження механізму реалізації Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об'єктів" внести пропозиції до проекту Державного бюджету на 2003 рік щодо виділення в межах загальних видатків на фінансування капітальних вкладень резерву цих коштів у розмірі 5 п'яти відсотків від їх обсягу. Народним депутатам України – членам Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв'язку - сприяти включенню відповідної поправки в проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік". Голові підкомітету з питань будівельного комплексу та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв'язку Немировському О.А. та заступнику Голови Держбуду України Присяжнюку В.Ф. до 1 березня 2003 року опрацювати пропозиції щодо подальшої реалізації заходів з реконструкції житлових будинків перших масових серій в розвиток постанови Кабінету Міністрів України № 820 від 14 травня 1999 року з розробкою переліку законодавчих документів спрямованих на прискорення реконструкції житла. Вважати за доцільне ініціювання народними депутатами - членами Комітету - у порядку законодавчої ініціативи внесення змін до Закону України „Про стандартизацію" стосовно уточнення функцій та повноважень центрального органу виконавчої влади із стандартизації та нормування у будівництві промисловості будівельних матеріалів містобудуванні та архітектурі . Заступнику Голови Держбуду України Присяжнюку В.Ф. начальнику Управління науково-технічної політики у будівництві Григору А.Ф. підготувати необхідні обґрунтування та аналітичні матеріали. Народним депутатам України - членам Комітету Верховної Ради України з питань будівництва транспорту і зв'язку - під час розгляду проекту Державного бюджету України на 2003 рік сприяти включенню положень щодо збільшення видатків на реставрацію пам'яток архітектури пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва а також виділення капітальних вкладень на проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт і переобладнання будинку Держбуду по вул.В.Житомирській 9. Заступнику Голови Держбуду України Присяжнюку В.Ф. начальнику Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Кучеруку М.М. начальнику Фінансово-економічного управління Щавінській Т.М. начальнику Управління науково-технічної політики у будівництві Григору А.Ф. підготувати необхідні обґрунтування та аналітичні матеріали. Секретаріату Комітету підготувати звернення до Прем’єр-міністра України щодо вирішення ситуації навколо приміщення інституту “Діпромісто”. Розглянути питання контролю за виконанням даного рішення в І кварталі 2003 року. Голова Комітету Верховної Ради Україниз питань будівництва транспорту і зв’язкуВ.Пустовойтенко Голова Державного Комітету України з будівництва та архітектури Голова колегіїВ.Череп