Рішення НТР N 1 від 16.01.2002 р.

Рішення НТР N 1 від 16.01.2002 р. Про проекти нормативних документів

Про проекти нормативних документів Про проекти нормативних документів Рішення НТР від 16 січня 2002 р. № 1 прийнято у робочому порядку Науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження такі нормативні документи: - державний стандарт України “Цементи. Загальні технічні умови” розроблений концерном “Укрцемент” та державним підприємством “Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ” на заміну ГОСТ 22236-85 СТ СЄВ 5684-86 та ГОСТ 22237-85; - державний стандарт України “Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетверднучі. Методи випробувань” на основі міждержавного ГОСТ 25945-98 прийнятого рішенням МНТКБ протокол № 14 від 12 листопада 1998 р. на заміну ГОСТ 25945-87; - державний стандарт України “Суміші бетонні. Методи випробувань” на основі міждержавного ГОСТ 10181-2000 прийнятого рішенням МНТКБ протокол № 17 від 17 травня 2000 р. на заміну ГОСТ 10181.0-81-ГОСТ 10181.4-81. 2. Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко підготувати проект наказу Комітету про надання чинності зазначеним стандартам та забезпечити формування “Справ НД” в установленому порядку. Голова НТР В.Череп Д о в і д к а Проект ДСТУ загальних технічних умов на цементи регламентує методи оцінки якості цементу за критеріями відповідності згідно з європейським стандартом EN 197-1:2000. У розділах стандарту “Оцінка рівня якості цементів” та “Вимоги до фірм-відвантажувальних центрів” які розроблені вперше враховані положення європейських стандартів EN 197-1:2000 та EN 197-2:2000. Проект стандарту погоджений концерном “Укрцемент”. Проекти стандартів на методи випробувань матеріалів та виробів полімерних будівельних герметизуючих нетверднучих а також бетонних сумішей є автентичним перекладом прийнятих МНТКБ міждержавних стандартів. Усі проекти стандартів пройшли комплексну науково-технічну експертизу із залученням провідних фахівців галузі з відповідних питань та рекомендовані для застосування як національні державні стандарти України.