Рішення НТР N 5 від 08.02.2002 р.

Рішення НТР N 5 від 08.02.2002 р. Про доцільність проведення досліджень ефективності використання фільтр-пресів для зневоднення осадів стічних вод в умовах Сумського ДКП “Міськводоканал”

Про доцільність проведення досліджень ефективності використання фільтр-пресів для зневоднення осадів стічних вод в умовах Сумського ДКП “Міськводоканал” Про доцільність проведення досліджень ефективності використання фільтр-пресівдля зневоднення осадів стічних вод в умовах Сумського ДКП “Міськводоканал” Рішення НТР від 8 лютого 2002 р. № 5 Розглянувши пропозиції інституту “УкркомунНДІпрогрес” та ВАТ заводу “Прогрес” м.Бердичева щодо розроблення та впровадження камерних фільтр-пресів для зневоднення осадів що утворюються на каналізаційних очисних спорудах науково-технічна рада вирішила: 1. Вважати одним із пріоритетних напрямів технічного переозброєння підприємств водопровідно-каналізаційного господарства розроблення та впровадження обладнання вітчизняного виробництва для зневоднення осадів що утворюються на каналізаційних очисних спорудах. 2. Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко внести пропозиції щодо доцільності включення до переліку робіт наукової частини у 2002 році роботи “Розробка технологічного регламенту використання вітчизняних фільтр-пресів для зневоднення осадів стічних вод в умовах Сумського ДКП “Міськводоканал”. 3. Інституту “УкркомунНДІпрогрес” І.Абрамович та Сумському ДКП “Міськводоканал” Й.Тисівський до 01.07.2002 провести випробування камерного фільтр-пресу з площею фільтрації 5-6 квадратних метрів конструкції ВАТ завод “Прогрес” у цеху механічного зневоднення осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м.Сум із застосуванням катіонних флокулянтів. 4. За результатами дослідно-промислових випробувань Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер внести пропозиції щодо подальшого використання обладнання на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. Заступник голови НТРА.Беркута * * * Довідка Зневоднення осадів стічних вод ОСВ є однією з головних і невирішених в Україні проблем очищення стічних вод. Нині у світовій практиці застосовують процеси фільтр-пресування та центрифугування ОСВ з використанням високомолекулярних катіонних флокулянтів. Фільтр-пресування із застосуванням катіонних флокулянтів як метод зневоднення ОСВ знайшло широке застосування в Англії Японії Бельгії Росії та інших країнах. Центрифуги працюють на очисних спорудах багатьох міст Європи та Америки: Нью-Йорка Гельсінки Кельна Чикаго Лос-Анжелоса Ванкувера Санкт-Петербурга. Порівняно з центрифугуванням процес фільтр-пресування має такі переваги: вологість кека після зневоднення на фільтр-пресах нижча ніж після центрифуг; вміст завислих речовин у фільтраті від фільтр-пресів практично у 5 разів менший ніж у фугаті центрифуг; питома витрата електроенергії при фільтр-пресуванні на порядок нижча ніж при центрифугуванні; питома витрата флокулянтів для зневоднення ОСВ на фільтр-пресах в 1 3-1 8 раза менша ніж на центрифугах. Основними перевагами методу центрифугування є висока продуктивність та безперервність процесу недоліками – низька якість фугату велика вологість кека високі питомі витрати високовартісних флокулянтів та електроенергії наявність швидкозношуваних дорогих у виготовленні та ремонті деталей шнеків а також підвищений шум. Переваги технології фільтр-пресування перед центрифугуванням були підтверджені також дослідами виконаними інститутами “УкркомунНДІпрогрес” та “УкрНДІхіммаш” м.Харків . Виробництво обладнання для механічного зневоднення в Україні здійснюють ВАТ “Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе” центрифуги та ВАТ завод “Прогрес” м.Бердичів фільтр-преси . Крім цих підприємств виробництвом такого обладнання займаються НВП “Екомаш” центрифуги та АТ “НВК “Східна Україна” фільтр-преси м.Харків. Незважаючи на наявність вітчизняних виробників на багатьох очисних спорудах міст України київ Одеса Житомир Кременчук встановлене обладнання закордонного виробництва яке у 2-3 рази дорожче вітчизняного. Нині завод “Прогрес” освоїв та готовий до серійного виробництва сучасних камерних фільтр-пресів різної продуктивності з поліпропіленовими плитами які не поступаються імпортним аналогам. Використання вітчизняних фільтр-пресів дозволить суттєво зменшити капітальні витрати під час реконструкції діючих очисних споруд завантажити вітчизняних товаровиробників створити додаткові робочі місця зменшити потребу у виділенні ділянок землі для розташування мулових майданчиків. Вищенаведене свідчить про доцільність проведення дослідно-промислового випробування вітчизняного камерного фільтр-преса для зневоднення осадів каналізаційних очисних споруд із застосуванням катіонних флокулянтів.