Рішення НТР N 7 від 08.02.2002 р.

Рішення НТР N 7 від 08.02.2002 р. Про проект галузевих комунальних норм “Безпека дорожнього руху на міському електротранспорті. Організація оперативного контролю за безпекою руху”

Про проект галузевих комунальних норм... Про проект галузевих комунальних норм “Безпека дорожнього руху на міському електротранспорті. Організація оперативного контролю за безпекою руху” Рішення НТР від 8 лютого 2002 р. № 7 прийнято у робочому порядку З метою створення нормативної бази у сфері міського електротранспорту науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження галузеві комунальні норми “Безпека дорожнього руху на міському електротранспорті. Організація оперативного контролю за безпекою руху” розроблені Харківською державною академією міського господарства. 2. Відділу нормативно-методичного забезпечення експлуатації міського електротранспорту В.Вірченко підготувати наказ Держбуду України про затвердження зазначених галузевих комунальних норм та довести його до відома підприємств міського електротранспорту України. Голова НТРВ.Череп * * * Довідка Проект галузевих комунальних норм “Безпека дорожнього руху на міському електротранспорті. Організація оперативного контролю за безпекою руху” розроблений Харківською державною академією міського господарства відповідно до наказу Держбуду від 19.03.2001 № 63 замість “Положения об организации оперативного контроля по безопасности движения в подотрасли городского электротранспорта Минжилкомхоза УССР” затвердженого Мінжитлокомунгоспом УРСР 6 грудня 1984 року. Метою розроблення є створення нормативного документа що встановлює для підприємств міського електротранспорту незалежно від їх підпорядкованості та форми власності загальні вимоги до порядку проведення та документального оформлення оперативного контролю за станом безпеки руху з урахуванням вимог чинних законодавчих і нормативних документів. Завданням розробки є забезпечення на підприємствах міського електротранспорту постійного моніторингу стану безпеки руху трамвайних вагонів тролейбусів та створення умов ефективної роботи щодо попередження дорожньо-транспортних пригод. Проект нормативного документа розсилався на відгук підприємствам міського електротранспорту а також розглянутий на засідання ради начальників відділів служб безпеки руху. Пропозиції та зауваження були враховані під час підготовки остаточної редакції документа.