Рішення НТР N 17 від 13.03.2002 р.

Рішення НТР N 17 від 13.03.2002 р. Про впровадження корпоративних інформаційних систем управління підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства

Рішення НТР від 13 березня 2002 р. № 17 Про впровадження корпоративних інформаційних систем управління підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства Рішення НТР від 13 березня 2002 р. № 17 Для підвищення ефективності управління підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства актуальним є застосування корпоративних інформаційних систем із програмним забезпеченням на основі фінансово-економічних та виробничих модулів бази даних для кожного конкретного підприємства. Враховуючи досвід роботи спеціального проектно-конструкторського бюро АСУ водопостачання щодо розроблення корпоративних інформативних систем та проведені підготовчі роботи у ТВО “Харківкомунпромвод” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект створення корпоративної інформативної системи “Водоканал” та визначити ТВО “Харківкомунпромвод” базовим підприємством для його розроблення та апробації. 2. Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер Відділу інноваційної політики нормування та стандартизації Л.Кравченко до 01.04.2002 підготувати та надати Держкомзв’язку пропозиції щодо включення підготовки проекту корпоративної інформативної системи “Водоканал” до завдань Національної програми інформатизації. 3. Спеціальному проектно-конструкторському бюро АСУ водопостачання підготувати пілотний проект галузевої корпоративної інформативної системи “Водоканал” та провести його апробацію на підприємстві ТВО “Харківкомунпромвод”. 4. За результатами апробації Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства О.Мільнер внести пропозиції щодо подальшого використання корпоративної інформативної системи “Водоканал” на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. Заступник голови НТРГ.Семчук Довідка В сучасних умовах господарювання все більше поширюються корпоративні інформаційні системи КІС що приходять на заміну локальним АСУ створеним на програмних засобах 80-90-х років. КІС розробляються на основі сучасних концепцій управління підприємствами і сучасних високих інформаційних технологій. Це робота кінцевого користувача в єдиній інформаційній управлінській системі з відповідним функціональним апаратом вирішення завдань на основі фінансово-економічних і виробничих модулів. У ТВО “Харківкомунпромвод” проведено певні підготовчі роботи зі створення галузевої корпоративної інформаційної системи “Водоканал”. Упровадження КІС дозволить: оперативно одержувати повну інформацію про роботу підприємства що дозволяє ефективніше управляти виробництвом; використовувати інструменти планування й аналізу діяльності підприємства зручні засоби фінансового керування; ефективно планувати завантаження устаткування. Автоматично формувати плани проведення ремонту устаткування і планово-попереджувальні роботи на мережах; планувати господарську діяльність проводити аналіз результатів виконання бюджету підприємства собівартості виробленої продукції та розрахунки накладних витрат; будувати багатопланову систему бухгалтерського обліку для управління податковими платежами тощо.