Рішення НТР N 24 від 12.04.2002 р.

Рішення НТР N 24 від 12.04.2002 р. Про проект Рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури

Рішення НТР від 12 квітня 2002 р. № 24 Про проект Рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури Рішення НТР від 12 квітня 2002 р. № 24 Науково-технічна рада вирішила: 1. Відзначити що Технічним комітетом “Арматура для залізобетонних конструкцій” виконано значний обсяг робіт щодо оцінки фізико-механічних властивостей арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 з урахуванням зварювальності арматури її витривалості за зчеплення з бетоном. 2. Схвалити проект Рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури і рекомендувати їх до апробації у будівництві та на підприємствах будіндустрії. 3. Рекомендувати ТК “Арматура для залізобетонних конструкцій”: узагальнити зауваження та пропозиції користувачів і врахувати їх при розробленні зведених рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій із звичайного частина 1 та попередньо напруженого залізобетону частина 2 ; забезпечити підготовку та подання Держбуду України у грудні 2002 р. разом із зведеними рекомендаціями науково-технічного звіту за результатами досліджень відповідно до договору № 03-10-01 від 20.04.2001 р. 4. Вважати за доцільне розробити відповідні рекомендації щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 у конструкціях транспортного будівництва виходячи із специфіки їх роботи в умовах багаторазових коливальних навантажень. 5. Рекомендувати Науково-дослідному інститутові будівельних конструкцій П.Кривошеєв для вирішення проблем щодо застосування в Україні документів Єврокоду з питань залізобетону створити робочу групу із фахівців НДІБК та інших заінтересованих організацій. Голова НТРВ.Череп * * * Довідка Суттєві відмінності між вітчизняною та зарубіжною технологіями виробництва і принципів проектування залізобетонних конструкцій застосування арматурного прокату за новим ДСТУ 3760-98 створили значні труднощі для будівельної галузі України. Це пов’язано з тим що чинні нормативні документи типові проекти та виробнича база будіндустрії орієнтовані на застосування арматурного прокату за раніше чинними ГОСТ 5787-82 та ГОСТ 10884-94 вимоги яких суттєво відрізняються від вимог ДСТУ 3760-98 “Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови” який введений у дію з 01.01.99 і не був підкріплений ні достатнім обсягом досліджень властивостей арматурного прокату стабільності механічних характеристик зварювальності витривалості зчеплення з бетоном тощо ні як наслідок відповідною нормативною базою у галузі будівництва. В основу нового стандарту покладені вимоги до арматурного прокату які прийняті у зарубіжних нормативних документах ISO 6934 ISO 6935 DIN 488 E NV 10080 BS 4449 ASTM A 615 що значною мірою сприяло виходу продукції металургійних підприємств України на світовий ринок. Стан проблеми що склалася був розглянутий на технічній нараді у Держбуді України 20.12.2001р. де була розглянута та схвалена програма робіт з впровадження арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 у практику будівництва прийнято рішення про створення при Держбуді України Технічного комітету з стандартизації “Арматура для залізобетонних конструкцій” визначені джерела фінансування робіт для реалізації програми. Програмою робіт передбачалося на першому етапі в 2001 р. розроблення рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 у залізобетонних конструкціях без попереднього напруження на другому етапі в 2001 р. – рекомендацій щодо застосування прокату в конструкціях з попередньо напруженого залізобетону. В подальшому на основі рекомендацій заплановано внесення змін до чинних нормативних документів з проектування та виготовлення залізобетонних конструкцій. Рекомендації є результатом першого етапу робіт за програмою впровадження арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 у практику будівництва. Рекомендації розроблені Технічним комітетом “Арматура для залізобетонних конструкцій” за участю комбінату “Криворіжсталь” НДІБК холдингової компанії “Київміськбуд” Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури Національного університету “Львівська політехніка”. Рекомендації розроблені на основі узагальнення та аналізу досвіду виготовлення і застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 положень європейських нормативних документів щодо проектування та виготовлення конструкцій з таким видом прокату експериментальних досліджень механічних властивостей прокату. В рекомендаціях регламентуються сфера та умови застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 положення з розрахунку та конструювання виконання зварних з’єднань та правила контролю якості при виготовленні конструкцій.