Рішення НТР N 14 від 25.10.2002 р.

Рішення НТР N 14 від 25.10.2002 р. Про проект ДБН А.1.1- -2002 „Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві”

Рішення НТР від 25 жовтня 2002 р. № 14 Про проект ДБН А.1.1- -2002 „Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві” Рішення НТР від 25 жовтня 2002 р. № 14 Розглянувши проект ДБН А.1.1- -2002 „Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві” розроблений Українським державним науково-дослідним центром ціноутворення в будівництві Держбуду України „Цінобуд” за участю Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Держбуду України науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект ДБН А.1.1- -2002 „Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві”. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова разом з Управлінням науково-технічної політики у будівництві А.Григор підготувати наказ про затвердження ДБН порядок їх видання та розповсюдження. Голова НТРВ.Череп * * * Довідка Розроблення проекту “Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві” виконано Українським державним науково-дослідним центром ціноутворення у будівництві “Цінобуд” та Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду України. Метою розробки Положення є створення в Україні нормативної бази з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві. В даний час нормативної бази з цього питання в Україні не існує. Будівельні підприємства користуються нормами колишнього СРСР та УРСР. Проект Положення встановлює єдину систему розроблення затвердження застосування та перегляду виробничих норм витрат матеріалів у будівництві. Основними завданнями визначено проведення єдиної технічної політики і створення системи нормування витрат матеріалів у будівництві при забезпеченні якості надійності безпеки будівництва та економії матеріальних ресурсів. Положення поширюється на будівельні підприємства і є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від їх форм власності. Проект ДБН складається з таких розділів: загальні положення; об’єкти нормування система виробничих норм витрат матеріалів порядок їх затвердження; склад виробничих норм витрат матеріалів; методи розроблення порядок використання та перегляду виробничих витрат матеріалів; побудова і оформлення виробничих норм витрат матеріалів. З введенням зазначеного Положення виробничі норми витрат матеріалів у будівництві колишнього СРСР та УРСР які введені в дію відповідно до СНіП 5.01.18 – 86 залишаються чинними до їх перегляду чи скасування.