Наказ N 1 від 09.01.2003 р.

Наказ N 1 від 09.01.2003 р. Про надання річної фінансової та статистичної звітності за 2002 рік

Наказ від 9 січня 2003 р. № 1 Про надання річної фінансової та статистичної звітності за 2002 рік Наказ від 9 січня 2003 р. № 1 Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та „Порядку подання фінансової звітності” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 та на виконання наказу Держбуду від 3.09.2002 № 41 наказую: І. Керівникам підприємств і організацій що входять до сфери управління Держбуду: 1. До 25 лютого 2003 року забезпечити подання річної фінансової звітності за 2002 рік особисто головними бухгалтерами в обсязі форм: „Баланс” – форма № 1 „Звіт про фінансові результати” – форма № 2 „Звіт про рух грошових коштів” – форма № 3 „Звіт про власний капітал” – форма № 4 „Примітки до фінансової звітності” – форма № 5 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” – форма № 1-м „Звіт про фінансові результати” – форма № 2-м Пояснювальна записка яка має включати: аналітичну інформацію про науково-технічну діяльність організації за звітний період та основні напрями роботи на 2003 рік; аналіз виконання показників фінансового плану; розшифровку дебіторської і кредиторської заборгованості. 2. При складанні фінансових звітів урахувати рекомендації Міністерства фінансів України по перевірці узгодженості показників форм звітності. Звіти подати в тисячах гривень. 3. Забезпечити подання статистичної звітності: звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість – форма №1-Б; звіт з праці – форма № 1-пв; звіт про основні показники діяльності підприємства – форма № 1 підприємство; показники наукової та науково-технічної діяльності – Форма № 3 наука; інформацію про використання нежитлових приміщень. Термін подання до 20 січня 2003 року. 4. Підприємствам і організаціям які мають у своєму складі філії відділення та інші відокремлені підрозділи на самостійному балансі у пояснювальній записці надати інформацію щодо керівного складу цих підрозділів та місця їх розташування. 5. На період складання річних звітів працівників бухгалтерського обліку не відволікати на інші роботи. ІІ. Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська забезпечити прийом звітності складання консолідованої звітності та подання до відповідних інстанцій у встановлені терміни. ІІІ. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Фінансово-економічне управління Т.Щавінська . Голова КомітетуВ.Череп