Наказ N 15 від 25.02.2003 р.

Наказ N 15 від 25.02.2003 р. Щодо збереження об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Наказ від 25 лютого 2003 р. № 15 Щодо збереження об’єктів включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Наказ від 25 лютого 2003 р. № 15 На виконання доручення Президента України від 03.02.03 № 1-1/109 та з метою збереження об’єктів включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО наказую: 1. Державній архітектурно-будівельній інспекції В.Папка Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук Управлінню містобудування і архітектури Львівської облдержадміністрації І.Олійник Управлінню архітектурно-будівельного контролю Київської міськдержадміністрації О.Ребицький здійснити заходи відповідно до вимог Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини щодо недопущення незаконного будівництва на територіях та в зонах охорони ансамблю споруд Софійського собору Києво-Печерської лаври в м. Києві історичного центру м. Львова які включені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО а саме: забезпечити постійний державний контроль за дотриманням законодавства Державних будівельних норм і правил при проектуванні будівництві реконструкції та реставрації об’єктів містобудування в тому числі пам’яток культурної спадщини на відповідних територіях; до 1 квітня 2003 року здійснити перевірку наданих дозволів на проектування та будівництво на територіях та в межах охоронних зон зазначених ансамблів у разі виявлення правопорушень вжити заходів відповідно до законодавства; 2. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови дирекції Національного заповідника „Софія Київська” Н.Куковальська забезпечити щорічну підготовку матеріалів для інформування погодження Міжурядового комітету із збереження всесвітньої культурної та природної спадщини про наміри щодо розробки проектів будівництва реконструкції реставрації об’єктів та здійснення цих робіт на території ансамблю споруд Софійського собору та його охоронної зони. 3. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови дирекції Національного заповідника „Софія Київська” Державному науково-дослідному інституту теорії та історії архітектури В.Абизов до 1 квітня забезпечити завершення розробки та підготовки до подання для затвердження до Мінкультури проекту меж і режимів зон охорони ансамблю споруд Софійського собору з урахуванням міжнародних вимог. 4. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови дирекції Національного заповідника „Софія Київська” Фінансово-економічному Управлінню Т.Щавінська після затвердження Кабінетом Міністрів України Комплексної програми науково-дослідної науково-методичної та культурно-освітньої діяльності Національного заповідника „Софія Київська” пошукових проектних реставраційних робіт на 2003-2005 роки та на період до 2010 року розробити і подати на затвердження заходи щодо виконання зазначеної Програми. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету В.Присяжнюка. Голова КомітетуВ.Череп