Наказ N 31 від 28.03.2003 р.

Наказ N 31 від 28.03.2003 р. Про затвердження ”Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2002 році в Україні

Наказ від 28 березня 2003 р. № 31 Про затвердження ”Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані і прийняті в експлуатацію у 2002 році в Україні Наказ від 28 березня 2003 р. № 31 З метою сприяння підвищенню якості проектування і будівництва поширення досвіду з впровадження нових прогресивних технологій будівельних матеріалів і конструкцій вдалих конструктивно-планувальних та архітектурних рішень популяризації кращих об’єктів житлово-цивільного та промислового призначення збудованих і прийнятих в експлуатацію у 2002 році наказую: 1. Затвердити Положення про проведення зазначеного конкурсу додаток 1 . 2. Провести конкурс на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення збудовані і прийняті в експлуатацію у 2002 році. 3. Для проведення конкурсу створити журі додаток 2 . 4. Установити термін подання матеріалів на конкурс до 15 травня 2003 року. 5. Для попереднього розгляду матеріалів конкурсу безпосереднього ознайомлення з об’єктами та підготовки пропозицій журі утворити експертну комісію додаток 3 . 6. Експертній комісії до 1 червня поточного року внести пропозиції журі конкурсу щодо присудження відповідних призових місць об’єктам представленим на конкурс. 7. Журі конкурсу підбити підсумки конкурсу до 20 червня 2003 року і подати на затвердження Держбуду України пропозиції щодо присудження об’єктам призових місць та дипломів. 8.Організаційно-технічне забезпечення з проведення конкурсу покласти на Науково-дослідний інститут будівельного виробництва якому: до 1 липня 2003 року організувати фотовиставку поданих на конкурс об’єктів; до 15 липня 2003 року підготувати проект наказу Держбуду за підсумками конкурсу; до 25 липня 2003 року виконати оформлення дипломів та грамот для нагородження переможців конкурсу. 9. Держархбудінспекції України: забезпечити вручення переможцям конкурсу дипломів та грамот до професійного свята “Дня будівельника” 10.08.03 ; довести цей наказ до відома всіх зацікавлених організацій. 10. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату забезпечити публікацію інформації про проведення конкурсу та його підсумки у засобах масової інформації. Голова КомітетуВ.Череп Додаток 1до наказу Держбуду Українивід 28.03. 2003 р. № 31 ПОЛОЖЕННЯпро проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані і прийняті в експлуатацію у 2002 році в Україні 1. Конкурс кращих житлово-цивільних будинків та промислових споруд і комплексів збудованих в Україні проводиться Держбудом України з метою сприяння поліпшенню якості будівництва узагальнення і поширення передового досвіду в житлово-цивільному та промисловому будівництві. Конкурс має на меті виявити закінчені будівництвом мікрорайони комплекси і окремі об’єкти житлово-цивільного та промислового призначення виконані з високою якістю будівельних робіт вдалими проектними рішеннями. 2. Для підведення підсумків конкурсу створюється журі у складі працівників Держбуду України Академії будівництва України Творчої науково-технічної спілки будівельників України Спілки архітекторів України науково-дослідних та проектних інститутів будівельних корпорацій України. 3. У конкурсі можуть брати участь будівельні й проектні організації та замовники забудовники . Участь у конкурсі добровільна. 4. При розгляді матеріалів за поданими на конкурс об’єктами перевага віддається тим які мають рекомендації Міністерства архітектури та містобудування Автономної Республіки Крим відповідних управлінь містобудування і архітектури обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і Творчої науково-технічної спілки будівельників України. 5. Представлені на конкурс об’єкти повинні бути закінчені будівництвом згідно з затвердженим проектом та вимогами державних стандартів норм і правил. 6. Подані на конкурс матеріали експонуються на виставці в Держбуді України виносяться на попередній розгляд експертної комісії та подаються на остаточний висновок журі конкурсу. 7. Будівельним монтажним проектним та іншим організаціям що брали участь у будівництві тих житлових громадських та промислових комплексів окремих будинків та споруд які визнані журі конкурсу кращими присуджуються призові місця 1-ше 2-ге 3-тє з врученням дипломів відповідно першого другого та третього ступенів. Робітники та інженерно-технічні працівники які найбільше відзначилися при будівництві та проектуванні об’єктів-переможців нагороджуються грамотами Держбуду України. 8. Рішення журі затверджується наказом Держбуду. 9. Організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу здійснює Науково-дослідний інститут будівельного виробництва. * * * Додаток 2до наказу Держбуду Українивід 28.03. 2003р. № 31 Склад журі конкурсу ПРИСЯЖНЮК В.Ф. - Голова журі; заступник Голови Держбуду України; ПАПКА В.В. - заступник голови журі; начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України;ПРОЦЕНКО К.І. - заступник голови журі віце-президент Академії будівництва України;ХУДЯКОВ Ю.Ф. - заступник голови журі за згодою віце-президент Спілки архітекторів України. Члени журі: АВДІЄНКО О.П. - заступник начальника Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Держбуду України; АНТОНЮК П.Д. - директор ЗАТ “Інститут “Діпроцивільпромбуд” за згодою ;БІЛОКОНЬ Ю.М. - директор інституту “Діпромісто”; ГРИГОР А.Ф. - начальник Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату головний редактор Інформаційного бюлетеня Держбуду України; ЕКОНОМОВ А.О. - начальник Управління містобудівної політики Держбуду України; ЗАБЛОЦЬКИЙ Є.Й. - заступник директора НДІ будівельного виробництва; ІВАНОВСЬКИЙ В.М. - начальник відділу корпорації “Украгропромбуд” за згодою ;КЛЮШНІЧЕНКО Є.Є. -директор НДПІмістобудування; ЧЕСНОК В.М. - головний редактор журналу “Будівництво України”; ЧИЖЕВСЬКИЙ О.П. - директор УкрНДІпроцивільсільбуд; ШАЦЬКИЙ В.І. - віце-президент корпорації “Укрбуд” за згодою . * * * Додаток 3до наказу Держбуду Українивід 28.03. 2003р. № 31 Склад експертної комісії НЕЧУХАЄВ В.В. - головний спеціаліст Держархбудінспекції України; БІЛЕЦЬКИЙ І.Т. - головний спеціаліст Держархбудінспекції України; ЗАБЛОЦЬКИЙ Є.Й. - заступник директора НДІ будівельного виробництва; ПОТОПАЄВ Б.П. - завідувач сектора НДІ будівельного виробництва. * * * МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо оформлення матеріалів які надсилаються журі конкурсу водночас з рішенням про подання об’єкта на конкурс Матеріали оформлюються та подаються у двох примірниках кожний в окремій папці в такому обсязі: ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ ПРО БУДІВНИЦТВО який повинен бути стислим і містити: 1.1. Пояснювальну записку. 1.2. Характеристику промислових житлових цивільних будинків і комплексів. В характеристиці об'єкта необхідно зазначити: його специфіку та позитивні якості; прогресивні принципи функціональної організації забудови комплексу окремого будинку чи споруди; новаторські конструктивні рішення і технологічні засоби будівництва; вдале використання можливостей місцевої будівельної бази; прийоми композиції об’єкта які заслуговують на увагу а також органічне включення в рельєф місцевості використання зелених насаджень або врахування архітектурних особливостей історичної забудови; екологічна чистота виробництва та захист навколишнього середовища для об'єктів промислового призначення . 1.3. Відомості про об'єкт і картку об'єкта. У відомостях про об'єкт необхідно зазначити: Назву об'єкта житловий будинок на квартир дитячий садок-ясла на місць школа на учнів поліклініка на відвідувань за зміну тощо . Адресу будівництва область район населений пункт житловий чи промисловий район або квартал поштова адреса будинку чи споруди . Найменування поштову адресу телефон будівельної організації замовника забудовника . Найменування поштову адресу телефон проектної організації. Проект: типовий автори прив'язки ; повторного застосування автори прив'язки ; індивідуальний автори . * Примітка: прізвище ім'я та по батькові повністю. Тривалість будівництва за нормами договором контрактом і фактично місяців . Матеріали і конструкції фундаментів стін перекриття перегородок покрівлі. Вартість будівництва: кошторисна базисна договірна і фактична . Технічний звіт підписується керівниками генпідрядних організацій та начальниками інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. Підписи засвідчуються відповідними печатками. Залежно від функціонального призначення об'єкта що подається на конкурс необхідно заповнити картку об'єкта за формою № 1 або № 2. До кожного зі звітів додається два примірники картки об'єкта за підписом керівника організації яка подає матеріали на конкурс. 2.ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ за якими здійснено будівництво в розмірах зручних для перегляду типові проекти - викопіювання із генерального плану ділянки кварталу комплексу забудови при будівництві за індивідуальним проектом крім генплану - плани першого і типових поверхів фасади - в одному примірнику . 3. ФОТОКАРТКИ загальних виглядів будинків панорами комплексів фотознімки інтер'єрів які розкривають виконавчу майстерність робітників знімки фрагментів фасадів будинків і елементів благоустрою не менше трьох . Кожний об'єкт що подано на конкурс повинен мати два примірники фотокарток в кольоровому або чорно-білому виконанні розміром 18х24 15х22 см. На зворотній стороні фотокартки зазначається назва об'єкта і зображеного елемента або деталі. 4. КОПІЇ АКТІВ прийняття будинків і споруд в експлуатацію в одному примірнику . 5. ВІДГУК організації яка експлуатує об'єкт. 6. ПЕРЕЛІК ОСІБ котрі підлягають нагородженню грамотами до 4-х по кожному об'єкту складений із зазначенням посади прізвища імені по батькові повністю і підписаний керівниками генпідрядника за погодженням з Управлінням містобудування та архітектури українською мовою . Технічний звіт підписується керівниками генпідрядних організацій та начальниками інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. Підписи засвідчуються відповідними печатками. Для відшкодування витрат необхідних для організаційного забезпечення підготовки і проведення конкурсу на кращі будинки і комплекси збудовані в 2002 році в Україні експертиза представлених на конкурс матеріалів безпосереднє ознайомлення з об'єктами оформлення фотовиставки тощо організації які беруть участь у конкурсі перераховують кошти у сумі 250 грн. та ПДВ 50 грн. разом – 300 грн. на рахунок НДІ будівельного виробництва: р/р 26000200006404 в Залізничній філії АКБ УСБ м. Києва МФО 322034 ЗКПО 02498197 у графі "призначення платежу" зазначити - "на конкурс – 2002'' . Для оформлення податкової накладної необхідно повідомити номер свідоцтва платника податку на додану вартість та індивідуальний номер юридичної особи. Матеріали надсилаються на адресу: 03150 м. Київ-150 вул. Димитрова 24ДЕРЖБУД України Державна архітектурно-будівельна інспекція України. * * * Форма № 1 КАРТА ОБ’ЄКТА для житлових комплексів та будинків № пор. Найменування параметрів Показники Прим. 1 Проекти будинків найбільш характерні для забудови 2 Кількість об‘єктів 3 Вартість грн. : базисна кошторисна договірна фактична 4 Вартість 1кв.м. грн. : базисна кошторисна договірна фактична 5 Тривалість будівництва місяців : за договором контрактом фактично 6 Будівельна організація 7 Проектна організація Підпис * * * Форма № 2 КАРТА ОБ’ЄКТА для нежитлових будинків №пор. Найменування параметрів Показники Прим. 1 Проект 2 Вартість об‘єкта грн. кошторисна базисна договірна фактична 3 Вартість 1 куб.м. грн. кошторисна базисна договірна фактична 4 Тривалість будівництва місяців за договором контрактом фактична 5 Будівельна організація 6 Проектна організація Підпис