Наказ N 33 від 31.03.2003 р.

Наказ N 33 від 31.03.2003 р. Щодо вдосконалення нормотворчої діяльності Держбуду України

Наказ від 31 березня 2003 р. № 33 Щодо вдосконалення нормотворчої діяльності Держбуду України Наказ від 31 березня 2003 р. № 33 У зв’язку із прийняттям Указу Президента України від 19.02.03 № 143 яким внесені зміни до Указу Президента України від 09.02.99 № 145 „Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади” і з метою запровадження єдиної системи планування координації та нормотворчої діяльності в апараті Комітету наказую: 1. Управлінням відділам щорічно: до 15 листопада готувати і за погодженням із заступниками Голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків подавати Юридичному сектору пропозиції до плану законопроектної роботи на наступний рік. до 5 червня подавати до Юридичного сектору пропозиції до плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу на наступний рік разом з розрахунками необхідних обсягів витрат у тому числі здійснення офіційного перекладу актів європейського права; щокварталу до першого числа наступного місяця та щороку до 20 грудня подавати до Юридичного сектору звіти про стан нормотворчої роботи у поточному році. 2. Юридичному сектору О.Лазука : узагальнювати подані пропозиції і до 25 листопада подавати на розгляд керівництва Комітету проекти вищезазначених планів а після їх схвалення забезпечувати подання до Міністерства юстиції України в термін до 1 грудня; забезпечувати підготовку зведеного звіту про нормотворчу роботу та подання його Міністерству юстиції України до 1 січня наступного року. 3. Визнати такими що втратили чинність пп. 3 4 наказу від 27.06.2000 № 138. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету В.Гречка. Голова КомітетуВ.Череп