Наказ N 35 від 07.04.2003 р.

Наказ N 35 від 07.04.2003 р. Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії, президії науково-технічної та науково-методичної рад Держбуду України на другий квартал 2003 року

Наказ від 7 квітня 2003 р. № 35 Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії президії науково-технічної та науково-методичної рад Держбуду України на другий квартал 2003 року Наказ від 7 квітня 2003 р. № 35 З метою організації роботи колегії науково-технічної та науково-методичної рад Комітету наказую: 1. Затвердити орієнтовний план засідань колегії Держбуду України на другий квартал 2003 року згідно з додатком 1. 2. Затвердити орієнтовний план засідань президії науково-технічної ради Держбуду України на другий квартал 2003 року згідно з додатком 2. 3. Затвердити орієнтовний план засідань науково-методичної ради Держбуду України з питань реставрації та реконструкції історичної забудови на другий квартал 2003 року згідно з додатком 3. 4. Виконавцям які визначені відповідальними за підготовку до розгляду питань на засіданні колегії науково-технічної та науково-методичної рад забезпечити вчасне подання необхідних матеріалів. Голова КомітетуВ.Череп * * * Додаток 1до наказу Держбудувід 7.04.2003 р. № 35 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАНзасідань колегії Держбуду Українина II квартал 2003 року № п/п Дата проведення засідання. Питання що виноситься на розгляд колегії Відповідальні за підготовку матеріалів Термін подання матеріалів 1 2 3 4 Засідання 25 квітня 1. Про діяльність Управління містобудування та архітектури Чернівецької облдержадміністрації Присяжнюк В.Ф. Економов А.О. Іськов В.Л. 15 квітня 2003 р. 2. Про заходи щодо усунення порушень виявлених перевіркою Рахункової палати у діяльності підвідомчих Держбуду України заповідників Присяжнюк В.Ф. Щавінська Т.М. Майстерчук Т.П. 15 квітня 2003 р. 3. Про організацію роботи із впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві Беркута А.В. Шарапова Т.О. Авдієнко О.П. Губень П.І. 15 квітня 2003 р. 4. Про результати мобілізації платежів до державного бюджету будівельними корпораціями у І кварталі 2003 року та завдання на ІІ-ІV квартали 2003 року Беркута А.В. Шарапова Т.О. 15 квітня 2003 р. 5. Про представлення до державних нагород представників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 15 квітня 2003 р. 6. Про результати відряджень за кордон працівників Держбуду у I кварталі 2003 р. Беркута А.В. Григоренко Г.В. 15 квітня 2003 р. Засідання 23 травня 1. Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок професійної атестації у будівництві” Гречок В.О. Лісничук В.А. 13 травня 2003 р 2. Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств що входять до складу будівельних корпорацій Беркута А.В. Шарапова Т.О. Щавінська Т.М. 13 травня 2003 р 3. Про розгляд Концепції створення корпоративної інформаційної мережі будівельного комплексу України Укрбуд ДНДІАСБ Барзилович Д.В. 13 травня 2003 року 4. Про представлення до державних нагород представників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 13 травня 2003 р. Засідання 27 червня 1. Про діяльність Управління містобудування та архітектури Cумської облдержадміністрації Присяжнюк В.Ф. Економов А.О. Папка В.В. 17 червня 2003 р. 2. Про практику проведення комплексної державної експертизи та дотримання законодавства усіма виконавцями окремих складових її частин в Автономній Республіці Крим та в м. Севастополі Беркута А.В. Губень П.І. 17 червня 2003 р. 3. Про затвердження результатів проведення експертизи підприємств і організацій галузі щодо включення до єдиного Державного реєстру наукових та науково-технічних організацій Беркута А.В. Барзилович Д.В. 17 червня 2003 р. 4. Про представлення до державних нагород представників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 17 червня 2003 р. Додаток 2до наказу Держбуду Українивід 7.04.2003 р. № 35 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАНзасідань президії науково-технічної ради Держбуду Українина ІІ квартал 2003 року п/п Питання що пропонується до розгляду Відповідальні виконавці Термін подання матеріалів 16 травня 1 Про проект Положення про галузевий фонд будівельних норм та нормативних документів у будівництві та промисловості будівельних матеріалів Управління науково-технічної політики у будівництві Барзилович Д.В. 6 травня 2 Про правила забудови м. Києва Управління містобудівної політики Економов А.О. 6 травня 3 Про проект ДБН "Електрична кабельна система опалення" Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. 6 травня 4 Про надання організаціям статусу базових з науково-технічної діяльності у будівництві Управління науково-технічної політики у будівництві Барзилович Д.В. 6 травня 5 Про затвердження загальнодержавних ресурсних елементних кошторисних норм в робочому порядку Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. 6 травня 13 червня 1 Про порядок експертизи та погодження технічних умов на продукцію і технології будівельного призначення визначення придатності до застосування нових матеріалів виробів конструкцій систем технологій у будівництві на території України Управління науково-технічної політики у будівництві Барзилович Д.В. 4 червня 2 Про проект ДБН "Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції" Управління промислової забудови будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Іськов В.Л. 4 червня 3 Про проект ВБН В.2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг" Управління промислової забудови будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Іськов В.Л. 4 червня 4 Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених об‘єктів Державна архітектурно-будівельна інспекція України Папка В.В. 4 червня 5 Про Концепцію законодавчого врегулювання проблеми забезпечення житлом соціально не захищених категорій громадян та тих що потребують підтримки з боку держави проект Закону України "Про державне та цільове довгострокове кредитування будівництва житла" Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. 4 червня 6 Про зміни № 2 ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва " за пропозиціями учасників будівництва та в зв‘язку з прийняттям окремих законодавчих актів Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. 4 червня 7 Про затвердження загальнодержавних ресурсних елементних кошторисних норм в робочому порядку Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. 4 червня За надходженням 1 Про надання статусу базової науково-технічної організації Держбуду України Управління науково-технічної політики у будівництві Барзилович Д.В. протягом кварталу 2 Про проекти будівництва затвердження яких здійснюється Кабінетом Міністрів України Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. 3 Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про розвиток іпотечного кредитування у житловому будівництві" Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. Додаток 3до наказу Держбуду Українивід 7.04.2003 р. № 35 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАНзасідань науково-методичної ради Держбуду Україниз питань реставрації та реконструкції історичної забудови на ІІ квартал 2003р. п/п Питання що пропонується до розгляду Відповідальні виконавці Термін подання матеріалів 15 квітня 1 Про порядок встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на пам'ятках із зразками цих дощок знаків Романченко О.Д. 2 Про технології розшарування живопису та розробки проекту переносу живопису ХІХ ст. на нову основу в Михайлівському соборі Видубецького монастиря Романченко О.Д. 3 Про обгрунтування меж історичного ареалу м. Одеси Романченко О.Д. 20 травня 4 Про проект ДБН ''Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України'' Романченко О.Д. 5 Про проект ДБН ''Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури й містобудування'' Романченко О.Д.