Наказ N 40 від 14.04.2003 р.

Наказ N 40 від 14.04.2003 р. Про поліпшення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування

Наказ від 14 квітня 2003 р. № 40 Про поліпшення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування Наказ від 14 квітня 2003 р. № 40 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 194-р “Про додаткові заходи щодо поліпшення взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування” з метою підвищення ефективності взаємодії Держбуду України з Радою міністрів Автономної Республіки Крим місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування узгодження їх дій під час вирішення питань загальнодержавного та регіонального значення наказую: Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів взяти до керівництва та неухильного виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 р. №194-р. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті заступнику Голови Комітету В.Присяжнюку Управлінню містобудівної політики А.Економов Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова з залученням інших підрозділів Комітету спільно з управлінням містобудування та архітектури і управлінням капітального будівництва Кіровоградської облдержадміні-страції завершити роботу та підготувати до підписання до кінця квітня поточного року угоду про співробітництво між Держбудом України та кіровоградською обласною держадміні-страцією. Керівникам структурних підрозділів опрацювати спільно з керівниками відповідних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування питання до розгляду на колегіях місцевих органів виконавчої влади і взяти участь у розгляді цих питань. Пропозиції до зведеного графіку розгляду питань на колегіях місцевих органів виконавчої влади та сесіях місцевих рад подати Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор до 15 травня 2003 р. З метою сприяння використанню реальних можливостей і резервів соціально-економічного розвитку регіонів: Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу забезпечити надання методичної допомоги у формуванні регіональних програм житлового будівництва; Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко забезпечити надання методичної допомоги у формуванні регіональних програм з модернізації ліквідації аварійно небезпечних будинків і споруд. Заступнику Голови Комітету В.Присяжнюку Управлінню містобудівної політики Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Папка проаналізувати в регіональному аспекті структуру звернень що надходять до Держбуду та спільно з відповідними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування скласти та реалізувати графік розгляду на місці пропозицій заяв і скарг громадян. Управлінню містобудівної політики та Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу за участю відповідних управлінь і відділів Комітету продовжити роботу щодо проведення систематичного аналізу інформаційних та аналітичних матеріалів що стосуються діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування а також результатів виконання у регіоні нормативно-правових актів прийнятих з питань що належать до компетенції Держбуду. Управлінню містобудівної політики Державній архітектурно-будівельній інспекції України вивчити практику здійснення управління у сфері містобудування та державного архітектурно-будівельного контролю і внести пропозиції щодо поширення виявленого позитивного досвіду в роботі підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Заступнику Голови Комітету В.Гречку Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності В.Лісничук проаналізувати процедуру видачі ліцензій на ведення будівельної діяльності та надати необхідну методичну допомогу регіональним центрам ліцензування. Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів Комітету до кінця квітня внести пропозиції щодо питань для обговорення на нарадах у віце-прем'єр-міністра України за участю керівників місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування з питань що належать до компетенції Держбуду. Інформацію про хід виконання заходів зазначених у цьому наказі а також інших спрямованих на поліпшення взаємодії Держбуду і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування надавати Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату щокварталу до 10 числа місяця що настає за звітним періодом. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату забезпечити збір підготовку та подання вказаних матеріалів до Кабінету Міністрів України у визначені строки. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Голова КомітетуВ. Череп