Наказ N 41 від 15.04.2003 р.

Наказ N 41 від 15.04.2003 р. Про роботу із зверненнями громадян

Наказ від 15 квітня 2003 р. № 43 Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. №191-р "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень Президента України рішень Кабінету Міністрів України доручень Прем'єр-міністра України" Наказ від 15 квітня 2003 р. № 43 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. №191-р "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень Президента України рішень Кабінету Міністрів України доручень Прем'єр-міністра України": звернуто увагу державних секретарів міністерств керівників інших центральних органів виконавчої влади на неналежний рівень організації роботи апарату з питань забезпечення своєчасного опрацювання документів; членів Кабінету Міністрів України керівників інших центральних органів виконавчої влади зобов'язано установити і усунути причини невиконання актів та доручень Президента України рішень Кабінету Міністрів України доручень Прем'єр-міністра України розглянути відповідність займаним посадам керівних працівників які неналежним чином організовують опрацювання зазначених документів З метою забезпечення безумовного та повного виконання завдань і доручень Президента України та Уряду виконання рішень засідань Кабінету Міністрів України від 22.02.03 Протокол №5 з розгляду питання "Про недоліки в організації виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Прем'єр-міністра України" та від 01.03.03 № 6 "Про факти порушення дисципліни в окремих центральних органах виконавчої влади" розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.03 №70-р "Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і безумовне виконання законів України актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України" та виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. №191-р "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень Президента України рішень Кабінету Міністрів України доручень Прем'єр-міністра України" наказую: 1. Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів Комітету керівникам державних будівельних корпорацій установ та організацій що належать до сфери управління Держбуду взяти до керівництва та неухильного виконання: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. №191-р "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень Президента України рішень Кабінету Міністрів України доручень Прем'єр-міністра України"; рішення засідання Кабінету Міністрів України від 22.02.03 Протокол №5 з розгляду питання "Про недоліки в організації виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Прем'єр-міністра України"; рішення засідання Кабінету Міністрів України від 01.03.03 № 6 "Про факти порушення дисципліни в окремих центральних органах виконавчої влади"; розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.03 №70-р "Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і безумовне виконання законів України актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України"; 2. Керівникам структурних підрозділів Комітету керівникам державних будівельних корпорацій установ та організацій що належать до сфери управління Держбуду взяти до відома що: рішенням колегії Держбуду від 19 березня 2003 р. № 16 "Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів Держбуду підприємств що належать до сфери управління Комітету а також державних будівельних корпорацій діяльність яких координується Держбудом за своєчасне і безумовне виконання законів України актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України" визначено комплекс заходів спрямованих на забезпечення своєчасного виконання завдань і доручень Президента України та Уряду; зміцнено керівництво ряду структурних підрозділів Держбуду підготовлені зміни до штатного розпису якими передбачено введення посади Першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України та створення відповідного підрозділу у складі управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату. 3. Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів Комітету керівникам державних будівельних корпорацій установ та організацій що належать до сфери управління Держбуду забезпечити виконання у повному обсязі рішення колегії Держбуду від 19 березня 2003 р. № 16 "Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів Держбуду підприємств що належать до сфери управління Комітету а також державних будівельних корпорацій діяльність яких координується Держбудом за своєчасне і безумовне виконання законів України актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України". 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор : здійснювати систематичний аналіз та забезпечити щотижневе інформування керівництва Комітету за належністю питань щодо стану виконання актів та доручень Президента України рішень Кабінету Міністрів України доручень Прем'єр-міністра України відповідно до яких Держбуд визначено відповідальним виконавцем стан розгляду запитів та звернень народних депутатів листів Верховної Ради України та її органів; забезпечити включення до планів засідання колегії Держбуду розгляд двічі на рік питання щодо стану виконання актів та доручень Президента України рішень Кабінету Міністрів України доручень Прем'єр-міністра України; підготувати пропозиції щодо поліпшення інформаційного забезпечення структурних підрозділів включаючи обладнання робочих місць з доступом до мережі Інтернет використання електронної пошти тощо. 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Голова Комітету В. Череп