Наказ N 63 від 29.05.2003 р.

Наказ N 63 від 29.05.2003 р. Про приєднання Донбаського ДНДПТІБВ до інституту НДІБК

Наказ від 29 травня 2003 р. № 63 Про приєднання Донбаського ДНДПТІБВ до інституту НДІБК Наказ від 29 травня 2003 р. № 63 З метою проведення єдиної технічної політики стосовно будівництва реконструкції експлуатації та інженерного захисту промислових та цивільних об’єктів у складних інженерно-геологічних умовах підвищення ефективності управління та використання державного майна на підставі рішення балансової комісії Держбуду України від 26 березня 2003 року враховуючи ідентичність профілю роботи та з метою подальшого вдосконалення організаційної структури наказую: 1. Приєднати з 1 липня 2003 року Донбаський державний науково-дослідний та проектно-технологічний інститут будівельного виробництва Донбаський ДНДПТІБВ м.Луганськ до Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій НДІБК м.Київ на правах філії. 2. Встановити що всі майнові права та обов’язки Донбаського ДНДПТІБВ переходять до інституту НДІБК який є його правонаступником. 3. Утворити комісію у складі: Щавінська Т.М. – начальник Фінансово-економічного управління – голова комісії; Барзилович Д.В. – начальник Управління науково-технічної політики у будівництві – член комісії; Лазука О.А. – головний спеціаліст юридичного сектора – член комісії; Куркін М.П. – директор Донбаського ДНДПТІБВ – член комісії; Ковач В.І. - головний бухгалтер НДІБК – член комісії; Німчук А.В. – головний бухгалтер Донбаського ДНДПТІБВ – член комісії. Комісії здійснити приймання-передачу майна і майнових зобов’язань Донбаського ДНДПТІБВ з усіма активами та пасивами балансу станом на 1 липня 2003 року в установленому порядку в термін до 15 липня 2003 року. Акт приймання-передачі подати на затвердження Першому заступнику Голови Держбуду А.Беркуті до 25 липня 2003 року. 3. Директору Донбаського ДНДПТІБВ М.Куркіну провести скасування державної реєстрації Донбаського ДНДПТІБВ відповідно до чинного законодавства. 4. Директору інституту НДІБК П.Кривошеєву: подати пропозиції Держбуду України про внесення відповідних змін до статуту інституту які випливають з цього наказу; внести в установленому порядку необхідні зміни в реєстраційні документи; розмістити в офіційній пресі публікацію про приєднання Донбаського ДНДПТІБВ до інституту НДІБК. 5. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській начальнику відділу кадрів Н.Осяєвій після завершення організаційно-технічних заходів пов’язаних з приєднанням Донбаського ДНДПТІБВ: підготувати наказ про звільнення М.Куркіна від обов’язків директора Донбаського ДНДПТІБВ та розірвання з ним контракту; розглянути пропозиції про внесення необхідних змін до статуту інституту НДІБК та підготувати їх для подальшого затвердження в установленому порядку. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова КомітетуВ.Череп