Наказ N 88 від 24.06.2003 р.

Наказ N 88 від 24.06.2003 р. Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.03 № 352-р „Про підготовку та опублікування для обговорення громадськістю щоквартальної доповіді про роботу Кабінету Міністрів України”

Наказ від 24 червня 2003 р. № 88 Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.03 № 352-р „Про підготовку та опублікування для обговорення громадськістю щоквартальної доповіді про роботу Кабінету Міністрів України” Наказ від 24 червня 2003 р. № 88 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 року № 352-р "Про підготовку та опублікування для обговорення громадськістю щоквартальної доповіді про роботу Кабінету Міністрів України" копія додається наказую: Керівникам структурних підрозділів Комітету відповідно до їх компетенції забезпечити підготовку матеріалів до проекту щоквартальної доповіді про роботу Кабінету Міністрів України далі - щоквартальна доповідь у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування згідно з затвердженою структурою та подання Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату до 15 числа місяця що настає за звітним кварталом. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор забезпечити узагальнення зазначених матеріалів та подання до Міністерства економіки України до 20 числа місяця що настає за звітним кварталом. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор розміщувати узагальнені матеріали до проекту щоквартальної доповіді про роботу Кабінету Міністрів України у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування а також щоквартальну доповідь в Інформаційному бюлетені й на веб-сайті Держбуду та надавати зазначені матеріали для розміщення в інших засобах масової інформації. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Т.в.о Голови КомітетуА.Беркута Про підготовку та опублікування для обговорення громадськістю щоквартальної доповіді про роботу Кабінету Міністрів України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 р. № 352-р З метою оприлюднення інформації про роботу Кабінету Міністрів України з розв‘язання актуальних соціальних економічних та інших проблем проведення реформ виконання загальнодержавних програм здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України громадського порядку боротьби із злочинністю виконання інших функцій визначених Конституцією і законами України та актами Президента України: Затвердити структуру щоквартальної доповіді про роботу Кабінету Міністрів України далі - щоквартальна доповідь що додається. Міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції забезпечити підготовку матеріалів до щоквартальної доповіді які подавати Мінекономіки для узагальнення до 20 числа місяця що настає за звітним кварталом. Мінекономіки узагальнювати зазначені матеріали готувати проекти щоквартальної доповіді та надсилати їх до 27 числа місяця що настає за звітним кварталом Держтелерадіо для опрацювання і подання протягом наступних 10 днів Кабінетові Міністрів України. Держтелерадіо забезпечувати опублікування у засобах масової інформації щоквартальної доповіді а Секретаріату Кабінету Міністрів України – розміщення її на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити обговорення щоквартальної доповіді шляхом висвітлення її у засобах масової інформації і розміщення на власних веб-сайтах. Держтелерадіо разом з Національною телекомпанією і Національною радіокомпанією запровадити на каналах УТ-1 і УР-1 цикли передач з висвітлення та обговорення щоквартальної доповіді. Прем’єр-міністр УкраїниВ.Янукович ЗАТВЕРДЖЕНОрозпорядженням Кабінету Міністрів Українивід 11 червня 2003 р. № 352-р СТРУКТУРАщоквартальної доповіді про роботу Кабінету Міністрів України Щоквартальна доповідь про роботу Кабінету Міністрів України складається із вступу загальної частини висновків і додатків. Максимальний обсяг доповіді без додатків - 20 сторінок. У вступній частині доповіді повинні зазначатися основні завдання на виконання яких концентрується робота Кабінету Міністрів України у звітному кварталі та практичні кроки до забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади. Загальна частина повинна містити такі розділи: 1 боротьба з бідністю і підвищення суспільного добробуту: зростання доходів населення; ситуація у сфері зайнятості; пенсійна реформа; соціальна допомога незахищеним верствам населення; 2 зміцнення здоров‘я нації; 3 підвищення якості та доступності освіти; 4 інтеграція до Європейського Союзу зміцнення міжнародних позицій та піднесення авторитету України у світі; 5 створення сприятливого економічного середовища: здійснення економічних реформ; забезпечення макроекономічної стабільності; поліпшення умов для інвестиційної діяльності; сприяння розвитку підприємництва; створення конкурентоспроможного ринку інформаційних послуг; 6 удосконалення науково-технічної та інноваційної діяльності; 7 підтримка національної злагоди та національної безпеки України: забезпечення обороноздатності та національної безпеки України; підтримка громадськістю порядку і боротьба із злочинністю; захист моральних і культурних цінностей; забезпечення прав людини на свободу слова та інформацію. У висновку доповіді визначаються актуальні завдання та проблеми держави формулюються пропозиції щодо їх розв‘язання шляхом прийняття відповідних рішень Кабінету Міністрів України та Президента України. Додатки можуть містити: аналітичні довідки з окремих питань; звіт про напрями та ефективність використання коштів державного бюджету у звітному кварталі; ілюстративний матеріал графіки діаграми таблиці тощо .