Наказ N 103 від 07.07.2003 р.

Наказ N 103 від 07.07.2003 р. Про порядок оплати робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету

Наказ від 7 липня 2003 р. № 103 Про порядок оплати робіт які фінансуються за рахунок державного бюджету Наказ від 7 липня 2003 р. № 103 З метою посилення контролю за цільовим використанням коштів на оплату робіт які фінансуються за рахунок державного бюджету наказую: 1. Встановити такий порядок оформлення документів на оплату робіт: начальникам управлінь-замовникам забезпечувати підготовку проектів договорів на виконання робіт згідно з переліками що затверджуються наказами по Комітету; договори на виконання робіт кошториси акти виконаних робіт візуються керівниками управлінь відділів – замовниками Управлінням науково-технічної політики у будівництві Фінансово-економічним управлінням та підписуються заступниками Голови Держбуду за належністю питань; до договору обов’язково додається: калькуляція кошторисної вартості на проектні роботи відповідно до Методичних рекомендацій про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень стандартів бухгалтерського обліку затверджених наказом Держбуду від 06.03.2002 р. № 47 додаток № 1 а для науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 830 додаток № 2 ; календарний план; протокол договірної ціни. 2. Фінансово-економічному управлінню розрахунки за виконані роботи проводити відповідно до затвердженого Головою Держбуду переліку робіт на основі акта виконаних робіт і анотації на ці роботи. При кінцевому розрахунку за договором додавати акт накладну прийому-передачі продукції звіт про виконання кошторису витрат додаток № 3 . 3. Останній термін подання актів виконаних робіт до фінансово-економічного управління – 15 грудня поточного року. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Фінансово-економічне управління Т.Щавінська . Голова КомітетуВ. Череп * * * Додаток № 1до наказу від 7.07.03 № 103 ПОГОДЖЕНО:Перший заступникГолови Держбуду УкраїниА.Беркута назва проектно-вишукувальної організації Калькуляція кошторисної вартості назва роботи Підстава для проведення роботи Джерело фінансування Замовник Термін виконання роботи: початок закінчення п/п Статті витрат Усього на весь період тис. грн. Усього на поточний рік тис. грн. 1 Витрати на оплату праці 2 Відрахування на соціальні заходи 3 Матеріали 4 Витрати на службові відрядження 5 Спецпридбання для проектних експериментальних робіт 6 Витрати на роботи які виконують сторонні підприємства установи організації 7 Прямі витрати на зовнішній і внутрішній транспорт під час виконання вишукувальних робіт 8 Інші прямі витрати 9 Загальновиробничі витрати в тому числі: змінні загальновиробничі витрати; постійні розподілені загальновиробничі витрати 10 Виробнича собівартість 11 Адміністративні витрати 12 Витрати на збут 13 Інші операційні витрати Податок на додану вартість Єдиний податок Кошторисна вартість Керівник організації Керівник планово-виробничого відділу Головний бухгалтер Керівник НДДКР МП * * * Додаток № 2до наказу від 7.07.03 № 103 ПОГОДЖЕНО:Перший заступникГолови Держбуду УкраїниА.Беркута Калькуляція кошторисної вартості НДДКР назва код і номер державної реєстрації Підстава для проведення роботи Джерело фінансування Замовник Термін виконання роботи: початок закінчення № пп Статті витрат Усього на весь період грн. Усього на поточний рік грн. 1. Витрати на оплату праці 2. Відрахування на соціальні заходи 3. Матеріали 4. Паливо та енергія для науково-виробничих цілей 5. Витрати на службові відрядження 6. Спецустаткування для наукових експериментальних робіт 7. Витрати на роботи які виконують сторонні підприємства установи і організації 8. Інші витрати 9. Накладні витрати Усього Керівник організації Керівник планово-виробничого відділу Головний бухгалтер Керівник НДДКР МП * * * Додаток № 3до наказу від 7.07.03 № 103 ПОГОДЖЕНО:Перший заступникГолови Держбуду УкраїниА.Беркута назва проектно-вишукувальної організації Калькуляція кошторисної вартості назва роботи Підстава для проведення роботи Джерело фінансування Замовник Термін виконання роботи: початок закінчення п/п Статті витрат Усього на весь період тис. грн. Усього на поточний рік тис. грн. 1 Витрати на оплату праці 2 Відрахування на соціальні заходи 3 Матеріали 4 Витрати на службові відрядження 5 Спецпридбання для проектних експериментальних робіт 6 Витрати на роботи які виконують сторонні підприємства установи організації 7 Прямі витрати на зовнішній і внутрішній транспорт під час виконання вишукувальних робіт 8 Інші прямі витрати 9 Загальновиробничі витрати в тому числі: змінні загальновиробничі витрати; постійні розподілені загальновиробничі витрати 10 Виробнича собівартість 11 Адміністративні витрати 12 Витрати на збут 13 Інші операційні витрати Податок на додану вартість Єдиний податок Кошторисна вартість Керівник організації Головний бухгалтер Керівник НДДКР МП * * * Додаток № 4до наказу від 7.07.03 № 103 ПОГОДЖЕНО:Перший заступникГолови Держбуду УкраїниА.Беркута Калькуляція кошторисної вартості НДДКР назва код і номер державної реєстрації Підстава для проведення роботи Джерело фінансування Замовник Термін виконання роботи: початок закінчення № пп Статті витрат Усього на весь період грн. 1. Витрати на оплату праці 2. Відрахування на соціальні заходи 3. Матеріали 4. Паливо та енергія для науково-виробничих цілей 5. Витрати на службові відрядження 6. Спецустаткування для наукових експериментальних робіт 7. Витрати на роботи які виконують сторонні підприємства установи і організації 9. Накладні витрати Усього Керівник організації Керівник планово-виробничого відділу Головний бухгалтер Керівник НДДКР МП