Наказ N 121 від 24.07.2003 р.

Наказ N 121 від 24.07.2003 р. Про пріоритетні заходи на 2003 рік до галузевої програми Держбуду України „Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки”

Наказ від 24 липня 2003 р. № 121 Про пріоритетні заходи на 2003 рік до галузевої програми Держбуду України „Поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки” Наказ від 24 липня 2003 р. № 121 З метою виконання завдань визначених галузевою програмою Держбуду України „Поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки далі – Галузева програма наказую: 1. Затвердити пріоритетні заходи на 2003 р. до Галузевої програми погоджені Держнаглядохоронпраці України. 2. Структурним підрозділам апарату Комітету визначеним відповідальними за виконання пріоритетних заходів щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним періодом надавати інформацію про реалізацію пріоритетних заходів Управлінню науково-технічної політики у будівництві. 3. Управлінню науково-технічної політики у будівництві Д.Барзилович : передати затверджені пріоритетні заходи у Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України для здійснення їх фінансування; щоквартально протягом місяця наступного за звітним періодом готувати звіт про реалізацію пріоритетних заходів та надавати Голові Комітету. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова КомітетуВ. Череп