Наказ N 144 від 21.08.2003 р.

Наказ N 144 від 21.08.2003 р. Щодо виконання рішення спільного засідання колегій Держжитлокомунгоспу та Держбуду від 30 липня 2003 року № 35/50

Наказ від 21 серпня 2003 р. № 144 Щодо виконання рішення спільного засідання колегій Держжитлокомунгоспу та Держбуду від 30 липня 2003 року № 35/50 Наказ від 21 серпня 2003 р. № 144 З метою виконання рішення спільного засідання колегій Держжитлокомунгоспу та Держбуду від 30 липня 2003 року № 35/50 з питання “Про посилення контролю та нагляду за проектуванням реконструкцією капітальним ремонтом переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України” та забезпечення виконання доручення Прем’єр-міністра України від 15 серпня 2003 р. № 49089 наказую: 1. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович : забезпечити у ІV кварталі 2003 року розгляд на науково-технічній раді остаточної редакції будівельних норм “Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва” з врахуванням у цьому документі особливих вимог до розроблення проектів реконструкції та капітального ремонту житлових будинків; передбачити у проекті плану робіт із стандартизації Держбуду на 2004 рік завершення розроблення державних будівельних норм “Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків перших масових серій”. 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко забезпечити у І кварталі 2004 року розгляд на науково-технічній раді та затвердження державних будівельних норм “Житлові будинки”. 3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Папка забезпечити: супровід розгляду у Секретаріаті Кабінету Міністрів України законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про відповідальність підприємств їх об’єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” та подання його на розгляд до Верховної Ради України у жовтні 2003 року; розроблення та подання у грудні 2003 року до Кабінету Міністрів України проекту постанови Уряду про порядок прийняття об’єктів в експлуатацію; при підготовці проекту постанови Кабінету Міністрів України з питань державного архітектурно-будівельного контролю у сфері містобудування - опрацювання пропозицій щодо створення єдиної системи органів містобудування та архітектури інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю з підпорядкуванням їх по вертикалі центральному органу виконавчої влади І квартал 2004 року . 4. Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності В.Лісничук посилити вимоги до суб’єктів господарської діяльності - при видачі ліцензій на виконання проектних робіт враховувати наявність необхідного досвіду у проектуванні об’єктів будівництва та кваліфікацію виконавців інші умови що забезпечують якість робіт. 5. Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Папка Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень підготувати у ІV кварталі 2003 року пропозиції щодо шляхів установлення контролю за відповідністю робочої документації затвердженому проекту. 6. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович під час підготовки до затвердження нормативних документів Держбуду з питань проектування реконструкції капітального ремонту переобладнання та експлуатації житлового фонду враховувати необхідність їх погодження з Держжитлокомунгоспом. 7. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Папка Управлінню містобудівної політики А.Економов Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович разом з базовими науково-дослідними інститутами Держбуду організувати та провести протягом 2003 –2004 років серію семінарів для фахівців будівельного комплексу з питань законодавчого та нормативного врегулювання порядку будівництва реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлового фонду соціальної та інженерної інфраструктури. 8. Управлінню містобудівної політики А.Економов з метою недопущення негативного впливу нового будівництва на технічний стан існуючих будівель забезпечити при погодженні регіональних правил забудови населених пунктів врахування вимог щодо безпечного розміщення об’єктів нового будівництва в умовах існуючої забудови. 9.Структурним підрозділам Держбуду відповідно до функціональних обов’язків: - забезпечувати взаємодію зі структурними підрозділами Держжитлокомунгоспу з реалізації рішення спільного засідання колегій Держжитлокомунгоспу та Держбуду; - для підготовки доповіді керівництву Комітету про хід виконання цього наказу надати Держархбудінспекції України В.Папка до 1 жовтня 2003 року та за підсумками року до 10 січня 2004 року відповідну інформацію з висновками і пропозиціями. 10. Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Папка забезпечити: моніторинг виконання рішення спільного засідання колегій Держжитлокомунгоспу та Держбуду від 30 липня 2003 року № 35/50 Радою Міністрів АР Крим обласними Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями; узагальнення поданої інформації та її подання до 20 жовтня 2003 року і до 20 січня 2004 року Кабінету Міністрів України. 11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Т.в.о. Голови КомітетуА. Беркута