Наказ N 169 від 13.10.2003 р.

Наказ N 169 від 13.10.2003 р. Про заходи щодо виконання Комплексної програми реструктуризації державних підприємств

Наказ від 13 жовтня 2003 р. № 169 Про заходи щодо виконання Комплексної програми реструктуризації державних підприємств Наказ від 13 жовтня 2003 р. № 169 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. № 544-р „Про затвердження заходів на 2003-2004 роки щодо виконання Комплексної програми реструктуризації державних підприємств” наказую: 1. Затвердити заходи Держбуду України на 2003-2004 роки щодо виконання Комплексної програми реструктуризації державних підприємств. 2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор разом із Фінансово-економічним управлінням Т.Щавінська та керівниками державних підприємств сфери управління Держбуду забезпечити організацію і виконання заходів у встановлені терміни та підготовку інформації про проведену роботу до 1 січня 2005 року. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова КомітетуВ. Череп * * * Додатокдо наказу від 13.10.03 № 169 Заходи Держбуду України на 2003-2004 роки щодо виконання Комплексної програми реструктуризації державних підприємств №п/п Зміст заходів затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. № 544-р Зміст заходів по Держбуду Виконавці Термін виконання 1 Визначення оптимальної кількості державних підприємств у тому числі казенних Відповідно до рішення колегії від 29.08.03 №57 розробити Програму вдосконалення системи підприємств установ і організацій що належать до сфери управління Держбуду Григор А.Ф. Кривошеєв П.І. директор НДІБК Білоконь Ю.М. директор Діпромісто Чуніхін В.Г. директор УкрНДІІНТВ Антонюк А.Є. директор УкрНДІпроектрестав-рація Чижевський О.П. директор УкрНДІпроцивільсіль-буд Листопад 2003 р. 2 Забезпечення раціонального завантаження виробничих потужностей виведе-ння з експлуатації фізично зношених та морально застарілих консервацію надлиш-кових потужностей підприємств Розробити затвердити та забезпечити реалізацію робочих планів щодо раціонального завантаження виробничих потужностей виведення з експлуатації фізично зношених та морально застарілих консервації надлишкових потужностей підприємств. Керівники підприємств сфери управління Держбуду 2003-2004 роки 3 Проведення моніторингу і здійснення контролю за процесами складання затверд-ження та виконання фінансових планів державними підприємствами і господарськими товариствами в статутних фондах яких частка що належить державі перевищує 50 відсотків. Розроблення та подання Мінекономіки пропозицій щодо поліпшення фінансово-економіч-ного стану зазначених підприємств і товариств Забезпечити: 1. Складання фінансових планів Керівники підприємств сфери управління Держбуду До 01.05 року що передує плановому 2. Розгляд їх у Держбуді та доопрацювання згідно із зауваженнями спеціалістів Відділ управління державним майном До 01.06 року що передує плановому 3. Затвердження фінансових планів Григор А.Ф. До 01.07 року що передує плановому 4. Заслуховування на колегії результатів виконання фінансових планів Григор А.Ф. Щоквартально 5. За результатами розгляду на колегії підготовку пропозицій щодо поліпшення фінансово-економічного стану підприємств Відділ управління державним майном У десятиденний термін від дня прийняття рішення колегії 4 Проведення реструктуризації неефективних суб’єктів господа-рювання з виділенням підприємств що підлягають перепрофілюванню ліквідації консервації або конверсії в тому числі через механізм банкрутства Забезпечити реалізацію Програми вдосконалення системи підприємств установ і організацій що належать до сфери управління Держбуду Григор А.Ф. Керівники підприємств сфери управління Держбуду 2003-2004рр. 5 Розроблення та надання Фондові державного майна пропозицій щодо передприватизаційної підготовки підприємств у тому числі проведення роботи щодо їх реструктуризації Підготувати пропозиції щодо передприватизаційної підготовки підприємств та їх реструктуризації для подання Фонду державного майна Григор А.Ф. Керівники підприємств сфери управління Держбуду Листопад 2003р. 6 Організація передприватизаційної підготовки державних підприємств у тому числі проведення роботи щодо їх реструктуризації Організувати та забезпечити передприватизаційну підготовку державних підприємств у тому числі провести роботу щодо їх реструктуризації. Григор А.Ф. Керівники підприємств сфери управління Держбуду які визначені для приватизації 2003-2004рр. 7. Забезпечення застосування принципів міжна-родних стандартів бухгалтерського обліку та оцінки основних виробничих фондів підприємств 1.Розробити методичні рекомендації щодо застосування національних положень стандартів бухгалтерського обліку проектно-вишукувальними організаціями. Щавінська Т.М. Грудень 2003 р. 2.Розробити методичні рекомендації щодо впровадження управлінського обліку на підприємствах і в організаціях що належать до сфери управління Держбуду. Щавінська Т.М. Грудень2003 р.