Наказ N 175 від 20.10.2003 р.

Наказ N 175 від 20.10.2003 р. Про затвердження Зміни № 2 СНіП ІІ-35-76 „Котельные установки”

Наказ від 20 жовтня 2003 р. № 175 Про затвердження Зміни № 2 СНіП ІІ-35-76 „Котельные установки” Наказ від 20 жовтня 2003 р. № 175 На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 30265 та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства нормативної бази у будівництві наказую: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 грудня 2003 року Зміну № 2 СНіП ІІ-35-76 „Котельные установки” розроблену ВАТ „Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України” УкрНДІінжпроект що додається схвалену рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 10 жовтня 2003 р. № 76. 2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор забезпечити опублікування тексту зазначеної зміни в Інформаційному бюлетені Держбуду України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова КомітетуВ. Череп * * * Зміна № 2 СНіП ІІ-35-76 „Котельные установки” для застосування на території України . Наказом Держбуду України від 20.10.03 № 175 строк введення в дію встановлений з 1 грудня 2003р. ТЕКСТ ЗМІНИ друкується мовою оригіналу Пункт 1.3. Третій абзац вилучити. Пункт 4.1 викласти в новій редакції: „4.1 Виды топлива для вновь проектируемых и реконструируемых котельных принимаются в соответствии с заданием на проектирование”. Пункт 4.3 викласти в новій редакції: „4.3 Для котельных производительностью до 20 Гкал/ч резервное топливо к газообразному не предусматривается; для этих котельных отнесенных к первой категории может предусматриваться аварийное жидкое топливо необходимость которого а также его вид топочный мазут легкое нефтяное топливо определяются заданием на проектирование”. Пункт 4.4. Другий абзац викласти в новій редакції: „В случаях обоснованных технико-экономическими расчетами другой вид резервного топлива может приниматься в соответствии с заданием на проектирование”.