Наказ N 182 від 07.11.2003 р.

Наказ N 182 від 07.11.2003 р. Про виконання рішення колегії Держбуду від 24 жовтня 2003 р. № 82 „Про стан опрацювання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, депутатських запитів і звернень, власних рішень Комітету за 9 місяців 2003 року”

Наказ від 7 листопада 2003 р. № 182 Про виконання рішення колегії Держбуду від 24 жовтня 2003 р. № 82 „Про стан опрацювання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України депутатських запитів і звернень власних рішень Комітету за 9 місяців 2003 року” Наказ від 7 листопада 2003 р. № 182 З метою виконання рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 жовтня 2003 року № 82 “Про стан опрацювання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України депутатських запитів і звернень власних рішень Комітету за 9 місяців 2003 року” наказую: 1. Заступникам Голови та керівникам структурних підрозділів Держбуду України відповідно до розподілу обов’язків: 1.1. Взяти до керівництва в роботі та неухильного виконання рішення колегії Державного Комітету України з будівництва та архітектури від 24 жовтня 2003 р. № 82 „Про стан опрацювання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України депутатських запитів і звернень власних рішень Комітету за 9 місяців 2003 року”. 1.2. Проаналізувати хід виконання організаційно-технічних заходів Держбуду на 2003 рік вжити заходів для їх своєчасного виконання. Інформацію про проведену роботу а також пропозиції щодо внесення змін або коригування зазначених заходів до 14 листопада 2003 року подати Управлінню апарату для підготовки узагальненої інформації для розгляду на наступному засіданні колегії. 2. Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності В. Лісничук Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Державній архітектурно-будівельній інспекції України В. Папка Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т. Шарапова до кінця 2003 року завершити роботи з розроблення проектів нормативно-правових актів нормативно-методичних та методичних документів відповідно: проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок професійної атестації у будівництві”; проектів державних будівельних норм: “Склад порядок розроблення узгодження і затвердження проектної документації на об”єкти будівництва” та “Культурно-видовищні та заклади дозвілля” рішення колегії № 16 від 19 березня 2003 року ; змін до п.3.3 ДБН. В.2.2-9.99 “Громадські будинки та споруди”; проектів постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження “Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об”єктів” та “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України ”Положення про державний архітектурно-будівельний контроль в Україні” рішення колегії № 16 від 19 березня 2003 року ; проекту положення про Порядок консервації та розконсервації об”єктів будівництва. 3. Керівникам структурних підрозділів з метою забезпечення відкритості у діяльності Держбуду організації ефективного діалогу з громадськістю щомісяця до 25 числа надавати Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор інформацію про роботу із зверненнями громадян конкретні заходи за зверненнями та врахування їх пропозицій для наступного розміщення на веб-сторінці Урядового порталу “Уряд і громадськість”. 4. Утворити в складі Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату в межах наявної чисельності сектор контролю. Начальнику Фінансово-економічного управління Т. Щавінській начальнику Відділу кадрів Н.Осяєвій начальнику Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григору передбачити відповідні зміни під час формування штатного розпису на 2004 рік. 5. На засіданні колегії в листопаді 2003 року заслухати інформацію начальника Управління містобудівної політики А.Економова начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних будинків і споруд житлово-цивільного забезпечення О. Авдієнка та начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції В.Папки про роботу із зверненнями громадян які надійшли до управлінь за 9 місяців 2003 року та вжиті відповідні заходи щодо усунення причин звернень. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова КомітетуВ.Череп