Наказ N 186 від 11.11.2003 р.

Наказ N 186 від 11.11.2003 р. Про приєднання Сумського ЦНДпромбудов до інституту НДІБК

Наказ від 11 листопада 2003 р. № 186 Про приєднання Сумського ЦНДпромбудов до інституту НДІБК Наказ від 11 листопада 2003 р. № 186 Відповідно до заходів на 2003-2004 роки щодо виконання Комплексної програми реструктуризації державних підприємств затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року № 544-р з метою створення умов для проведення єдиної технічної політики стосовно будівництва реконструкції експлуатації та інженерного захисту промислових та цивільних об’єктів у складних інженерно-геологічних умовах підвищення ефективності управління та використання державного майна відповідно до рішення колегії Держбуду України від 29 серпня 2003 року № 57 на підставі рішення балансової комісії Держбуду України від 26 березня 2003 року враховуючи ідентичність профілю роботи та з метою подальшого вдосконалення організаційної структури підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду України наказую: 1. Приєднати з 1 січня 2004 року державне підприємство “Сумський центр наукових досліджень і проектування конструкцій промислових будинків і споруд” Сумський ЦНДпромбудов м.Суми до Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій НДІБК м. Київ на правах філії. 2. Встановити що всі майнові права та обов’язки Сумського ЦНДпромбудов переходять до інституту НДІБК який є його правонаступником. 3. Утворити комісію у складі: Григор А.Ф. – начальник Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату – голова комісії; Щавінська Т.М. – начальник Фінансово-економічного управління - член комісії; Барзилович Д.В. – начальник Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві – член комісії; Роговченко М.М. – начальник відділу управління державним майном - член комісії; Ступак О.А. - головний спеціаліст юридичного сектора – член комісії; Кривошеєв П.І. – директор НДІБК – член комісії; Муштай М.І. – директор Сумського ЦНДпромбудов – член комісії; Ковач В.І. – головний бухгалтер НДІБК – член комісії; Яненко Н.І. - головний бухгалтер Сумського ЦНДпромбудов – член комісії. Комісії здійснити приймання-передачу майна і майнових зобов’язань Сумського ЦНДпромбудов з усіма активами та пасивами балансу станом на 1 січня 2004 року в установленому порядку в термін до 25 січня 2004 року. Акт приймання-передачі подати на затвердження Першому заступнику Голови Держбуду Беркуті А.В. до 30 січня 2004 року. 3. Директору Сумського ЦНДпромбудов Муштаю М.І. провести скасування державної реєстрації Сумського ЦНДпромбудов відповідно до чинного законодавства. 4. Директору інституту НДІБК Кривошеєву П.І.: подати пропозиції Держбуду України про внесення відповідних змін до статуту інституту які випливають з цього наказу; внести в установленому порядку необхідні зміни в реєстраційні документи; розмістити в офіційній пресі публікацію про приєднання Сумського ЦНДпромбудов до інституту НДІБК; інформувати Держбуд України про проведену роботу до 15.02.04. 5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату Григор А.Ф. Відділу кадрів Осяєва Н.В. після завершення організаційно-технічних заходів пов’язаних з приєднанням Сумського ЦНДпромбудов: підготувати наказ про звільнення Муштая М.І. від обов’язків директора Сумського ЦНДпромбудов та розірвання з ним контракту; розглянути пропозиції про внесення необхідних змін до статуту інституту НДІБК та підготувати їх для подальшого затвердження в установленому порядку. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.В.Беркуту. Голова КомітетуВ. Череп