Наказ N 196 від 25.11.2003 р.

Наказ N 196 від 25.11.2003 р. Про розподіл обов’язків між керівництвом Державного комітету України з будівництва та архітектури

Наказ від 25 листопада 2003 р. № 196 Про розподіл обов’язків між керівництвом Державного комітету України з будівництва та архітектури Наказ від 25 листопада 2003 р. № 196 Відповідно до Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженого Указом Президента України від 20.08.02 № 725 та враховуючи кадрові зміни у керівництві Комітету наказую: 1. Затвердити розподіл обов’язків між керівництвом Комітету: Голова Комітету В.І.Череп Функції: - організація виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій; - взаємодія з Верховною Радою України Адміністрацією Президента України Кабінетом Міністрів України; - координація роботи заступників Голови і підрозділів апарату; - організація роботи Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій; - керівництво роботою колегії та науково-технічної ради; - координація роботи Фінансово-економічного управління Відділу кадрів Сектору спецроботи та мобпідготовки. Питання: підбору і розстановки кадрів у центральному апараті та керівних кадрів підвідомчих організацій номенклатура Держбуду ; взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Кіровоградської Харківської Львівської областей та м.Києва Спілкою працівників будівельного комплексу ЦК профспілки робітників будівництва і промбудматеріалів; цивільної оборони спецроботи мобілізаційної підготовки та готовності. Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута Функції: організація роботи колегії і науково-технічної ради підготовка матеріалів для розгляду та прийняття рішень на засіданнях цих органів; організація діловодної служби Комітету; забезпечення контролю за виконанням завдань; формування щотижневих та щомісячних планів роботи Комітету; координація висвітлення у засобах масової інформації діяльності Держбуду; організація та виконання заходів щодо наповнення бюджету; управління об’єктами державної власності підготовка рішень щодо зміни форм власності підвідомчими організаціями надання приміщень в оренду та продажу майна; організація роботи Міжвідомчої комісії з питань ціноутворення в будівництві; забезпечення зв’язків з Верховною Радою України зокрема – організація моніторингу проходження відповідних законопроектів у комітетах та розгляду їх на пленарних засіданнях планування законопроектної роботи ; участь у роботі ради соціального партнерства; координація виконання заходів з питань вступу України до світової організації торгівлі; координація роботи Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату а також управлінь капітального будівництва АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; підготовка фінансових документів з питань діяльності Комітету для подальшого затвердження колегією Питання: здійснення моніторингу та аналізу реалізації урядової політики у будівництві; стратегії розвитку будівельного комплексу; економіки будівельного виробництва; забезпечення фінансування утримання центрального апарату Комітету своєчасної виплати заробітної плати та інші соціально-побутові питання; ціноутворення у будівництві та ремонті контроль вартості аварійно-відновлювальних робіт та будівельно-монтажних робіт що виконуються за рахунок державних капітальних вкладень; експертизи проектної документації для будівництва; демонополізації та реструктуризації у будівництві та промисловості будівельних матеріалів; розвитку житлового будівництва формування механізмів його інвестування та кредитування; взаємодії з громадськими організаціями: Академією будівництва Радою директорів проектних і науково-дослідних організацій; взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Дніпропетровської Вінницької Одеської Закарпатської та Хмельницької областей. Заступник Голови Комітету Ю.Й.Казмірук Функції: формування нормативно-правового забезпечення містобудівної та архітектурної діяльності; координація роботи місцевих органів містобудування та архітектури; опрацювання завдань представництва України у Комітеті з населених пунктів ЄЕК ООН та питань Центру ООН з населених пунктів Habitat ; організація роботи Архітектурно-містобудівної ради науково-методичної ради з питань охорони та реставрації пам’яток архітектури і містобудування; координація роботи Управління містобудівної політики Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Управління охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури. Питання: містобудування архітектури планування і забудови територій сталого розвитку населених пунктів; впровадження архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання житлово-цивільних об’єктів; реконструкції і відновлення існуючого житлового фонду; збереження та реставрації пам’яток містобудування і архітектури; увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій організаційно-технічне забезпечення роботи Державної міжвідомчої комісії із зазначених питань; забезпечення рівності прав жінок і чоловіків; взаємодії із Спілкою архітекторів України Українською Академією архітектури Комітетом з Державних премій в галузі архітектури Українським відділенням ІКОМОС; сприяння роботі ради головних архітекторів областей міст; взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Рівненської Житомирської Чернівецької Тернопільської Івано-Франківської та Волинської областей. Заступник Голови Комітету О.М.Бондаренко Функції: організація та координування робіт із стандартизації та нормування у будівництві промисловості будівельних матеріалів; організація роботи тендерного Комітету; проведення атестації науково-технічних установ ; координація роботи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю; координація роботи Управління науково-технічної політики у будівництві Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Державної архітектурно-будівельної інспекції України; Питання: енергозбереження в будівництві; державного архітектурно-будівельного контролю; застосування нових будівельних матеріалів та виробів конструкцій систем і технологій; інноваційної діяльності у будівництві та промисловості будматеріалів; нормативного забезпечення будівництва ЧАЕС; реалізації завдань Національної програми інформатизації у будівництві; нормативного та методологічного забезпечення проектних робіт; підтвердження відповідності сертифікація будівельних матеріалів і виробів; забезпечення пожежної безпеки та охорони праці; інженерного захисту територій промзабудови; наукових досліджень у будівництві; безпечної життєдіяльності населення реагування на надзвичайні ситуації; закупівлі науково-дослідних та проектних робіт за державні кошти; взаємодії з Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації у будівництві країн СНД Спілкою цивільних інженерів творчою науково-технічною Спілкою будівельників відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим Запорізької Черкаської Луганської Донецької Полтавської областей. Заступник Голови Комітету В.О.Гречок Функції: організація роботи юридичної служби Комітету; ліцензування та професійна атестація у будівництві; участь в укладенні Генеральної тарифної угоди; забезпечення взаємодії з профспілковою організацією центрального апарату; забезпечення укладення галузевої угоди із профспілками; здійснення регуляторної політики в галузі; організація законопроектної роботи; Питання: зовнішньоекономічної діяльності Комітету; ліцензування та професійної атестації виконавців проектних та будівельних робіт; адаптація законодавства у сфері будівництва та виробництва будівельних матеріалів до вимог ЄС. матеріально-технічного забезпечення роботи центрального апарату Комітету; взаємодії з Міжурядовою радою із співробітництва в будівельній діяльності країн СНД відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Сумської Миколаївської Херсонської Київської Чернігівської областей та м.Севастополя. 2. У період відсутності: Голови Комітету рішення за нього відповідно до розділу обов’язків п.1 приймає Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута А.В.Беркути – Ю.Й.Казмірук Ю.Й.Казмірука – А.В.Беркута В.О.Гречка – О.М.Бондаренко О.М.Бондаренка - В.О.Гречок. 3. Вважати таким що втратив чинність наказ Держбуду України від 30.12.02 № 116. Голова КомітетуВ. Череп