Наказ N 207 від 08.12.2003 р.

Наказ N 207 від 08.12.2003 р. Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України

Наказ від 8 грудня 2003 р. № 207 Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України Наказ від 8 грудня 2003 р. № 207 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 56 „Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів” відповідно до п.3 „Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів” затвердженого спільним наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24.02.03 № 27/12 зареєстрованого Міністерством юстиції України від 06.03.03 № 185/7506 рішення колегії Держбуду України від 29 серпня 2003 р. № 59 з метою вдосконалення нормативного забезпечення будівельного комплексу України наказую: 1. Затвердити офіційними видавцями нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів з урахуванням існуючої практики Державне підприємство „Укрархбудінформ” науково-виробничу фірму „Інпроект” та Український науково-дослідний центр економіки будівництва Екобуд . 2. Офіційним видавцям забезпечити виконання покладених на них функцій згідно із зазначеним „Порядком видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів”. 3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова постійно надавати методичну допомогу офіційним видавцям згідно з тематичною направленістю а також забезпечити своєчасну передачу затверджених нормативних документів для їх видання та розповсюдження офіційними видавцями Держбуду України. 4. Офіційному видавцю нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів ДП „Укрархбудінформ” В.Чеснок до 01.02.04 підготувати для розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України зведений перелік нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів станом на 01.01.04 що діють на території України. 5. Офіційним видавцям НВФ „Інпроект” та НДЦ „Екобуд” до 15.01.04 передати в ДП „Укрархбудінформ” необхідну інформацію для підготовки зведеного переліку. 6. Рішення Держбуду України та центральних органів виконавчої влади правонаступником яких є Держбуд України щодо видання та розповсюдження нормативних документів та переліків нормативних документів діють у частині що не суперечать цьому наказу. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. Голова КомітетуВ. Череп