Наказ N 27/12 від 24.02.2003 р.

Наказ N 27/12 від 24.02.2003 р. Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Спільний наказ Держспоживстандарту та Держбуду від 24 лютого 2003 р. № 27/12 Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Спільний наказ Держспоживстандарту та Держбудувід 24 лютого 2003 р. № 27/12 Зареєстровано у Мін’юсті6 березня 2003 р. за № 185/7506 Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 56 „Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів” наказуємо: 1. Затвердити Порядок видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів додається . 2. Управлінню стандартизації А.Нелепов у п’ятиденний термін після прийняття наказу „Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів” забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації сертифікації та інформатики В.Камінський після державної реєстрації Міністерства юстиції України цього наказу забезпечити його публікацію в черговому випуску „Інформаційного покажчика стандартів”. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. першого заступника Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Г.Сидоренка та першого заступника Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури А.Беркуту. Голова Держспоживстандарту УкраїниЛ.Школьник Голова Держбуду України В.Череп ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Держспоживстандарту і Держбудувід 24.02.2003 № 27/12 Порядоквидання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів 1.Цей Порядок установлює процедуру видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів класи 91 і 93 згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004 відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 56 “Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів”. 2. Цим Порядком Державному комітету України з будівництва та архітектури надається право офіційного опублікування нормативних документів далі - НД а саме: національних стандартів що набули чинності і тих що перевидаються із змінами чи без змін а також чинних в Україні міждержавних стандартів за визначеними класами. 3. Національні та міждержавні стандарти а також зміни і поправки до них які опубліковані Державним комітетом України з будівництва та архітектури чи уповноваженими цим Комітетом організаціями є офіційним виданням. 4. Унизу тієї сторінки де друкується передмова всіх офіційних видань Державного комітету України з будівництва та архітектури розміщується таке застереження: "Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з будівництва та архітектури заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з будівництва та архітектури”. 5. Видання та розповсюдження офіційних видань НД та їх копій у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів здійснює офіційний видавець визначений Державним комітетом України з будівництва та архітектури за угодою з організацією визначеною Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. 6. У разі надання права на видання та розповсюдження національних стандартів у визначеній галузі розробнику останній здійснює їх видання та розповсюдження на підставі окремої угоди з організацією визначеною Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. 7. Відомості про затвердження національних стандартів внесення змін і поправок до них а також визнання їх такими що втратили чинність публікуються в “Інформаційному бюлетені” Державного комітету України з будівництва та архітектури. Інформація про чинні національні стандарти у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів надається у Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва який видає офіційний видавець Державного комітету України з будівництва та архітектури. Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики з метою формування річного Каталогу нормативних документів у першій декаді грудня поточного року подається інформація про чинні національні стандарти в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів. 8. Два примірники національних стандартів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів затверджених Державним комітетом України з будівництва та архітектури надсилаються до головного фонду нормативних документів. 9. Кошти одержані від реалізації національних та міждержавних стандартів спрямовуються виключно на виконання робіт із стандартизації розвиток науково-технічної бази суб’єктів стандартизації. Начальник управління стандартизації Держспоживстандарту України А.Нелепов Начальник управління науково-технічної політики у будівництвіДержбуду УкраїниА.Григор