Наказ N 78 від 10.06.2003 р.

Наказ N 78 від 10.06.2003 р. Про затвердження Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року

Наказ від 10 червня 2003 р. № 78 Про затвердження Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року Наказ від 10 червня 2003 р. № 78 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2003 р. за № 537/7858 Відповідно до Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 № 725/2002 та враховуючи що за станом на 01.01.2003 ще залишилась значна кількість будинків не завершених будівництвом які підлягають уведенню в експлуатацію у відповідності до затверджених місцевими органами виконавчої влади Переліками таких будинків наказую: 1. Затвердити Тимчасове положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року далі - Положення додається . 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього наказу та доведення зазначеного Положення до Ради міністрів АР Крим обласних Київської і Севастопольської міських держадміністрацій. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови В.Присяжнюка. Голова КомітетуВ.Череп * * * ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Держбуду України 10.06.2003 № 78 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2003 р. за № 537/7858 ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯз розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року 1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 № 725. 2. Дія Положення поширюється на житлові будинки будівництво яких розпочато до введення в дію наказу Мінбудархітектури від 10.01.95 № 5 "Про реалізацію заходів по впровадженню у проектуванні та житлово-цивільному будівництві енергоефективних огороджуючих конструкцій" ступінь будівельної готовності яких станом на 01.07.2001 становила 50 і більше відсотків що занесені до Переліків складених Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями і наданих Держбуду України в установленому порядку до 01.09.2001 далі - Переліки . 3. До 50-відсоткової готовності житлового будинку слід відносити завершені обсяги будівельних робіт основних несучих та огороджувальних конструкцій стін перекрить даху та встановлення віконних і балконних дверних блоків. 4. Звернення замовників власників незавершеного об'єкта щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію вказаних будинків розглядають спеціальні технічні робочі комісії які створюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською Севастопольською міськими держадміністраціями. До заяви звернення додається копія дозволу на виконання будівельних робіт складеного відповідно до Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт затвердженого наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273 та зареєстрованого у Мін’юсті України 25.12.2000 за № 945/5166. До складу комісій входять представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласної районної держадміністрації органу місцевого самоврядування за згодою проектної організації та місцевих органів Держархбудконтролю і Держкоменергозбереження. 5. Технічні робочі комісії розглядають подані документи обстежують будинок та у двотижневий термін складають і підписують пооб'єктно відповідний акт з наведенням характеристики будинку терміну початку будівництва об'єкта ступеня його будівельної готовності запропонованих компенсувальних заходів прийнятого терміну введення будинку в експлуатацію та наявних відступів від нормативів опору теплопередачі огороджуючих конструкцій житлово-цивільних будинків і споруд для нового будівництва реконструкцій та капітальних ремонтів затверджених наказом Мінбудархітектури від 27.12.93 № 247 далі - Нормативи опору теплопередачі . Акт затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями і направляється до Держбуду України для одержання дозволу на введення будинку в експлуатацію без дотримання зазначених у акті Нормативів опору теплопередачі. 6. У разі якщо замовник будівництва житлового будинку зі ступенем будівельної готовності більше 50 відсотків з технічних і фінансових причин не може забезпечити дотримання вищеназваних Нормативів опору теплопередачі введених у дію після затвердження проектно-кошторисної документації додаткове утеплення зовнішніх стін заміна встановлених вікон на теплоефективні Держбуд як виняток розглядає обґрунтоване звернення від Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та у двотижневий термін приймає відповідні рішення щодо введення в експлуатацію житлових будинків які включені до Переліків з окремими вимушеними відступами від Нормативів опору теплопередачі. 7. Термін дії Положення - до 31 грудня 2004 року. Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначенняДержбуду України О.Авдієнко Начальник Державної архітектурно-будівельноїінспекції України В.Папка