Наказ N 112 від 16.07.2003 р.

Наказ N 112 від 16.07.2003 р. Про затвердження Порядку розгляду Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України

Наказ від 16 липня 2003 р. № 112 Про затвердження Порядку розгляду Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України Наказ від 16 липня 2003 р. № 112 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 серпня 2003 р. за № 671/7992 Відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483 та рішення колегії Держбуду України від 26.07.2002 № 1 наказую: 1. Затвердити Порядок розгляду Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України що додається. 2. Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві своєчасно вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях науково-технічної ради Держбуду України зазначених програм і проектів будівництва. 3. Начальнику Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень : забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; довести зазначений Порядок до зацікавлених організацій. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова КомітетуВ. Череп * * * ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Держбуду України16 липня 2003 року № 112 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 серпня 2003 р. за № 671/7992 Порядокрозгляду Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України 1. Інвестиційні програми і проекти будівництва далі – проекти що затверджуються Кабінетом Міністрів України до розгляду в Держбуді підлягають комплексній державній експертизі далі – експертиза яка проводиться Центральною службою Укрінвестекспертизи з залученням співвиконавців складових частин цієї експертизи. 2. Центральна служба Укрінвест-експертизи: отримує від інвесторів замовників проекти і на договірних засадах здійснює їх експертизу у відповідності до нормативних та законодавчих документів; направляє в Держбуд України примірник позитивного комплексного висновку державної експертизи та проект рішення Уряду про затвердження з метою розгляду на засіданні науково-технічної ради; повідомляє інвесторів замовників про необхідність звернення в Держбуд України для розгляду проекту та схвалення відповідного проекту рішення Уряду. Щодо проектів експертиза яких здійснюється Київською міською службою української державної інвестиційної експертизи зазначена інформація надається “Київдержекспертизою”. 3. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення та Управління промислової забудови будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС відповідно до своїх повноважень: узагальнюють інформацію Центральної служби Укрінвестекспертизи “Київдерж-експертизи” щодо проектів по яких здійснюється експертиза і вносять пропозиції щодо включення в порядок денний засідань науково-технічної ради Держбуду України питання про їх розгляд; співпрацюють з інвесторами замовниками щодо своєчасного надання необхідних для розгляду матеріалів кандидатур запрошених тощо відповідно до Положення про науково-технічну раду Державного комітету України з будівництва та архітектури. Зокрема для розгляду проекту на засіданні науково-технічної ради замовником надаються: пояснювальна записка зведений кошторисний розрахунок а у разі потреби інші розділи проектної документації відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-97 “Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва”; готують в установленому порядку матеріали необхідні для розгляду проектів на найближчому в межах місячного терміну з дня надання замовником відповідних матеріалів засіданні науково-технічної ради Держбуду України; доповідають на засіданні науково-технічної ради; при наявності зауважень та пропозицій науково-технічної ради повідомляють інвесторів замовників про потребу внесення необхідних змін до проектів та повторного їх розгляду; повторний розгляд здійснюється у такому ж порядку; після прийняття на засіданні науково-технічної ради рішення про погодження проекту забезпечують узгодження в Держбуді України проекту рішення Уряду про його затвердження. Т.в.о. начальника Управління ціновоїполітики експертизи та контролю вартості у будівництві Т.Литвинова