Рішення Колегії N 25 від 24.12.2002 р.

Рішення Колегії N 25 від 24.12.2002 р. Про діяльність управління містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації

Рішення колегії від 24 грудня 2002 р. № 25 Про діяльність управління містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації Рішення колегії від 24 грудня 2002 р. № 25 Заслухавши інформацію начальника управління містобудування та архітектури Кіровоградської облдержадміністрації О.Бондаренка про діяльність управління містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації колегія відзначає що керівництво обласної держадміністрації та її структурних підрозділів забезпечують дотримання законодавства реалізацію державної політики у галузі містобудування та архітектури. Належно ставляться до охорони збереження та реконструкції пам'яток архітектури відтворення історичного середовища населених пунктів та мають певні досягнення в цьому напрямку. Управлінням налагоджена ефективна координація діяльності місцевих органів містобудування та архітектури в питаннях надання вихідних даних на проектування об'єктів збереження пам'яток архітектури та інше. Постійно здійснюється архітектурно-будівельний контроль за дотриманням містобудівного законодавства при здійсненні нового будівництва реконструкції та реставрації вимог державних стандартів норм і правил. Управління укомплектоване професійними фахівцями його структура відповідає наданим рекомендаціям Держбуду щодо його складу. Але при цьому оновлення містобудівної документації для населених пунктів області здійснюється повільно поки ще не розгорнуто роботу з розроблення місцевих правил забудови населених пунктів. Колегія вирішила: 1. Узяти до відома звіт начальника управління містобудування та архітектури Кіровоградської облдержадміністрації О.Бондаренка про діяльність управління та відзначити що управління забезпечує належним чином здійснення покладених на нього завдань. 2. Рекомендувати Кіровоградській облдержадміністрації: здійснити у 2003-2004 роках розроблення схеми планування території області з урахуванням положень Генеральної схеми планування території України; завершити погодження проекту Регіональних правил забудови області та подати їх на затвердження у першому кварталі 2003р.; активізувати роботу з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення коригування містобудівної документації та розроблення місцевих правил забудови населених пунктів в першу чергу історичних міст; разом із Новоархангельською Новомиргородською Компаніївською Олек-сандрійською Онуфріївською Добровелич-ківською Маловисківською райдержадмі-ністраціями у І півріччі 2003 р. вжити відповідних заходів щодо створення районних інспекцій ДАБК. 3. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації О.Бондаренко разом з Управлінням містобудівної політики Держбуду А.Економов надавати органам місцевого самоврядування необхідну методичну допомогу в розробленні місцевих правил забудови. 4. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації О.Бондаренко : у двомісячний термін разом із головними архітекторами районів визначити черговість оновлення містобудівної документації та підготувати пропозиції органам місцевого самоврядування стосовно забезпечення щорічно відповідних видатків з місцевих бюджетів для коригування генеральних планів та розроблення місцевих правил забудови в першу чергу для історичних міст та населених пунктів найбільш привабливих для залучення інвестицій; посилити дієвий контроль за якістю будівництва об'єктів застосовуючи передбачені законодавством економічні санкції до правопорушників у галузі містобудування; забезпечити постійний контроль за станом забудови історичних міст та розміщенням об'єктів в охоронних зонах пам'яток культурної спадщини. 5. Управлінню містобудівної політики А.Економов Державній інспекції архітектурно-будівельного контролю В.Папка Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови М.Кучерук надавати необхідну методичну та консультативну допомогу управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації. 6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на Заступника Голови Держбуду В.Присяжнюка. Голова колегіїВ.Череп * * * Довідка Діяльність Управління містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації далі - Управління розглядається відповідно до організаційних заходів Держбуду України на 2002 рік. Управління здійснює свої повноваження у галузі містобудування та архітектури згідно з чинним законодавством України Типовим положенням про управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації нормативними актами Держбуду України. Робочою групою Держбуду здійснено аналіз діяльності Управління щодо забезпечення законодавства державної політики у галузі містобудування та архітектури на території області а також місцевих органів містобудування та архітектури. Структура Управління містобудування та архітектури. Управління здійснює свої повноваження у галузі містобудування на території області згідно з чинним законодавством та положенням про управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 1 грудня 2000 р. № 599-р. Управління очолює начальник який має двох заступників: заступника - головного архітектора області та заступника - начальника ДАБК. Управління складається з трьох підрозділів: відділу архітектури та кадастру Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю і відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи. Всього за штатним розписом в Управлінні працюють 12 чоловік. Штат укомплектовано професійними фахівцями. Крім зазначеного за розпорядженням голови облдержадміністрації Управлінню підпорядковані: обласна науково-виробнича реставраційна майстерня 26 чол. ; комунальне підприємство “Кіровоградський науковий технічно-лабораторний центр спеціальних робіт у будівництві” 16 чол. ; комунальне підприємство “Архітектурно-планувальне бюро” 34 чол. ; регіональна служба охорони і реставрації пам’яток містобудування та архітектури 19 чол. ; комунальне підприємство “Кіровоградська обласна служба Української державної інвестиційної експертизи” 12 чол. . Загальна чисельність співробітників підпорядкованих підрозділів - 107 чол. У всіх 21 адміністративних районах області створено відділи містобудування та архітектури. Районні відділи очолюються начальниками котрі мають вищу архітектурну освіту 5 районів вищу будівельну освіту 13 районів середню будівельну освіту 2 райони . В Бобринецькому районі посада головного архітектора району - вакантна. Призначення на посади головних архітекторів міст та районів здійснюється у встановленому законодавством порядку. Так за останні два роки головних архітекторів Долинського Знаменського Новоархангельського та Олександрійського районів а також міст Кіровограда та Олександрії призначено за результатами конкурсів. Стан забезпечення містобудівною документацією. На виконання положень Генеральної схеми планування території України у проекті плану роботи Управління на 2003 рік визначено розроблення Схеми планування території Кіровоградської області. На цю роботу планується виділити з обласного бюджету 410 тис. грн. з них на 2003 рік - 160 тис. грн. . На всі райони області розроблені і затверджені в 1987-1991 роках проекти планування території. Проведено аналіз забезпеченості містобудівною документацією міст та селищ міського типу області та визначено перелік населених пунктів що потребують першочергового коригування містобудівної документації. Починаючи з 1991 р. оновлено лише 5 генеральних планів міст та селищ області з 36. На сьогодні затверджено нові генеральні плани міст Кіровограда 2000 р. та Малої Виски 2002 р. . Органи місцевого самоврядування населених пунктів не приділяють цим питанням достатньої уваги мотивуючи це відсутністю коштів у місцевих бюджетах. Гострою проблемою залишається також стан коригування містобудівної документації для сільських поселень. Із 1048 сіл області 713 поселень потребують коригування генеральних планів через завершення проектного строку їх дії більшість генеральних планів розроблена у 1965 -1985 роках . Найкращий стан справ у Кіровоградському районі що зумовлено великим попитом на розміщення індивідуального житла для мешканців м. Кіровограда. Координація містобудівної діяльності на території області. Розроблені та затверджені начальником Управління Основні організаційно-технічні заходи Управління містобудування та архітектури на 2002 рік. У даний час Управлінням підготовлено для затвердження проект Регіональних правил забудови. Розроблення місцевих правил забудови в містах області затримується через відсутність відповідного фінансування розробок. Для оперативного та комплексного вирішення питань розміщення об'єктів будівництва реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд при міськвиконкомах та райдержадміністраціях створено постійно діючі узгоджувальні комісії з питань містобудування. При Управлінні постійно працює архітектурно-містобудівна рада яка має художню та технічну секції. За 2001 р. проведено 34 засідання ради на яких було розглянуто 88 проектів об’єктів містобудування та архітектури за 9 місяців 2002 р.- 39 засідань де розглянуто 75 питань серед яких - генеральні плани населених пунктів проекти громадських споруд житлових будинків проекти благоустрою окремих територій будівництво об'єктів архітектури та монументального мистецтва пам'ятники пам'ятні знаки меморіальні дошки . Архітектурно-містобудівні ради створені при управліннях містобудування та архітектури міст Кіровограда Олександрії Світловодська Знам’янки а також при Гайворонському відділі райдержадміністрації. За виконанням рішень рад установлено контроль з боку відповідних підрозділів та служби експертизи. Управлінням організовано проведення містобудівних та архітектурних конкурсів на проектування найважливіших об'єктів за останні 2 роки проведено 4 конкурси у тому числі два - з ландшафтної архітектури та два - на спорудження об’єктів монументальної архітектури у м. Кіровограді. Надання архітектурно-планувальних завдань на проектування об'єктів архітектури здійснюється місцевими органами містобудування та архітектури відповідно до встановленого порядку у нормативний термін. За 2001 рік надано 626 АПЗ з них 418 на будівництво громадських споруд за 9 місяців 2002 р. – 600 АПЗ з них на будівництво громадських споруд - 317. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 31 березня 2000 року № 177-р затверджено Перелік об'єктів архітектури на проектування яких АПЗ підлягає погодженню з Управлінням облдержадміністрації. Управління постійно відслідковує відповідність АПЗ до чинного законодавства. Так у 2002 році Управління призупинило дію двох АПЗ. Робота місцевими органами містобудування та архітектури здійснюється у напрямі практичного вирішення містобудівних питань організації роботи на місцях структурних підрозділів. При Управлінні за розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 жовтня 2001 року № 417-р утворено колегію Управління у складі 8 чоловік яка збирається не рідше одного разу на квартал. Організовуються постійні виїзди спеціалістів Управління з перевірки дотримання містобудівного законодавства організації коригування містобудівної документації та інші. Протягом поточного року Управлінням здійснені комплексні перевірки роботи відділів містобудування та архітектури Голованівського та Долинського районів а також перевірки дотримання містобудівного законодавства у забудові міст Кіровограда Олександрії Світловодська сіл Велика Виска Хмельове та інших. Управління розглядає звернення громадян організацій доручень центральних органів ведеться їх облік та контроль за виконанням. Тільки за 9 місяців 2002 р. розглянуто 47 звернень громадян. З метою ефективного вирішення питань усі зазначені звернення розглянуті керівництвом Управління з виїздом на місце та за участю представників райдержадміністрацій міськвиконкомів. Прийняті спільно рішення доводяться до відома місцевих органів влади забезпечується організація їх виконання. Взаємодія з районними державними адміністраціями органами місцевого самоврядування. З провідними спеціалістами проектних організацій місцевих органів містобудування та архітектури області Управління проводить регулярні не рідше одного разу на рік семінари та навчання. На цих семінарах Управлінням надається методично-консультативна допомога у здійсненні містобудівної діяльності на місцях. Так протягом 2001 - 2002 років було проведено 5 семінарів на яких вивчалась і аналізувалась практика застосування законодавчих та нормативних актів з питань будівельної та інвестиційної діяльності. Зокрема 15-17 травня 2002 р. проведений семінар із завідуючими відділами містобудування та архітектури райдержадміністрацій та міськвиконкомів щодо організації планування та забудови населених пунктів області а 27 листопада 2002 р. проведений семінар з керівниками проектних організацій щодо легалізації програмного забезпечення в будівельній галузі. Управління регулярно бере участь у семінарах що проводяться землевпорядними органами та органами пожежного нагляду. Охорона культурної спадщини. В області на державному обліку перебувають 618 пам’яток архітектури з них 17 – пам’ятки національного значення серед яких чи не єдина в Європі земляна фортифікаційна споруда – фортеця Св. Єлизавети грецька церква манеж і корпуси колишнього юнкерського кавалерійського училища та родинна церква-усипальня героя Вітчизняної війни 1812 року М.М.Раєвського в с. Розумівка Олександрійського району. Серед пам’яток місцевого значення слід відмітити будівлю найпершого національного театру на Україні ім.Кропивницького будівлі нині краєзнавчого і художнього музеїв в м. Кіровограді Златопільської гімназії у Новомиргородському районі садиби визначних діячів та відомих військових керівників – генерала Абази у Голованівському районі генерала Нікори в Олександрійському районі сімейства Толстих у смт. Онуфріївка. Із загальної чисельності пам’яток архітектури: 54 об’єкти - культові споруди 14 – залізничні вокзали і споруди їх комплексів 2 – парки. Переважна частина пам’яток архітектури – 354 будівлі розташовані в обласному центрі – м. Кіровограді. До Переліку історичних населених місць України в Кіровоградській області занесено 5 міст і одне селище міського типу . Охорона і реставрація пам’яток містобудування і архітектури в Кіровоградській області відноситься до компетенції Регіональної служби охорони і реставрації пам’яток містобудування та архітектури яка створена в 2000 р. знаходиться в оперативному підпорядкуванні Управління містобудування та архітектури Кіровоградської облдержадміністрації і є самостійною госпрозрахунковою установою комунальної власності області. На балансі Регіональної служби знаходяться 17 пам’яток архітектури в м. Кіровограді та області. З метою здійснення єдиної організаційної та науково-технічної політики з питань охорони і реставрації пам’яток містобудування архітектури і садово-паркового мистецтва Регіональній службі делеговані функції єдиного замовника з проведення науково-дослідних проектних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та в історичних ареалах міст і населених пунктів області. Чисельність працюючих у Регіональній службі становить 19 одиниць 7 із них - керівництво та інженерно-технічні працівники. За останні роки в області проведена певна робота із збереження культурної спадщини. Працівниками Регіональної служби розроблені і на сесії обласної ради розглянуті комплексні програми з відтворення фортеці Св. Єлизавети та центральної історичної забудови м. Кіровограда. Підготовлено для розгляду ще дві програми – з реставрації родинної церкви - усипальні героя Вітчизняної війни 1812 року М.М.Раєвського в с. Розумівка Олександрійського району та міжгалузева програма з упорядження парку в селищі Онуфріївка. Служба розробляє поточні і перспективні плани ремонтно-реставраційних робіт складає програмні завдання на виконання історико-архітектурних досліджень проектних робіт готує для погодження і подальшого затвердження матеріали на внесення об’єктів які мають історичну та культурну цінність до переліку пам’яток місцевого та державного значення. Започатковано надання платних послуг з видачі реставраційних завдань і дозволів на проведення реставраційних робіт попередніх досліджень розробки передпроектних рішень щодо пристосування об’єктів культурної спадщини ескізних проектів інтер’єрів і екстер’єрів виготовлення паспортів та виконання інших видів робіт не заборонених законодавством. Проводиться робота щодо упорядкування орендних відносин з орендарями пам’яток архітектури та вжиття заходів законодавчого порядку до недобросовісних користувачів аж до примусового звільнення приміщень та стягнення заборгованості. За рахунок орендної плати за користування пам’ятками архітектури які перебувають на балансі Регіональної служби та платних послуг виконуються ремонтно-реставраційні роботи на окремих пам’ятках здійснюється вдосконалення інженерної інфраструктури утримання Регіональної служби забезпечення її оргтехнікою та обладнанням поповнення основних засобів. Починаючи з 2000 року окремим рядком в обласному бюджеті передбачаються кошти на реставраційні роботи реконструкцію аварійних будівель благоустрій забудов. Залучення інвестицій дозволило щорічно освоювати по 3- 3 5 млн. грн. на реставрацію пам’яток що у 7-8 разів більше ніж освоювалось у 1998 - 1999 роках. Розпочата робота щодо залучення іноземних інвестицій і внесків громадян зарубіжних країн. У результаті інвестиційних заходів у поточному році передбачено 3 7 млн. грн. на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках архітектури з яких 2 16 млн. грн. - кошти державного бюджету та бюджету області та 1 56 млн. грн. - залучення коштів володарів та користувачів будівель - пам’яток та їх приміщень індивідуальних власників пам’яток архітектури і їх частин внески окремих релігійних общин та благодійні внески підприємницьких структур спеціальні кошти Регіональної служби. У поточному році у рахунок передбачених асигнувань виконуються роботи на 24 пам’ятках архітектури загальною сумою понад 1 5 млн. грн. а саме: відреставровані фасади школи у с. Червоновершка Компаніївського району будівлі художнього музею „Укртелекому” колишньої Земської управи - нині гімназії ім.Шевченка у м. Кіровограді культова споруда у Бобринецькому районі. Проведено благоустрій з реставрацією фасадів будівель-пам’яток архітектури центральних вулиць К.Маркса Леніна Луначарського у м. Кіровограді Слід відмітити ряд проблемних питань з охорони культурної спадщини. У зв’язку із відсутністю органів охорони пам’яток у містах обласного підпорядкування і районах області навантаженням головних архітекторів на місцях та їх малочисельного апарату проблемами транспортного обслуговування працівників регіональної служби не всі будівлі своєчасно обстежуються та не завжди вживаються дійові заходи з упередження негативних явищ на пам’ятках архітектури. Внаслідок чого технічний стан більшості пам’яток знаходиться у неналежному стані. До 30 будівель у аварійному та напівзруйнованому стані і не придатні до використання 11- зруйновано. Зважаючи на вказане слід відзначити необхідність створення спеціального обласного фонду охорони культурної спадщини що дасть можливість знайти додаткові кошти на вжиття заходів пов’язаних з охороною та реставрацією пам’яток містобудування і архітектури. Організація архітектурно-будівельного контролю. У Кіровоградській області працюють 19 інспекцій Державного архітектурно-будівельного контролю з них 4 – міські інспекції. Відсутні інспекції в 7 з 21 району районах Кіровоградської області а саме: у Новоархангельському Новомиргородському Компаніївському Олександрій-ському Онуфріївському Добровеличківському та Маловисківському районах. Обласна інспекція архітектурно-будівельного контролю неодноразово зверталась до голів райдержадміністрацій з пропозицією про введення в зазначених районах області інспекцій архітектурно-будівельного контролю. Облдержадміністрацією було видано розпорядження № 283 від 29 січня 1997 р. “Про забезпечення додержання законодавства в капітальному будівництві” в якому зазначалося про необхідність введення в штат райдержадміністрацій інспекцій ДАБК але голови райдержадміністрацій посилаючись на відсутність коштів не вводять їх у штатний розклад. Кількісний склад інспекцій ДАБК по області становить 27 осіб переважно з вищою спеціальною освітою. У своїй діяльності інспекції керуються “Положенням про державний архітектурно-будівельний контроль”. Обласною інспекцією ДАБК складаються річні і квартальні плани роботи інспекції графіки перевірок додержання законодавства та державних будівельних норм у галузі містобудування при розміщенні та будівництві будівельних об’єктів якості будівельно-монтажних робіт що виконуються на території області. За 10 місяців поточного року обласною районними та міськими інспекціями ДАБК проведено 1192 перевірок за результатами яких складені відповідні акти. При виявленні порушень будівельних норм та правил під час будівництва об’єктів здійснюються записи у загальні журнали виконання будівельно-монтажних робіт проводиться роз’яснювальна робота з відповідними працівниками щодо необхідності дотримання будівельних норм та правил під час будівництва та проектування складаються приписи щодо усунення порушень будівельних норм та правил із зазначенням терміну їх усунення. За поточний рік інспекціями області складено 1192 приписи за неякісне виконання будівельно-монтажних робіт порушення будівельних норм та правил. Обласною інспекцією ДАБК ведеться журнал обліку виданих приписів та контролю за їх виконанням. Інспекцією застосовуються економічні санкції до правопорушників у галузі містобудування відповідно до Закону України “Про відповідальність підприємств їх об’єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” та Адміністративного кодексу України. Інспекціями області за 10 місяців поточного року накладено штрафів на юридичних осіб у сумі 49158 грн. на фізичних осіб – 56108 грн. Інспекціями Держархбудконтролю при прийнятті в експлуатацію об’єктів враховуються вимоги нормативних актів з енергозбереження. Всі об’єкти які приймаються в експлуатацію обов’язково проходять експертизу проектів з питань енергозбереження. Обласною інспекцією розроблено реєстр об’єктів області які розпочаті будівництвом до виходу нових нормативних документів з енергозбереження визначено об’єкти з високою готовністю на яких проведено технічні обстеження та вжито заходи щодо покращання показників з енергозбереження. Обласною інспекцією постійно ведеться контроль за дотриманням суб’єктами будівельної діяльності ліцензійних умов складено плани та графік перевірок. До суб’єктів будівельної діяльності які порушують ліцензійні умови вживаються заходи відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. Постійно ведеться робота з розгляду звернень та заяв громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Терміни розгляду звернень не порушуються. Видача дозволів на виконання будівельно-монтажних робіт проводиться відповідно до “Положення про порядок надання дозволів на виконання будівельних робіт”. Інспекціями ведеться реєстр наданих дозволів на виконання будівельно-монтажних робіт. Книги реєстрації виданих дозволів прошнуровані та пронумеровані ведуться відповідно до додатка 3 “Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”. Інспекції взаємодіють з іншими державними наглядовими органами. Протягом 10 місяців поточного року проводились спільні перевірки з органами пожежного нагляду обласною прокуратурою дирекцією будівництва доріг у Кіровоградській області органами “Держнаглядохоронпраці”. За результатами перевірок складені акти заплановані заходи щодо усунення виявлених порушень. Висновки. 1. Управління містобудування та архітектури Кіровоградської облдержадміністрації в цілому реалізує містобудівну політику в області здійснює контроль за додержанням законодавства щодо планування та забудови територій виконує інші завдання згідно з Типовим положенням про управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. 2. Налагоджено ефективну роботу з підготовки питань надання дозволів на розміщення і будівництво об'єктів видачі АПЗ будівельних паспортів упроваджено чіткі процедури розміщення об'єктів виробничого призначення якісно організовано співпрацю з підрозділами із забезпечення підготовки вихідних даних для замовників. 3. При Управлінні постійно працює архітектурно-містобудівна рада забезпечується прозорість розгляду вирішень містобудівної та проектної документації Управління сприяє проведенню містобудівних конкурсів на проектування найважливіших архітектурних об'єктів. 4. Управління ефективно налагодило навчання організовує семінари працівників місцевих органів містобудування та архітектури місцевого самоврядування виїзні засідання облдержадміністрації щодо дотримання містобудівного законодавства. 5. На відповідному рівні здійснюється державний контроль за дотриманням містобудівної дисципліни проводиться робота з ліцензування учасників інвестиційної діяльності. 6. Здійснюється належний контроль за охороною пам'яток культурної спадщини та проводиться значна робота щодо збереження культурної спадщини оновлення центрів історичних міст. 7. У населених пунктах області повільно здійснюється оновлення містобудівної документації особливо для сільських поселень не розгорнуто роботу з розроблення місцевих правил забудови.