Рішення Колегії N 1 від 21.01.2003 р.

Рішення Колегії N 1 від 21.01.2003 р. Про стан та ефективність використання нежитлових будинків і приміщень у м. Києві установами та організаціями, що належать до сфери управління Держбуду

Рішення колегії від 21 січня 2003 р. № 1 Про стан та ефективність використання нежитлових будинків і приміщень у м. Києві установами та організаціями що належать до сфери управління Держбуду Рішення колегії від 21 січня 2003 р. № 1 Заслухавши і обговоривши результати проведеної робочою групою перевірки використання нежитлових будинків і приміщень у м. Києві підприємствами та організаціями що належать до сфери управління Держбуду далі підприємства і організації колегія зазначає. Станом на 01.12.2002 р. підприємства та організації здають в оренду 25992 кв.м робочої площі що складає 38 % від робочої площі яка перебуває на балансі цих підприємств і організацій. Така ситуація склалась у зв’язку з об’єктивними обставинами що мали місце впродовж останнього десятиріччя. Серед них передусім різке зниження обсягу науково-дослідних та проектних робіт недостатнє бюджетне фінансування наукових та прикладних розробок збільшення кількості суб’єктів науково-технічної діяльності за рахунок новоутворених підприємницьких структур тощо. Крім того Держбуд підтримав позицію Мін’юсту щодо розміщення його апарату по бульвару Л.Українки 26. Для цієї мети запропоновано 13 7 тис.кв.м загальної площі. Що стосується розрахунків з орендної плати то організації які орендують площу у підприємств підпорядкованих Держбуду щомісячно до державного бюджету перераховують 30 % орендної плати що в середньому становить 163 3 тис. грн. у місяць. Заборгованість по сплаті до державного бюджету орендної плати відсутня. Розрахунки орендних ставок як правило проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.1995 р. № 786 “Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” виходячи з експертної оцінки будівель та споруд і виду діяльності орендонаймача. Разом з тим комісією що була створена наказом Держбуду від 16.12.02 № 98 виявлено ряд недоліків і порушень при здачі в оренду нежитлових приміщень. Так у Національному заповіднику “Софія Київська” НЗ “Софія Київська” практично всі договори оренди не погоджені з регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву. Своєчасно не погодили договори оренди з регіональним Фондом державного майна Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва “УкрНДІпро-цивільсільбуд” Український державний інститут проектування міст “Діпромісто” і Державний науково-дослідний і проектний інститут містобудування “НДПІмістобуду-вання” . В порушенні статті 9 п. 3 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” більшість договорів оренди у відкритому акціонерному товаристві “КиївЗНДІЕП” укладається без висновків дозволу Держбуду про можливість оренди та умови договору оренди. Керівництвом Національного заповідника “Софія Київська” не вжито дієвих заходів з виконання окремого доручення Прем”єр- міністра України від 05.11.02р. №12823/96 щодо припинення оренди приміщень заповідника сторонніми організаціями. Негативний вплив на фінансовий стан підприємств-орендарів наносить прострочена дебіторська заборгованість орендонаймачів яка станом на 01.12.02 р. становила у Національному заповіднику “Софія Київська” - 484 9 тис.грн. в “УкрНДІпроцивільсільбуд” - 171 5 тис.грн. у ВАТ “КиївЗНДІЕП” -144 3тис.грн. Виходячи з необхідності забезпечення ефективного використання нежитлових будинків та приміщень підприємствами та організаціями що належать до сфери управління Держбуду колегія вирішила: 1. Керівникам підвідомчих підприємств організацій та установ: протягом січня 2003 року привести орендні відносини у відповідність з чинним законодавством та вжити заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати достроково розірвати договори оренди з орендарями які мають заборгованість понад 3 місяці від установленого у договорі оренди терміну її внесення; не укладати нових договорів та не продовжувати діючих без погодження з регіональними відділеннями Фонду державного майна і дозволу Держбуду; забезпечити підготовку та щомісячне подання до 5 числа наступного за звітним місяцем Держбуду інформації про стан використання нежитлових будинків та приміщень. 2. Звернути увагу директора НЗ “Софія Київська” Н.Куковальської на неналежне виконання окремого доручення Прем’єр-міністра України від 05.11.02 р. №12823/96 щодо припинення оренди приміщень заповідника та зобов’язати завершити відселення орендарів у п’ятиденний термін. 3. Директорам: “УкрНДІпроцивільсільбуд” О.Чижевському ВАТ “КиївЗНДІЕП” В.Шевельову Національного заповідника “Софія Київська” Н.Куковальській вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості за оренду приміщень. 4. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській при підготовці контрактів з керівниками підприємств організацій і установ передбачити їх персональну відповідальність за порушення порядку укладення договорів оренди нерухомого майна та за невжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати. 5. Керівникам підприємств і організацій вжити заходів щодо нарощування обсягів робіт і зменшення площ що здаються в оренду. Голова колегіїВ.Череп