Рішення Колегії N 7 від 31.01.2006 р.

Рішення Колегії N 7 від 31.01.2006 р. Основні завдання та організаційно-технічні заходи Державного комітету України з будівництва та архітектури на 2003 рік

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИДержавного комітету України з будівництва та архітектури на 2003 рік Основні завдання Держбуду України та організаційно-технічні заходи що спрямовані на їх реалізацію визначені виходячи з положень Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки" Політичної угоди між Верховною Радою України четвертого скликання і Кабінетом Міністрів України про співпрацю та солідарну відповідальність Указів Президента України "Про основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки" та пріоритетних завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2003 рік законодавства відповідних постанов і розпоряджень та окремих доручень Кабінету Міністрів України згідно з стратегічними цілями діяльності Держбуду України та його підвідомчих організацій у 2003 році. Діяльність Держбуду в 2003 р. буде здійснюватись за такими основними напрямами: І. Містобудівна та архітектурна діяльність ІІ. Стабілізація та розвиток будівельного комплексу ІІІ. Реформування державної житлової політики ІV. Науково-технічна інноваційна та зовнішньоекономічна діяльність у будівництві V. Управління державним майном ліцензійна діяльність організаційно-кадрова робота І. МІСТОБУДІВНА ТА АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ Основними завданнями у сфері містобудування та архітектури є: забезпечення виконання заходів з реалізації Генеральної схеми планування території України організація ведення моніторингу реалізації на державному регіональному та місцевому рівнях; удосконалення нормативно-правової бази планування та забудови населених пунктів для сприяння інвестиційній діяльності наближення до Європейських стандартів правових та організаційних засад планування і забудови територій міст сіл селищ спрощення порядку одержання вихідних даних на проектування та погодження проектів об’єктів містобудування; здійснення подальшої роботи з місцевими органами містобудування та архітектури щодо забезпечення дотримання законодавства в містобудівній діяльності розробки містобудівної документації регіональних та місцевих правил забудови; розгортання розробки проектів містобудівного розвитку прикордонних територій; посилення державного контролю за забудовою населених пунктів поліпшення якості будівництва забезпечення експлуатаційної надійності будинків і споруд особливо на територіях із складними інженерно-геологічними умовами; координація розроблення регіональних комплексних схем інженерного захисту територій здійснення моніторингу найбільш небезпечних природно-техногенних процесів; забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів на основі розробок ефективних містобудівних архітектурно-планувальних рішень об'єктів житлово-цивільного призначення впровадження в будівництво енергоефективних архітектурно-будівельних систем з використанням вітчизняних технологій конструкцій і матеріалів; розширення обсягів реконструкції фізично і морально застарілої житлової забудови модернізація житлових будинків перших масових серій із надбудовою мансардних поверхів на основі застосування прогресивних технологій і матеріалів спрямованих на покращання умов проживання населення зменшення тепловитрат на експлуатацію житлового фонду економію міських територій; організаційно-методичне забезпечення реалізації галузевих і регіональних програм модернізації ліквідації аварійно-небезпечних будинків і споруд; створення сучасної нормативно-правової та науково-методичної бази збереження історико-архітектурного середовища історичних населених місць та реставрації пам'яток містобудування і архітектури; забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках і комплексах визначених Указами Президента України та урядовими рішеннями; забезпечення реалізації відповідних державних програм; організаційно-методичне забезпечення діяльності місцевих органів містобудування та архітектури охорони культурної спадщини державних заповідників реставраційних організацій. Для реалізації цих завдань передбачається: Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці та учасники а Містобудівна діяльність 1.1 Організувати ведення моніторингу Генеральної схеми планування території України протягом року Управління містобудівної політики Діпромісто за участю центральних органів виконавчої влади облдержадміністрацій 1.2 Організувати розробку схем планування територій Автономної Республіки Крим областей коригування генеральних планів населених пунктів регіональних і місцевих правил забудови протягом року Міністерство архітектури та будівельної політики АР Крим Управління містобудування та архітектури облдержадміністрацій Київської і Севастопольської міськдержадміністрацій 1.3 Провести наради з місцевими органами містобудування та архітектури і проектними організаціями з обговорення нормативно-правових актів щодо організації надання вихідних даних на проектування ІІ-ІV кв. Управління містобудівної політики 1.4 Забезпечити виконання рішень спільного засідання колегій Держбуду України та Київської міськдержадміністрації протягом року Управління містобудівної політики Головне управління містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації 1.5 Організувати розроблення генерального плану м.Севастополя ІV кв. Управління містобудування та архітектури Севастопольської міськдержадміністрації Управління містобудівної політики 1.6 Розробити генеральний план м.Канева ІV кв. Управління містобудівної політики Діпромісто Управління містобудування та архітектури Черкаської облдержадміністрації 1.7 Розробити пілотний проект генерального плану м. Краснодона Луганської області з метою відпрацювання нової методики розробки генеральних планів шахтарських міст ІV кв. Управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації Управління містобудівної політики 1.8 Розробити пілотний проект місцевих правил забудови центральної частини Ялти з метою опрацювання складу та змісту Типових місцевих правил забудови ІV кв. Управління містобудівної політики Міністерство архітектури та будівельної політики АР Крим Діпромісто 1.9 Розробити методику аналізу містобудівного розвитку регіонів і населених пунктів ІV кв. Управління містобудівної політики Підвідомчі науково-дослідні інститути Місцеві органи містобудування та архітектури 1.10 Розробити методику виконання проектів планування та розвитку транскордонних територій ІV кв. Управління містобудівної політики Діпромісто 1.11 Розробити структуру та організувати розробку цільової програми забезпечення сталого розвитку населених пунктів ІV кв. Управління містобудівної політики Підвідомчі науково-дослідні інститути 1.12 Організувати розроблення спільних проектів містобудівного розвитку транскордонних регіонів Україна-Білорусь та Україна-Словаччина ІІІ-ІV кв. Управління містобудівної політики Діпромісто 1.13 Розглянути діяльність управління містобудування та архітектури Чернівецької та Сумської облдержадміністрацій з питань додержання вимог містобудівного законодавства ІІ-ІV кв. Управління містобудівної політики Держархбудінспекція України Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 1.14 Забезпечити урахування містобудівного законодавства при розробці нормативно-правових актів які випливають із нового Земельного кодексу України ІІ-ІV кв. Управління містобудівної політики 1.15 Підготувати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно спрощення дозвільної системи на будівництво об'єктів містобудування ІІ кв. Управління містобудівної політики Держархбудінспекція Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління промислової забудови будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві б Архітектура будинків і споруд 1.16 Забезпечити вдосконалення чинних нормативних документів та розробку нових з проектування об'єктів житлово-цивільного призначення з урахуванням сучасних вимог у т.ч.: 1.16.1 -розробити нову редакцію ДБН "Житлові будинки і комплекси" ІІІ кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення КиївЗНДІЕП 1.16.2 -організувати видання збірника законодавчих та нормативних документів з проектування житлових будинків І кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Укрархбудінформ 1.16.3 -розробити ДБН "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків перших масових серій" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІпроектреконструкція 1.17 Забезпечити погодження і подання до Кабінету Міністрів України проекту Державної програми щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури І кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІТІАМ 1.18 Підготувати та забезпечити видання збірника основних законодавчих та нормативно-методичних документів з питань проектування житлово-цивільних будинків і споруд з урахуванням потреб інвалідів та організувати науково-практичну конференцію з проблеми І півріччя Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Укрархбудінформ НДІТІАМ КиївЗНДІЕП Національна асамблея інвалідів України 1.19 Сприяти впровадженню в житлово-цивільному будівництві нових ефективних архітектурно-будівельних систем ефективних оздоблювально-утеплюючих систем фасадів будинків прогресивних архітектурно-технічних рішень у т.ч.: 1.19.1 -надавати науково-методичну допомогу у експериментальному будівництві висотних житлових будинків каркасно-монолітної системи у м.Києві; протягом року Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ВАТ "КиївЗНДІЕП" НДІБВ НДІБК 1.19.2 -здійснювати моніторинг та надавати методичну допомогу у реалізації регіональних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій; протягом року Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІпроектреконструкція НДІБВ НДІБК 1.19.3 -підготувати до розгляду на засіданні колегії Держбуду питання "Про експериментальне будівництво у м.Києві висотних житлових будинків монолітно-каркасної системи та створення в Україні нормативної бази висотного житлового будівництва"; березень Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ХК "Київміськбуд" Науково-дослідні інститути 1.19.4 -сприяти поширенню системи утеплення фасадів "Сайдинг" у практику будівництва і реконструкції будинків; І кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ДБК-1 ім.Співака м.Київ 1.19.5 -підготувати до розгляду на засіданні НТР Держбуду "Типових конструкцій деталей і вузлів "Перегородок системи "Кнауф" для застосування у будівництві житлових громадських і промислових будівель; І кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення УкрНДІпроцивільсільбуд в Збереження та реставрація пам’яток містобудування і архітектури 1.20 Забезпечити виконання заходів Держбуду щодо реалізації державних програм у т.ч.: І-ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 1.20.1 - Комплексної програми збереження історичної забудови м. Глухова; Підвідомчі організації 1.20.2 - Комплексної програми збереження історичної забудови м. Збаража; 1.20.3 - Комплексної програми розвитку Національного історико-архітектурного заповідника “Кам’янець”; 1.20.4 - Комплексної програми збереження історичної забудови м. Львова; 1.20.5 - Комплексної програми збереження пам’яток Державного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт Батурина 1.20.6 - Комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки Управління реставрації та реконструкції історичної забудови НДІТІАМ УкрНДІпроектреставрація Укрзахідпроектреставрація 1.21 Забезпечити виконання заходів Держбуду пов’язаних з підготовкою та відзначенням 400-річчя надання м. Жовква Львівської області Магдебурзького права відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1737 І-ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудування і архітектури Львівської облдержадміністрації Підвідомчі організації 1.22 Забезпечити розробку та затвердження меж і режимів зон охорони ансамблю споруд Софійського собору І півріччя Управління реставрації та реконструкції історичної забудови НДІТІАМ 1.23 Забезпечити розробку та внесення в установленому порядку на затвердження до Кабінету Міністрів України Комплексної програми науково-дослідної науково-методичної та культурно-освітньої діяльності Національного заповідника “Софія Київська” пошукових проектних реставраційних робіт на 2003-2005 роки та на період до 2010 року І кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Національний заповідник “Софія Київська” 1.24 Взяти участь у веденні Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки містобудування і архітектури та Списку історичних населених місць України І-ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудування і архітектури облдержадміністрацій Підвідомчі організації 1.25 Забезпечити підготовку і проведення інженерно-технічного моніторингу пам’яток містобудування і архітектури національного значення І-ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Підвідомчі організації 1.26 Підготувати до видання: 1.26.1 -довідник “Історичні міста України”; ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови НДІТІАМ 1.26.2 -“Історія української архітектури”; ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Українська академія архітектури 1.26.3 -щорічник “Архітектурна спадщина України” ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови НДІТІАМ 1.27 Забезпечити організаційне науково-методичне керівництво та координацію робіт щодо: І-ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудування і архітектури облдержадміністрацій Підвідомчі організації 1.27.1 -розроблення історико-архітектурних опорних планів та зон охорони пам’яток історичних населених місць; 1.27.2 -визначення історичних ареалів історичних населених місць; 1.27.3 -розроблення генеральних планів розвитку заповідників у Глухові Збаражі Хотині г Інженерний захист територій та промислової забудови 1.28 Забезпечити реалізацію заходів щодо захисту населення територій і об’єктів від наслідків надзвичайних ситуацій природно-техногенного походження у містах і селищах України передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1313 ІІІ-ІV кв. Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС 1.29 Взяти участь у адаптації автоматизованих інформаційно-аналітичних систем “Зсуви” “Морське узбережжя” “Підтоплення” з Урядовою інформаційно-аналітичною системою надзвичайних ситуацій ІV кв. Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС ІГН НАНУ ЦНТП "Інжзахист" УкрВОДГЕО 1.30 Взяти участь у розробці методики оцінки ризику забудови територій ІІІ-ІV кв. Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС УкрНДІІНТВ НДІБК 1.31 Організувати розробку рекомендацій щодо інженерного захисту існуючої забудови та територій відведених для нового будівництва ІІІ-ІV кв. Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС НДІБК НДІПмістобудування 1.32 Забезпечити оперативний контроль за станом виконання робіт щодо: збереження Лівадійського палацо-паркового комплексу в Криму; реконструкції та реставрації споруди Одеського театру опери та балету ІІІ-ІV кв. Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 1.33 Забезпечити здійснення моніторингу виконання заходів передбачених Генеральною програмою робіт із сейсмічного районування територій України ІІІ-ІV кв. Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Управління науково-технічної політики у будівництві Інститут геофізики НАНУ 1.34 Сприяти реалізації завдань Програми функціонування і розвитку національної системи спостереження та підвищення безпеки проживання у сейсмонебезпечних регіонах ІІІ-ІV кв. Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС КримНДІпроект 1.35 Розробити рекомендації з впровадження нових видів арматурного прокату у практику будівництва ІV кв. Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС ТК “Арматура” НДІБК 1.36 Забезпечити адаптацію нормативної бази України до організації технічних та технологічних умов спорудження нового конфайменту об’єкта “Укриття” ЧАЕС III -ІV кв. Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС НДІБК д Архітектурно-будівельний контроль 1.37 Продовжити ведення Реєстру аварійно-небезпечних будинків і споруд IV кв. Держархбудінспекція Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС 1.38 Розробити інформаційно-аналітичну систему “Стан якості будівельних робіт. Аварії та обвалення” ІІІ кв. Держархбудінспекція НДІБВ 1.39 Організувати та провести конкурс на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та виробничого призначення які збудовані і прийняті в експлуатацію у 2002 році. І-ІІІ кв. Держархбудінспекція НДІБВ 1.40 Провести вибіркову перевірку дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію об’єктів введених у 2002 році: у м. Києві; у Вінницькій області. І кв. Держархбудінспекція Управління ДАБК Київської міськдержадміністрації Інспекція ДАБК Вінницької облдержадміністрації 1.41 Здійснити перевірку якості будівництва об’єктів у Закарпатській області у т.ч. що споруджуються за програмою ліквідації наслідків березневого 2001р. паводку ІІ кв. Держархбудінспекція Інспекція ДАБК Закарпатської облдержадміністрації 1.42 Провести перевірку щодо ефективності здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням нормативно-правових актів при будівництві об’єктів містобудування у Сумській області з розглядом матеріалів перевірки на колегії Держбуду . IV-кв. Держархбудінспекція ІІ. СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Основні завдання щодо стабілізації та розвитку будівельного комплексу полягають у забезпеченні послідовної реалізації заходів спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату та збільшення надходжень інвестицій в економіку визначених відповідними указами Президента України та рішеннями Уряду України і які передбачають розробку та впровадження заходів спрямованих на: забезпечення ефективної керованості інвестиційними процесами; створення умов для рівноправного прозорого і відкритого процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві; підвищення престижу державних інвестицій; спрощення дозвільної системи у будівництві; оптимізацію стратегічних напрямів розвитку будівельного комплексу; розширення обсягів житлового будівництва; налагодження випуску конкурентноспроможних будівельних матеріалів виробів та конструкцій; впровадження у виробництво сучасних технологічних ліній обладнання машин і механізмів; підвищення ефективності діяльності підприємств і організацій удосконалення організаційної структури та системи управління у галузі; удосконалення нормативно-методичного забезпечення економіки та організації будівельного виробництва нормування праці контрактних взаємовідносин у будівництві та механізму визначення вартості будівництва об’єктів на всіх стадіях інвестування. Для реалізації цих завдань передбачається: Зміст заходу Термін виконання Відповідальний виконавець та учасники а Стабілізація та розвиток будівельного комплексу 2.1. Здійснювати моніторинг результатів діяльності будівельного комплексу та розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності державної інвестиційної політики у будівництві протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Будівельні корпорації 2.2. Організувати підготовку для розгляду на спільних засіданнях колегій Держбуду та державних адміністрацій Харківської Дніпропетровської Кіровоградської областей та Уряду АР Крим питання щодо розвитку будівельної та архітектурної діяльності у регіонах ІІІ-ІV кв. за окремим планом Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління містобудівної політики Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 2.3 Вдосконалити нормативно-методичне забезпечення порядку укладання договорів підряду у будівництві з врахуванням досвіду країн Європейського Союзу інших розвинутих країн світу з метою підвищення ефективності використання державних інвестицій ІV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу НДІБВ 2.4 Підготувати пропозиції щодо оптимізації процедури закупівлі будівельних робіт для внесення змін та доповнень до Закону України “Про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти” виходячи із специфіки здійснення будівельної діяльності протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 2.5 Забезпечити оперативний розгляд звернень підприємств і організацій з питань надання експертних висновків щодо обґрунтованості проведення торгів тендерів за процедурами іншими ніж відкриті торги за запитом Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 2.6 Забезпечити збір та надання будівельним корпораціям інформації про тендери які проводяться в зарубіжних країнах по мірі надходження Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Торгово-економічні місії 2.7 Здійснити аналіз стану реалізації та підготувати пропозиції щодо ефективності впровадження регуляторних актів Кабінету Міністрів України: 2.7.1 -“Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів” від 30 грудня 2000р. №1930 ; ІІ кв. Управління стратегії розвитку будівельного комплексу Управління обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 2.7.2 -“Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об’єктів житла” від 31 січня 2000р. №168 ІІІ кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 2.8 Забезпечити підготовку пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності будівельних матеріалів та виробів протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління науково-технічної політики у будівництві Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 2.9 Взяти участь у підготовці інформації Міжурядовим комісіям з питань торгово-економічного співробітництва України з іноземними країнами щодо стану виконання домовленостей та пропозицій щодо розвитку співробітництва у будівельній галузі за окремим планом Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Структурні підрозділи 2.10 Організувати розробку та затвердження у встановленому порядку кваліфікаційних характеристик нових професій у будівництві протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ ”Екобуд” 2.11 Здійснити організаційно-методичне забезпечення: 2.11.1 -перегляду нормативів з праці у будівництві; ІV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ ”Екобуд” 2.11.2 -виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві ІІ кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрДНДЦ ”Цінобуд” 2.12 Вдосконалити методологію формування собівартості будівельно-монтажних робіт відповідно до змін Положень стандартів бухгалтерського обліку ІІІ кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ ”Екобуд” 2.13 Здійснювати аналіз діяльності управлінь капітального будівництва обласних державних адміністрацій щоквартально Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 2.14 Забезпечити організацію розробки та контроль за виконанням заходів щодо ліквідації збитковості підприємств і організацій будівельного комплексу та запровадити моніторинг її скорочення щоквартально Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Будівельні корпорації Фінансово-економічне управління 2.15 Забезпечити організацію розробки та дотримання виконання центральними органами виконавчої влади будівельними корпораціями підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду графіків перерахування коштів до державного бюджету з метою виконання завдань Уряду з мобілізації податків щомісячно подекадно Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Будівельні корпорації Фінансово-економічне управління 2.16 Підготувати пропозиції щодо практичного впровадження механізму майнової відповідальності за порушення умов договору підряду відповідно до вимог Закону України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів" під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2004 рік Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 2.17 Забезпечити організацію роботи з підготовки пропозицій щодо приведення у відповідність до чинного законодавства нормативного акта з питань процедури консервації та розконсервації об’єктів будівництва І кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд" 2.18 Взяти участь у підготовці пропозицій з питань вдосконалення процедури інвентаризації державних підприємств та підвищення ефективності управління державним майном І півріччя Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Будівельні корпорації Фінансово-економічне управління 2.19 Опрацювати питання та підготувати відповідні пропозиції щодо посилення ролі будівельних корпорацій шляхом впровадження ефективних фінансово-економічних важелів управління крупними будівельними об'єднаннями та консолідації фінансових ресурсів підприємств та організацій ІІІ кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 2.20 Взяти участь у опрацюванні пропозицій щодо нормативного врегулювання питання структурних перетворень у складі корпорації “Укрбуд” І кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Корпорація “Укрбуд” 2.21 Надавати методичну та практичну допомогу місцевим органам виконавчої влади будівельним корпораціям підприємствам і організаціям з питань організації будівельного виробництва формування собівартості будівельно-монтажних робіт контрактних взаємовідносин конкурсного розміщення замовлень на товари роботи послуги організації нормування та оплати праці у будівництві протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 2.22 Сприяти роботі Координаційної Ради з питань розвитку та реструктуризації домобудівних підприємств в Україні створеної наказом Держбуду України від 20.06.2000 № 129 протягом року Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Гіпроцивільпромбуд б Реформування ціноутворення методології експертизи контролю вартості будівництва та оптимізація витрат на виробництво будівельної продукції та продукції будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів 2.23 Підтримувати в актуальному стані нормативну кошторисну базу та поновлювати її кошторисними нормами на роботи за новими технологіями І-ІV кв. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві УДНДЦ “Цінобуд” 2.24 Удосконалити за досвідом застосування у 2002 році методичні рекомендації з визначення складових вартості будівництва ІІ кв. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві НВФ “Інпроект” 2.25 Здійснювати методичне керівництво з розробки нових кошторисних норм І-ІV кв. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві НВО “Созидатель” НВФ “Інпроект” 2.26 Реалізувати механізм взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування ІV кв. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Розробники програмних комплексів 2.27 Надавати методичну допомогу учасникам будівництва з питань визначення вартості будівництва за реформованою системою ціноутворення І-ІV кв. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві 2.28 Здійснювати постійний моніторинг вартісних показників будівельної продукції та забезпечити їх доведення до учасників будівництва І-ІV кв. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві НВФ “Інпроект” НДІБВ 2.29 Здійснювати перевірки правильності визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестування в тому числі визначення лімітів необхідних для фінансування робіт за рахунок резервного фонду бюджету України І-ІV кв. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві 2.30 Підготувати пропозиції щодо встановлення в Україні єдиної служби з проведення державної експертизи проектів будівництва ІV кв. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві 2.31 Забезпечити проведення робочих семінарів з питань змін та доповнень до порядку визначення вартості будівництва ремонту житла об’єктів соціальної сфери а також реставрації пам’яток архітектури і містобудування ІІІ-ІV кв. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві НВФ “Інпроект” ІІІ. РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ Основними завданнями реалізації державної житлової політики щодо розвитку житлового будівництва є створення умов для вирішення проблеми забезпечення реалізації конституційного права громадян України на житло шляхом : законодавчого врегулювання питання пріоритетності капітальних вкладень що спрямовуються з Державного та місцевих бюджетів на фінансування та пільгове кредитування будівництва житла для соціально незахищених категорій громадян; забезпечення системності та послідовності впровадження заходів щодо створення ефективних фінансово-кредитних механізмів залучення коштів населення та довгострокових банківських кредитів у житлове будівництво і перш за все іпотечного кредитування; впровадження економічних стимулів для інвестування у житлове будівництво; впровадження ефективних змін в амортизаційній політиці в тому числі щодо визначення джерел покриття витрат на відновлення житлового фонду; впровадження заходів спрямованих на зниження вартості будівництва житла; створення архітектурно-типологічних та санітарно-гігієнічних стандартів з проектування соціального житла. Для реалізації цих завдань необхідно: Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці та учасники 3.1 Розробити концепцію законодавчого врегулювання проблеми забезпечення житлом соціально незахищених категорій громадян та тих що потребують підтримки з боку держави І півріччя Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 3.2 Підготувати пропозиції щодо нормативного забезпечення розвитку іпотечного кредитування у житловому будівництві Протягом року але не пізніше трьох місяців після прийняття Закону України “Про іпотеку” Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 3.3 Забезпечити підготовку пропозицій щодо економічних стимулів розвитку житлового будівництва І кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Будівельні корпорації 3.3 Підготувати для розгляду на парламентських слуханнях питання про стан виконання Указу Президента України від 15.07.1999 №856/99 “Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки” вересень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 3.4 Забезпечити щоквартальне проведення моніторингу реалізації Прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2000р. №1347 протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 3.5 Здійснити узагальнення показників регіональних програм житлового будівництва у 2003 році після їх затвердження місцевими органами влади квітень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 3.6 Забезпечити контроль за станом виконанням програм житлового будівництва у 2002 році щоквартально Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 3.7 Надавати науково-технічну допомогу у реалізації регіональних програм реконструкції житлових будинків та запровадження нетрадиційних форм фінансування робіт з реконструкції у т.ч. іпотечного кредитування протягом року Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу НДІБВ Обл/міськ/держадміністрації 3.8 Підготувати до затвердження проект архітектурно-типологічних та санітарно-гігієнічних стандартів з проектування соціального житла ІІІ кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Українська академія архітектури 3.9 Розробити пропозиції щодо подальших заходів з реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій та підготувати перелік законодавчих документів які будуть сприяти прискоренню реконструкції житла І кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІпроектреконструкція НДІБВ НДІБК 3.10 Надавати науково-технічну допомогу Головкиївархітектури у розробці методичних рекомендацій з надбудови мансард над існуючими житловими будинками І кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІпроектреконструкція 3.11 Надавати організаційну допомогу у проведенні V Міжнародної виставки-конференції "Реконструкція житла" червень Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІБМВ НДІпроектреконструкція 3.12 Організувати внесення змін до містобудівної документації населених пунктів з метою визначення територій для розміщення житлової забудови протягом року Міністерство архітектури та будівельної політики АР Крим Управління містобудування та архітектури облдержадміністрацій Управління містобудівної політики 3.13 Узагальнити методичну базу розробки місцевих правил забудови населених пунктів ІІІ кв. Управління містобудівної політики ІV. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІННОВАЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ Основним завданнями у науково-технічній інноваційній та зовнішньоекономічній діяльності у будівництві є: сприяння розвитку інноваційної активності та підвищенню ефективності використання виробничого та професійного потенціалу у сферах будівництва та промисловості будівельних матеріалів; консолідація потенціалу науково-технічних організацій будівельного профілю усіх форм власності; посилення ефективності використання важелів технічного регулювання виробництва у галузі будівництва; забезпечення гарантовного рівня якості будівництва та продукції будівельного призначення; підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних виробників на будівельному ринку України та за її межами; поліпшення стану інформованості учасників інвестиційної діяльності України виробників споживачів створення інформаційно-аналітичної бази у будівництві; реалізація державних цільових програм співвиконавцями яких визначено Держбуд галузевих програм; організація закупівлі науково-дослідних конструкторських і проектних робіт та робіт із стандартизації за рахунок коштів державного бюджету інших централізованих джерел фінансування; формування засад залучення альтернативних джерел фінансування науково-технічної діяльності; системне впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій матеріалів; підвищення технічного рівня проектування та будівництва; розширення міжнародних зв'язків з країнами світу здійснення науково-технічного торговельно-економічного співробітництва та подальшої міжрегіональної інтеграції і виробничих відносин; забезпечення реалізації заходів з виконання зобов'язань за міжнародними договорами України у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування а також з питань збереження традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць пам’яток архітектури і містобудування. Для реалізації цих завдань передбачається: Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці та учасник а Стандартизація і нормування 4.1 Ввести в дію “Положення про національний фонд нормативних документів” у сферах будівництва та промисловості будівельних матеріалів" ІІ кв. Управління науково-технічної політики у будівництвіУправління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництвіУправління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Укрархбудінформ 4.2 Розробити “Порядок видання та розповсюдження нормативних документів у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів” ІІ кв. Управління науково-технічної політики у будівництвіУправління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництвіУправління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Держстандарт Укрархбудінформ Цінобуд Екобуд 4.3 Продовжити роботи з розроблення технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" на основі ЄD 89/106 протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві 4.4 Сформувати і затвердити план розробки національних нормативів галузі будівництва та забезпечення його виконання за рахунок різних джерел фінансування ІІ кв. Управління науково-технічної політики у будівництвіСтруктурні підрозділи 4.5 Розробити нову редакцію основоположних нормативів системи стандартизації та нормування у будівництві: ДБН А.1.1-1-93 “Основні положення” ДБН А.1.1-1-93 “Порядок розробки вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів” ДБН А.1.1-3-93 “Порядок проведення експертизи узгодження реєстрації видання та скасування нормативних документів" ІІ кв. Управління науково-технічної політики у будівництві 4.6 Забезпечити участь у 23-му засіданні Міждержавного науково-технічного комітету із стандартизації та нормування у будівництві МНТКБ з питань затвердження плану робіт на 2004 р ІІ кв. Управління науково-технічної політики у будівництві 4.7 Забезпечити виконання плану роботи МНТКБ на 2003 р. з питань Комітету протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві Структурні підрозділи 4.8 Розробити перелік чинних нормативних документів у будівництві з урахуванням відомчих корпоративних нормативів ІІІ кв. Управління науково-технічної політики у будівництвіСтруктурні підрозділи 4.9 Проводити гармонізацію вимог національних НД з положеннями євростандартів протягом року Управління науково-технічної політики у будівництвіСтруктурні підрозділи 4.10 Забезпечити введення в дію та запровадження: 4.10.1 -нової редакції ДБН "Протипожежний захист будинків і споруд" введеної з 01.05.03 та підготувати зміни до головних нормативних документів з проектування житлових і громадських будинків; протягом року Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення УкрНДІПБ КиївЗНДІЕП Держпожбезпеки МНС України 4.10.2 -ДБН А.2.2-3-2003 "Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ІІ кв. Управління науково-технічної політики у будівництві КиївЗНДІЕП 4.11 Забезпечити перегляд чинних та розробку нових нормативних документів з проектування об'єктів соціально-культурної сфери згідно з заходами державних та галузевих програм "Освіта" "Здоров'я нації" "Комплексна програма розв'язання проблем інвалідності" "Діти України" "Фізичне виховання - здоров'я нації" "Енергозбереження" протягом року Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення КиївЗНДІЕП НДІТІАМ УкрНДІПцивільсільбуд 4.12 Розробити пропозиції щодо коригування "Положення про експериментальне будівництво" затверджене у 1994 р. з урахуванням сучасних вимог ІІ кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення КиївЗНДІЕП НДІБВ НДІБК б Галузеві програми 4.13 Реалізувати завдання галузевої програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки підготувати пропозиції щодо змін і доповнень на 2003 рік протягом року Управління науково-технічної політики у будівництвіСтруктурні підрозділи 4.14 Реалізувати завдання галузевої програми “Енергозбереження” та галузеву частину відповідної національної програми протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Структурні підрозділи 4.15 Розробити проект галузевої науково-технічної програми “Якість” ІІІ кв. Державна архітектурно-будівельна інспекція Управління науково-технічної політики у будівництвіСтруктурні підрозділи 4.16 Розробити проект галузевої програми сприяння інноваційній діяльності у будівництві ІІІ кв. Управління науково-технічної політики у будівництвіСтруктурні підрозділи НДІБВ 4.17 Забезпечити підготовку та розгляд на НТР Держбуду проекту Державної програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у масовому будівництві України на 2003-2011 роки"; лютий Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Корпорація "Укрбудматеріали" НДІБМВ в Інформатизація та організаційні заходи 4.18 Організувати проведення торгів на закупівлю науково-дослідних конструкторських і проектних робіт та робіт із стандартизації протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві 4.19 Забезпечити формування системи базових науково-технічних організацій у сферах будівництва та промисловості будівельних матеріалів протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві Структурні підрозділи 4.20 Забезпечити проведення атестації науково-дослідних і науково-технічних установ підвідомчих Держбуду які входять до складу державних корпорацій та інших форм власності за результатами якої підготувати пропозиції щодо оптимізації структури зазначених підприємств протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві 4.21 Забезпечити роботу науково-технічної ради Держбуду та її секцій протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві Структурні підрозділи 4.22 Забезпечити надання науково-методичної допомоги у реалізації регіональних і галузевих програм модернізації ліквідації аварійно-небезпечних будинків і споруд та надання відповідної інформації до Кабінету Міністрів України щодо стану виконання заходів протягом року Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІБВ НДІБК 4.23 Сприяти організації та участі підвідомчих підприємств організацій і установ а також підприємств організацій і установ що входять до складу державних корпорацій та інших об’єднань у міжнародних всеукраїнських і регіональних виставкових заходах конференціях ярмарках тощо протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві Структурні підрозділи 4.24 Розробити пропозиції щодо подальшого розвитку та впровадження заходів з інформатизації галузі ІІ кв. Управління науково-технічної політики у будівництві ДНДІАСБ НДІБК 4.25 Забезпечити розвиток і вдосконалення програмних та інформаційних ресурсів сайту Держбуду протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві ДНДІАСБ 4.26 Підготувати інформаційно-аналітичний збірник "Будівельний комплекс України у 2001-2002 роках" ІV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу НДІБВ 4.27 Розробити пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у сферах будівництва та промисловості будівельних матеріалів І кв. Управління науково-технічної політики у будівництві г Зовнішньоекономічна діяльність 4.28 Забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації домовленостей досягнутих під час 10-го засідання Міжурядової змішаної Комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Словацькою Республікою та здійснити виконання зобов”язань за укладеними Угодами між Держбудом України та Міністерством охорони навколишнього середовища Словацької Республіки про співробітництво в галузі територіального розвитку і Держбудом України та Міністерством будівництва і регіонального розвитку Словацької Республіки про співробітництво в галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів І півріччя Сектор зовнішньоекономічних зв'язків Управління містобудівної політики Управління науково-технічної політики Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу. 4.29 Забезпечити підготовку до підписання Угоди про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та Міністерством будівництва і транспорту Республіки Корея І півріччя Сектор зовнішньоекономічних зв'язків 4.30 Забезпечити підготовку візиту делегації Держбуду до Китайської Народної Республіки з метою підписання Угоди про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та Міністерством будівництва Китайської Народної Республіки І півріччя Сектор зовнішньоекономічних зв'язків 4.31 Забезпечити підготовку до підписання Угоди про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та Народним комітетом житлових і комунальних господарств Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії І-ІV кв. Сектор зовнішньоекономічних зв'язків 4.32 Забезпечити підготовку до підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та Міністерством житла та містобудування Ісламської Республіки Іран І-ІV кв. Сектор зовнішньоекономічних зв'язків 4.33 Забезпечити організацію участі у черговій 64-й сесії Комітету з населених пунктів Європейської Економічної Комісії Організації Об”єднаних Націй вересень Сектор зовнішньоекономічних зв'язків Управління містобудівної політики 4.34 Забезпечити організацію участі у чергових засіданнях Міжурядової Ради із співробітництва у будівельній діяльності країн СНД ІІ ІV кв. Сектор зовнішньоекономічних зв'язків Структурні підрозділи 4.35 Забезпечити виконання Програми співробітництва України з країнами Африки на 2003-2005 роки протягом року Сектор зовнішньоекономічних зв'язків Структурні підрозділи 4.36 Забезпечити проведення чергового засідання комісії з питань облаштування прикордонних територій України та Польщі ІІ кв. Управління містобудівної політики Діпромісто V. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВА РОБОТА Основними напрямами роботи з управління державним майном та з організаційно-кадрової роботи є: забезпечення ефективного використання державного майна; структурна перебудова реструктуризація і забезпечення адаптації до ринкових умов роботи підприємств організацій і установ що належать до сфери управління Комітету. забезпечення достовірності ведення бухгалтерського обліку; здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету; забезпечення контролю за відчуженням державного майна. формування якісного складу керівників підвідомчих організацій; створення дійового кадрового резерву на посади керівників і спеціалістів; організація підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів; організація роботи з приведення галузевих нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством. Для реалізації цих завдань необхідно: № п/п Зміст заходу Відповідальні виконавці та учасники а Управління державним майном 5.1 Здійснювати аналіз фінансових планів та фінансово-господарської діяльності підприємств організацій та установ що належать до сфери управління Держбуду Фінансово-економічне управління 5.2 В установленому чинним законодавством порядку готувати пропозиції щодо приватизації підприємств організацій та окремих об”єктів що належать до сфери управління Комітету та подання їх до Фонду державного майна України Фінансово-економічне управління Управління науково-технічної політики у будівництві 5.3. Ведення моніторингу щодо своєчасної виплати заробітної плати сплати податків до бюджету та ефективного використання нежитлових приміщень організаціями і установами сфери управління Комітету Фінансово-економічне управління 5.4 Провести перевірку фінансово-господарської діяльності у: Державному підприємстві “Укрінвестліцензія” м.Києва; Державному історико-архітектурному заповіднику м.Глухова; Державному головному територіальному науково-дослідному і проектному інституті “КримНДІпроект”м.Сімферополя; Державному інституті проектування міст “Містопроект” м.Львова; Фінансово-економічне управління із залученням відповідних підрозділів Комітету Національному заповіднику "Софія Київська" 5.5 Забезпечити складання та затвердження кошторисів по загальному та спеціальному фондах у розрізі бюджетних програм Державного бюджету 2003 р. Фінансово-економічне управління 5.6 Провести наради-семінари з головними бухгалтерами підприємств та організацій що входять до сфери управління Держбуду Фінансово-економічне управління 5.7 Провести засідання методологічної ради по бухгалтерському обліку. Фінансово-економічне управління б Ліцензійна діяльність 5.8 Забезпечити розробку Положення про архітектурно-будівельну атестаційну комісію на виконання Закону України “Про архітектурну діяльність” ІІІ кв. Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності Спілка архітекторів України 5.9 Розробити порядок контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі будівництва що підлягають ліцензуванню І кв. Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності Держпідприємництва України 5.10 Забезпечити роботу ліцензійної комісії з розгляду заяв організацій будівельного профілю протягом року Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності в Кадрова робота 5.11 Проводити роботу з укладання та переукладання з керівниками державних підприємств установ та організацій що входять до сфери управління Держбуду трудових договорів контрактів з урахуванням кількісних та якісних оцінок ефективності їхньої роботи протягом року Відділ кадрів 5.12 Забезпечити організацію і проведення підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату Комітету та керівників підприємств установ та організацій що входять до сфери управління Держбуду України та кадрового резерву на зазначені посади протягом року Відділ кадрів Додаток 2 ПЕРЕЛІКзаконодавчих актів які передбачається розробити у 2003 році Назва документа Термін виконання Відповідальні виконавці та учасники а Проекти Законів України 1.1 Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про архітектурну діяльність” ІV кв. Управління містобудівної політики 1.2 Підготувати та подати в установленому порядку до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України проекти законодавчих актів: 1.2.1 - Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про відповідальність підприємств їх об’єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”; І кв. Держархбудінспекція 1.2.2 - Закон України “Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення”; І кв. Держархбудінспекція 1.2.3 - Закон України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла” ІV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 1.3 Розробити пропозиції до змін і доповнень Закону України “Про стандартизацію” І кв. Управління науково-технічної політики у будівництві б Проекти постанов Кабінету Міністрів України 2.1 Підготувати та подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження “Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” та “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України “Положення про державний архітектурно-будівельний контроль в Україні” ІІ кв. Держархбудінспекція 2.2 Підготувати для подання в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою що втратила чинність постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993р. №792" щодо списання витрат по незавершеному будівництву терміналу з відвантаження цементу морським транспортом І кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Концерн “Укрцемент” 2.3 Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України “Про правила підтвердження придатності нових матеріалів виробів конструкцій і будівельних систем для застосування у будівництві" І кв. Управління науково-технічної політики у будівництві НДІБВ НДІБК 2.4 Забезпечити розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів на виконання Закону України “Про архітектурну діяльність” “Про затвердження порядку проведення професійної атестації виконавців робіт пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” ІІ кв. Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності Спілка архітекторів України 2.5 Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про розвиток іпотечного кредитування у житловому будівництві” Протягом трьох місяців після прийняття Закону України “Про іпотеку” Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Додатки 3 та 4 будуть опубліковані у наступному номері Інформаційного бюлетеня.