Рішення Колегії N 17 від 19.03.2003 р.

Рішення Колегії N 17 від 19.03.2003 р. Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій щодо внесення їх до Державного реєстру

Рішення колегії від 19 березня 2003 р. № 17 Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних науково-технічних організацій щодо внесення їх до Державного реєстру Рішення колегії від 19 березня 2003 р. № 17 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.98 р. № 469 “Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних науково-технічних установ” розглянувши результати проведення атестації науково-дослідних організацій колегія вирішила: Затвердити результати атестації: ВАТ “Український науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” з віднесенням його до групи А; Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій з віднесенням його до групи А; Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів з віднесенням його до групи А. Управлінню науково-технічної політики у будівництві Д.Барзилович підготувати клопотання до Міністерства освіти і науки України про включення зазначених організацій до Державного реєстру наукових установ яким надається підтримка держави. Голова колегіїВ.Череп * * * Довідка Згідно з Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.98 № 469 „Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних науково-технічних установ” Держбудом України проводиться атестація науково-дослідних науково-технічних організацій будівельного комплексу. Наказом Держбуду України від 03.12.2002 № 89 створено експертну комісію з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування у складі 28 осіб – представників Держбуду державних будівельних корпорацій провідних науково-дослідних і проектних інститутів будівельного комплексу Академії будівництва України та Української академії архітектури. Проведення експертизи науково-дослідних науково-технічних установ і організацій здійснюється згідно з діючим порядком і методикою. Процедура атестації включає проведення експертизи визначення рейтингу за її результатами та віднесення організації до однієї з чотирьох груп категорій . Згідно з системою оцінок затвердженою на засіданні експертної комісії: до групи А можуть бути віднесені організації які мають рейтинг від 336 і вище. Це організації фундаментального науково-технічного проектно-впроваджувального спрямування що можуть визначати та впливати на державну науково-технічну політику; до групи Б можуть бути віднесені організації які мають рейтинг від 189 до 336. Це організації що формують перспективну та науково-технічну політику галузі; до групи В можуть бути віднесені організації які мають рейтинг від 84 до 189. Це організації що формують перспективну та науково-технічну політику розвитку певного напряму і можуть бути головними для досліджень розробок впроваджень конкретних видів наукової технічної проектної продукції; до групи Г можуть бути віднесені організації які мають рейтинг нижче 84. Це організації що ведуть роботи пов’язані з розробкою окремих складових частин комплексів пристроїв вузлів техніки та виконання разових замовлень. На цей час відповідно до поданих заявок проведено експертизу трьох організацій: Відкритого акціонерного товариства „Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву КиївЗНДІЕП ” 384 бали ; Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій 435 балів ; Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів 363 бали . Результати атестації затверджено на засіданні експертної комісії Держбуду України. Враховуючи що зазначені інститути визначають і впливають на державну науково-технічну політику у сфері будівництва пропонується віднести їх до групи А затвердити результати атестації та вийти з клопотанням до Міністерства освіти і науки України про внесення згаданих науково-дослідних інститутів до Державного реєстру наукових установ яким надається підтримка держави. Зазначене рішення стимулюватиме подальший розвиток будівельної науки і сприятиме підняттю її авторитету а внесення науково-дослідних організацій до Державного реєстру наукових установ яким надається підтримка держави дасть можливість їм користуватися податковими пільгами відповідно до законодавства України.