Рішення Колегії N 19 від 19.03.2003 р.

Рішення Колегії N 19 від 19.03.2003 р. Про експериментальне будівництво у м. Києві висотних (вище 25 поверхів) монолітно-каркасних житлових будинків та створення в Україні нормативної бази для проектування і будівництва висотних будинків

Рішення колегії від 19 березня 2003 р. № 19 Про експериментальне будівництво у м. Києві висотних вище 25 поверхів монолітно-каркасних житлових будинків та створення в Україні нормативної бази для проектування і будівництва висотних будинків Рішення колегії від 19 березня 2003 р. № 19 Необхідність комплексного вирішення проблем забудови та раціонального використання територій в м. Києві стійка тенденція до зростання попиту на комфортне житло в центральній частині міста зумовлює подальший розвиток будівництва висотних житлових будинків і складних інтегрованих комплексів вище 25 поверхів та вимагає подальшого удосконалення сучасних каркасно-монолітних архітектурно-будівельних систем застосування нових технічних рішень інженерного обладнання впровадження надійних засобів безпеки експлуатації будинків. Такі житлові будинки зводяться у столиці Російської Федерації та в інших країнах а також здійснюється експериментальне будівництво перших 34-поверхових житлових будинків у м. Києві в ж/м Троєщина за програмою експериментального будівництва погодженою Держбудом у 2002 році. АТ ХК „Київміськбуд” розроблено „Комплексну програму організації експериментального будівництва в м. Києві житлових будинків вище 25 поверхів та проведення наукових і експериментальних досліджень з впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних технологічних і інженерно-технічних рішень у житловому будівництві” та для цієї мети визначено 5 конкретних об'єктів будівництва. Службою безпеки України також готується програма експериментального будівництва трьох 30-поверхових житлових будинків по проспекту Перемоги 131 у Святошинському районі м. Києва. Враховуючи відсутність нормативних вимог до проектування і масового будівництва відпрацьованих технічних рішень житлових будинків вище 25 поверхів а також зважаючи на назрілу необхідність освоєння у м. Києві будівництва висотних житлових будинків та з метою виконання рішень спільної колегії Держбуду та Київської міськдержадміністрації від 11.10.2002 „Про практику забудови м. Києва та основні напрями їх подальшого удосконалення” колегія вирішила: 1. Взяти до відома інформацію АТ ХК „Київміськбуд” щодо проектних пропозицій і Комплексної програми організації експериментального будівництва в м. Києві житлових будинків вище 25 поверхів та проведення наукових і експериментальних досліджень із впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних технологічних і інженерно-технічних рішень у житловому будівництві а також Служби безпеки України щодо проблемних питань експериментального будівництва комплексу 30-поверхових житлових будинків на проспекті Перемоги 131 у м. Києві. 2. Підтримати ініціативу АТ ХК „Київміськбуд” щодо комплексного підходу до зведення в м.Києві висотних житлових будинків з проведенням комплексу необхідних наукових і експериментальних досліджень та розробки відповідних нормативних документів та погодити розроблену ним із залученням ВАТ „КиївЗНДІЕП” ВАТ „Київпроект” ЗАТ „Гіпроцивільпромбуд” Комплексну програму організації експериментального будівництва в м.Києві житлових будинків вище 25-ти поверхів на ділянках по бульвару Дружби Народів 2; на ж/м Осокорки м-н 7-А 9-А; на ж/м Позняки м-н 10-А 10-Б за умов: доопрацювання зазначеної Програми з урахуванням зауважень та доповнень висловлених при обговоренні особливо з питань що пов'язані з забезпеченням протипожежної безпеки будинків а також заходів безпечної експлуатації та надійності інженерних систем та узгодження її з Київською міськдержадміністрацією для подальшої реалізації; визначення черговості розроблення погодження та затвердження в установленому порядку проектів житлових будинків разом з програмами експериментального будівництва на кожний об'єкт; залучення до розроблення окремих розділів проектів співвиконавців експериментальних робіт - провідних науково-дослідних інститутів державних наглядових органів з питань пожбезпеки санітарної гігієни та екології а також експлуатаційних організацій; врахування при розробленні документації досвіду зарубіжних країн технічних вимог з проектування житлових будинків висотою більше 75 м прийнятих для застосування у м. Москві а також досвіду проектування і будівництва експериментальних житлових будинків на ж/м Троєщина у м. Києві на замовлення МВС України. 3. АТ ХК „Київміськбуд” із співвиконавцями експериментальних робіт за результатами проведення експериментального будівництва розробити та представити в Держбуд детальний науково-технічний звіт з наданням пропозицій щодо експлуатації таких будівель та проекту нормативного документа з проектування висотних будинків у м. Києві. 4. Запропонувати Державному департаменту пожежної безпеки МНС України разом з УкрНДІпожбезпеки Міністерству охорони здоров'я з інститутом Гігієни та медичної екології АМН України ім. Марзєєва розглянути розроблені АТ ХК „Київміськбуд” програми робіт з експериментального будівництва висотних монолітно-каркасних житлових будинків взяти участь у їх доопрацюванні та проведенні наукових досліджень при експериментальному будівництві зазначених об'єктів а також у розробленні звіту за напрямами діяльності. 5. Визначити ВАТ „КиївЗНДІЕП” головним науково-дослідним інститутом з координації комплексу науково-технічних досліджень підготовки наукового звіту та розроблення нормативних актів з проектування висотних будинків. 6. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінню науково-технічної політики у будівництві Д.Барзилович Державній архітектурно-будівельній інспекції В.Папка надавати науково-методичну допомогу у реалізації програми та забезпечити контроль за проведенням експериментального будівництва та дотриманням проектних рішень. 7. Враховуючи містобудівне розташування земельної ділянки для будівництва трьох 30-поверхових житлових будинків СБУ України по проспекту Перемоги 131 за межами кільцевої дороги а також те що будівництво зазначеного житла буде здійснюватись за бюджетні кошти рекомендувати Київській міськдержадміністрації та замовнику зазначених будинків проектування і будівництво здійснити згідно з вимогами чинних норм тобто до 25 поверхів. 8. Рекомендувати Київській міськдержадміністрації сприяти у здійсненні експериментального будівництва згідно з узгодженими програмами та до завершення робіт і прийняття спільного рішення про поширення досвіду не надавати дозволів інвесторам щодо будівництва житлових будинків вище 25 поверхів. 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету В. Присяжнюка. Голова колегіїВ.Череп Довідка Житлове будівництво в Україні здійснюється згідно з нормативним документом СНіП 02.08.01-89 „Жилые здания” введеним в дію в 1989 р. ще в колишньому СРСР. За цей час до СНіП внесено ряд змін і доповнень Держбудом України виходячи з сучасних умов житлового будівництва в Україні. Разом з тим документ не охоплює в повному обсязі нові соціально-економічні та містобудівні умови характерні для України в останні роки. Так нормами не визначено вимоги до проектування багатоповерхових житлових будинків вище 25 поверхів. Однак реальність сьогодення та проведені наукові дослідження проектно-експериментальні розробки свідчать що впровадження таких будинків в окремих випадках є актуальним питанням особливо для м.Києва де виникає необхідність проведення висотного будівництва з метою економного використання земельних ресурсів та збереження цінної історичної забудови особливо в адміністративних центрах. Проектування та будівництво таких житлових будинків уже здійснюється в м.Москві згідно з прийнятими урядом м.Москви технічними вимогами до проектування житлових будинків вище 75 м. Зводяться перші експериментальні 34-поверхові житлові будинки і у м.Києві на жилмасиві Троєщина згідно з експериментальною програмою погодженою Держбудом у 2002 році. Необхідність проведення комплексу досліджень і розробки спеціальних нормативних документів щодо будівництва житлових будинків і комплексів у м.Києві підтверджена рішенням спільної колегії Держбуду і Київської міськдержадміністрації у листопаді 2002 року. З метою реалізації цього рішення АТ ХК „Київміськбуд” згідно з відповідними містобудівними обґрунтуваннями та базуючись на власному досвіді і попиті населення на житло у місті виступила замовником з проектування і експериментального будівництва групи житлових будинків і містобудівних комплексів у центральних районах м.Києва. Багатоповерховий житловий будинок – це складний інженерно-технічний комплекс будівництво якого потребує принципово нових архітектурно-планувальних та інженерних рішень. Для виявлення ефективних проектних рішень житлових будинків вище 25 поверхів визначення раціональних методів їх зведення та експлуатації АТ ХК „Київміськбуд” пропонує проведення спеціальних наукових досліджень і експериментальних розробок. Метою експериментального будівництва є комплексна перевірка архітектурно-планувальних інженерно-технічних експлуатаційних та техніко-економічних якостей будинків вище 25 поверхів і створення наукової і практичної бази за результатами експериментального будівництва для розробки нормативних документів з проектування багатоповерхових житлових будинків вище 25 поверхів. Для реалізації зазначеного АТ ХК „Київміськбуд” розроблено із залученням провідних науково-дослідних і проектних інститутів ВАТ „КиївЗНДІЕП” ВАТ „Київпроект” ЗАТ „Гіпроцивільпромбуд” проектні пропозиції високоповерхових монолітно-каркасних будинків: два 26-30-поверхові на житловому масиві Осокорки 7-А та 9-А мікрорайони ; 34-поверховий на бульварі Дружби Народів 2; два 36-поверхові на житловому масиві Позняки 10-А та 10-Б мікрорайони Для зазначених житлових будинків складені окремі Програми експериментального будівництва а містобудівні і архітектурні рішення розглянуті та погоджені Головкиївархітектурою. Зважаючи на відсутність в Україні нормативів на будівництво житла вище 25 поверхів АТ ХК „Київміськбуд” разом з проектними організаціями розроблено Комплексну програму організації експериментального будівництва вказаних будинків і проведення наукових досліджень. Основними завданнями зазначеної роботи є: створення житлового середовища яке забезпечує високий рівень комфортності проживання гнучкості та варіантності при вирішенні містобудівних та демографічних факторів високі архітектурно-художні якості забудови; застосування ефективних конструктивних рішень багатоповерхових житлових будинків нових архітектурно-будівельних систем ефективних багатошарових стін безригельних типів перекриття; впровадження та перевірка нових технічних рішень та інженерного обладнання що забезпечує необхідний санітарно-гігієнічний комфорт та ефективну експлуатацію будівель раціональне використання енергії; розробка та впровадження надійної системи заходів протипожежної безпеки; виявлення економічної ефективності будівництва та експлуатації багатоповерхових житлових будинків; розроблення за наслідками експериментальної перевірки спеціальних норм для проектування висотних будинків. У зв'язку з багатогранністю проблеми будівництва таких житлових будинків Програмою передбачено в кожному з будинків здійснення окремих експериментальних досліджень в залежності від конкретних архітектурно-планувальних та інженерно-технічних рішень. Враховуючи новизну та складність багатьох питань пов'язаних із впровадженням багатоповерхових житлових будинків програмою робіт передбачається під час проектування зведення та в умовах експлуатації експериментальних будинків проведення додаткових науково-дослідних робіт згідно з встановленими методиками. Програма розглянута та ухвалена науково-технічними радами ВАТ „КиївЗНДІЕП” ВАТ „Київпроект” ЗАТ „Гіпроцивільпромбуд” та НТР АТ ХК „Київміськбуд”. Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду зважаючи на зростаючий попит у м.Києві на проектування житлових будинків і комплексів вище 25 поверхів направлено у ІY кварталі 2002 року запити до ряду міністерств інших центральних органів виконавчої влади державних наглядових органів експлуатаційних організацій та творчих галузевих спілок Міністерство охорони здоров'я України Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Державний департамент пожежної безпеки МВС України Управління пожежної безпеки ГУ МВС України в м.Києві Київська міськдержадміністрація Київдержекспертиза АЕК „Київенерго” КП „Житлоінвестбуд-УКБ” НДІ будівельного виробництва Національна спілка архітекторів України Академія будівництва України Київський національний університет будівництва і архітектури з метою надання пропозицій щодо вирішення зазначених проблем та пропозицій щодо участі у проведенні експериментальних досліджень. Отримані відповіді з пропозиціями свідчать про актуальність питання і одночасно про складність реалізації такого будівництва в сучасних умовах. Більшість організацій висловила пропозицію що поширення висотного будівництва у м.Києві можливе тільки після розроблення і затвердження відповідних нормативних документів і в обмежених обсягах згідно з містобудівним обгрунтуванням. Разом з тим нові вимоги до проектування таких будинків можливо створити на основі здійснення реального будівництва та проведення комплексу наукових і експериментальних досліджень з відпрацюванням нормативних положень у процесі проектування будівництва та експлуатації об'єктів за методикою визначеною „Порядком експериментального будівництва” затвердженим Мінбудархітектури України у 1994 році. Проведення експериментального будівництва комплексу житлових будинків вище 25 поверхів запропонованого АТ ХК „Київміськбуд” надасть можливість на практиці перевірити ефективність відповідних рішень конкретизувати архітектурні та інженерно-технічні вимоги до будівництва багатоповерхових житлових будинків розробити на цій основі відповідні нормативні документи.