Рішення Колегії N 21 від 25.04.2003 р.

Рішення Колегії N 21 від 25.04.2003 р. Про організацію роботи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві (на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04 квітня 2003 року № 21140)

Рішення колегії від 25 квітня 2003 р. № 21 Про організацію роботи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04 квітня 2003 року № 21140 Рішення колегії від 25 квітня 2003 р. № 21 Заслухавши інформацію стосовно організації виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04.04.2003 р. № 21140 щодо впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві колегія відзначає. Обмеженість асигнувань в житлове будівництво з Державного та місцевих бюджетів відсутність доступних для громадян довгострокових кредитів для будівництва житла та стимулів вкладати капітал у житлове будівництво значна вартість будівництва житла низька платоспроможність населення та невизначеність на законодавчому рівні питань щодо створення та впровадження у житлове будівництво ефективних фінансово-кредитних механізмів не дозволили протягом трьох років забезпечити виконання завдань визначених Указом Президента України від 15.07.1999 р. № 856/99 “Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки” щодо подвоєння за п’ятирічний період обсягів будівництва житла. Особливо гостро стоїть питання забезпечення житлом соціально незахищених категорій населення та тих що потребують підтримки з боку держави. Створення системи іпотечного житлового кредитування яка має працювати на ринкових засадах та забезпечення її функціонування потребує наявності відповідної нормативно-правової бази. Формування системи іпотечного житлового кредитування є тривалим процесом і залежить від врегулювання низки концептуальних питань базовими законодавчими актами які на цей час не прийняті - новий Житловий кодекс України Закон України “Про іпотеку”. Також потребують внесення змін Закони України “Про страхування” “Про цінні папери та фондову біржу” “Про заставу” та з питань оподаткування. З метою забезпечення безумовного виконання доручення Прем’єр-міністра України колегія вирішила: 1. Інформацію про стан виконання Указу Президента України від 15.07.1999 р. № 856/99 “Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки” та організацію виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04.04.2003 р. № 21140 до листа Держбуду України від 01.04.2003 р. №12-12/8-15 щодо впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві прийняти до відома. 2. Затвердити План підготовки законодавчих та нормативних актів що потребують розроблення з метою законодавчого забезпечення впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві. 3. Першому заступнику Голови Комітету - керівнику міжвідомчої робочої групи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві А.Беркуті забезпечити організацію виконання із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади підприємств будівельної галузі та науково-дослідних організацій Плану підготовки законодавчих та нормативних актів. 4. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою. Голова колегії В.Череп * * * ПЛАНпідготовки законодавчих та нормативних актів що потребують розроблення з метою законодавчого забезпечення впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04.04.2003 р. № 21140 до листа Держбуду України від 01.04.2003 р. № 12-12/8-15 № п/п Зміст заходу відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Назва проекту законодавчого нормативного акту Виконавці Виконавці у Держбуді Термін виконання або подання пропозицій 1. Опрацювати питання та внести пропозиції щодо створення Державної спеціалізованої установи з іпотечного кредитування житлового будівництва разом з проектом відповідного рішення 1. Проект постанови Кабінету Міністрів України: “Про створення Державної спеціалізованої установи з іпотечного кредитування житлового будівництва”;1 6 2.Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну спеціалізовану установу з іпотечного кредитування”1 6 Мінекономіки Мінфін Національний банк України за згодою Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Мінагрополітики Держбуд Мін’юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Травень 2003 року. 2. Підготовка пропозицій щодо економічного стимулювання фізичних та юридичних осіб а також банків щодо розвитку іпотечного кредитування 1. Проект Закону України “Про будівельні заощадження громадян”2 Мінфін Мінекономіки Національний банк за згодою Ощадбанк Держбуд Фонд державного майна Мін’юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Травень 2003 року 1.1. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок накопичення та використання будівельних заощаджень”2 Мінекономіки Мінфін Держбуд Національний банк за згодою Державна податкова адміністрація Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мін’юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. У місячний термін після прийняття Закону України “Про будівельні заощадження громадян” 1.2. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про використання коштів недержавних пенсійних фондів для житлового будівництва”2 Мінекономіки Мінфін Держбуд Національний банк за згодою Державна податкова адміністрація Пенсійний фонд Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мін’юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. У місячний термін після прийняття Закону України “Про пенсійне забезпечення” 2. Проекти Законів України “Про внесення змін і доповнень до Законів України: “Про страхування” 2 Мінфін Мінекономіки НАСК “Оранта” Укрстрахнагляд Фонд державного майна Держбуд Мін’юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Протягом місяця після прийняття Закону України “Про іпотеку” “Про заставу”2 Мінфін Мінекономіки Національний банк за згодою Фонд державного майна Держбуд Мін’юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. -“- “Про цінні папери та фондову біржу” 2 Державна комісія з цінних паерів та фондового ринку Національний банк за згодою Мінагрополітики Фонд державного майна Держбуд Держкомзем Мін’юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. -“- “Про податок на доходи фізичних осіб” “Про оподаткування прибутку підприємств” “Про податок на додану вартість”1 Мінекономіки Мінфін ДПА Національний банк за згодою Мін’юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Червень 2003 року 3. 3. Протягом 2003 року забезпечити розробку проекту Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла” яким визначити законодавчо обґрунтовану та захищену норму щодо участі держави та регіонів у фінансуванні та кредитуванні житлового будівництва для соціально незахищених категорій громадян 1. Проект Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла”;3 Держбуд Мінекономіки Мінфін Міноборони Мінагрополітики Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Мін’юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Губень П.І. Червень 2003 р. 1.1. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про розвиток іпотечного кредитування житлового будівництва”3 Держбуд Мінфін Мінекономіки Держкомзем національний банк Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мін’юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Губень П.І. У двомісячний термін після прийняття Закону України “Про іпотеку” 1.2. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про будівництво та надання соціального житла малозахищеним верствам населення”2 Держжитлокомунгосп Держбуд Мінекономіки Мінфін Мін’юст -“- У місячний термін після прийняття нового Житлового кодексу України яким визначається поняття “соціальне житло” та затвердження Кабінетом Міністрів України норм соціального житла 1.3. Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок визначення категорій громадян яким надається соціальне житло”2 Мінпраці Мінекономіки Мінагрополітики Мінфін Держжитлокомунгосп Мін’юст -“- 4. Розробити та затвердити протягом 2003 року Державні будівельні норми щодо нормативів соціального житла яке будується за рахунок бюджетних коштів 1. Підготувати до затвердження проект ДБН “Житлові будинки та комплекси” з включенням нормативів соціального житла що будуватиметься за рахунок бюджетних коштів 4 Держбуд КиївЗНДІЕП Присяжнюк В.Ф Авдієнко О.П. ІІІ кв. 2003 року 2. Розробити “Типові місцеві правила забудови населених пунктів” передбачити нормативи площі земельних ділянок для розміщення будівництва соціального житла .5 Держбуд Інститут Урбаністики Присяжнюк В.Ф. Економов А.О. -“- 3. Підготувати пропозиції щодо нормативного врегулювання питання вартості будівництва соціального житла4 Мінекономіки Мінфін Держбуд. Беркута А.В. Губень П.І. ІІІ кв 2003 року 4. Підготувати пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання фінансування за рахунок місцевих бюджетів будівництва інженерних мереж при спорудженні соціального житла 4 Мінекономіки Мінфін Держбуд Беркута А.В. Шарапова Т.А. Авдіенко О.П. Губень П.І. Липень 2003 р. 5. Опрацювати питання та внести пропозиції щодо можливості зарахування на окремі цільові рахунки Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій частини нарахованого податку на прибуток підприємств з метою спрямування цих коштів на будівництво житла у відповідних регіонах Підготувати пропозиції щодо внесення відповідних змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”6 Мінфін ДПА Мінекономіки Держбуд Рада міністрів АР Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Беркута А.В. Шарапова Т. О. липень 2003 року 6. За результатами 2003 року здійснити аналіз впровадження експерименту із залучення коштів населення в житлове будівництво та за його результатами підготувати пропозиції стосовно можливості розповсюдження досвіду проведення експерименту на інші регіони України Підготувати пропозиції щодо можливості створення з метою оцінки перспектив впровадження та розвитку іпотечного житлового кредитування у конкретному регіоні рейтингових регіональних агентств що дозволить виявляти ризики пов’язані з діяльністю інститутів ринку житла та фінансово-кредитними інструментами які ними використовуються7 Мінекономіки Мінфін Держбуд Мін’юст ХК “Київміськбуд” АКБ “Аркада” Беркута А.В. Шарапова Т.О. Березень 2004 р. 1 Указ Президента України від 08.08.2002 р. № 695 “Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку в Україні” 2 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.1999 р. №999-р 3 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2002 р. № 1394 “Про виконання завдань що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України...” 4 Указ Президента України від 15.07.1999 р. № 856/99 “Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999 – 2005 роки” 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. № 1291 “Про забезпечення реалізації Закону України “Про Генеральну схему забудови території України” 6 Доручення Прем’єр-міністра України від 04.04.2003 р. № 21140 7 Закон України від 07.02.2002 р. № 3045 “Про внесення змін до Закону України “Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд” * * * ДОВІДКА Президент України Указом від 15.06.99 № 856/99 ”Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки “ визначив основні завдання щодо розвитку житлового будівництва: протягом 1999-2005 років збільшити у два рази обсяги житлового будівництва; вдосконалити у 1999-2001 роках нормативно-правові акти щодо фінансування та кредитування будівництва житла; сприяти збільшенню інвестицій у житлове будівництво; сформувати інститут соціального житла для громадян які потребують соціального захисту з боку держави; забезпечити житлове будівництво містобудівною документацією яка відповідає сучасним вимогам розміщення житла впровадити прогресивні та економічні архітектурно-будівельні системи та матеріали; забезпечити нормальні умови проживання населення в існуючому житловому фонді. З метою реалізації завдань визначених Указом Президента України Урядом України : затверджено Прогноз розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 року № 1347 яким визначені першочергові завдання щодо розвитку житлового будівництва зокрема впровадження нових фінансово-кредитних механізмів; затверджено Перелік проектів нормативно-правових актів щодо створення фінансово-кредитного механізму будівництва житла які підлягали розробленню протягом 1999-2000 років розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 1999 року № 999-р : проекти Законів України про будівельні заощадження громадян довгострокове кредитування житла та про внесення змін до Законів України “Про страхування” “Про заставу” “Про цінні папери та фондову біржу” а також ряд нормативних актів Уряду України зокрема про розвиток іпотечного кредитування житлового будівництва про будівництво та надання житла малозахищеним верствам населення. За три роки 2000-2002 рр. в Україні за рахунок усіх джерел фінансування введено лише 17 6 млн.кв.м житла що на 5 5 млн.кв.м менше на 23 9% ніж визначено на цей період Прогнозом Уряду 23 1 млн.кв.м . За рахунок коштів державного бюджету введено 2 2% Прогнозом передбачено 2% коштів підприємств і організацій - 32 5% 21% . Фактичні показники введення в експлуатацію житла за рахунок коштів місцевих бюджетів становили 2 2% за рахунок впровадження іпотечного та інших видів кредитів - лише 1 3 % що значно менше від прогнозних обсягів 9% та 20% відповідно . Існуючі темпи будівництва житла в Україні не забезпечують вирішення житлової проблеми і перш за все для громадян які потребують підтримки з боку держави: на квартирному обліку перебуває 1 млн. 600 тис. сімей з яких протягом трьохрічного періоду щорічно одержували житло лише 1 6% 25 6 тис. громадян . Такий стан виконання завдання Указу Президента України щодо забезпечення житлом соціально незахищених верств населення пояснюється обмеженістю коштів державного та місцевих бюджетів що спрямовуються на будівництво житла. Розгортанню житлового будівництва в належних обсягах безперечно заважало те що так і не впроваджено дійових фінансово-кредитних механізмів залучення у житлове будівництво позабюджетних коштів і перш за все іпотечного кредитування Розробка більшості нормативно-правових актів передбачених рішенням Уряду стримується неприйняттям до цього часу базових законодавчих актів - нового Житлового кодексу України невизначеність понять “соціально незахищені верстви населення” “громадяни які потребують соціального захисту” “соціальне житло” Закону України “Про іпотеку” інших законодавчих та нормативних актів що мають регулювати іпотечні відносини. Крім того загальновідомо що безумовною і визначальною передумовою для розвитку іпотечного кредитування є наявність системи іпотечного житлового кредитування яка б працювала на ринкових засадах. Тому серйозним чинником що негативно вплинув на процес становлення в Україні іпотечного кредитування житлового будівництва є відсутність єдиної державної установи яка б мала повноваження щодо практичного впровадження механізму іпотечного кредитування включаючи організаційні нормативні та фінансові аспекти. Таку практичну роботу з впровадження та реалізації іпотечного кредитування як свідчить досвід інших країн доцільно доручити спеціально утвореній державній установі - агентству корпорації чи компанії. Основним завданням такої організаційної структури має стати створення механізму функціонування системи іпотечного кредитування житлового будівництва - фінансового нормативного та інституційного тобто бути координатором цього процесу. Вона може виконувати певні практичні функції а саме: вивчати кредитні історії на право отримання іпотечного кредиту здійснювати оцінку майна майбутнього житла позичальника безпосередньо надавати іпотечні кредити та виконувати функції оператора вторинного ринку - здійснювати практичні функції а саме: вивчати кредитні історії на право отримання іпотечного кредиту здійснювати оцінку майна майбутнього житла позичальника безпосередньо надавати іпотечні кредити та виконувати функції оператора вторинного ринку - здійснювати рефінансування банків шляхом придбання у них стандартних іпотечних кредитів випуску іпотечних облігацій забезпечених такими кредитами та розміщення їх на вторинному іпотечному ринку серед інституційних інвесторів. Гарантії повернення іпотечних кредитів страхові ризики наданих Державною іпотечною компанією або банками за її дорученням у певних межах має взяти на себе держава що дозволить сформувати підсистему соціальної іпотеки. Компанія має також здійснювати просвітницьку роботу для популяризації іпотечного кредитування подолання недовіри населення до такого виду кредитування. Положення про Державну іпотечну компанію має затвердити Кабінет Міністрів України та передбачити відповідні бюджетні кошти необхідні для забезпечення виконання покладених на Компанію завдань. Сприяти впровадженню іпотечного кредитування в регіонах України мають регіональні іпотечні оператори які у взаємодії з Державною іпотечною компанією зможуть залучати довгострокові фінансові ресурси для рефінансування іпотечних кредитів. Для прискорення вирішення проблеми забезпечення житлом соціально незахищених громадян необхідно розробити проект Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла”. Цей законопроект має встановити гарантовану та захищену норму участі держави та регіонів у фінансуванні та кредитуванні житлового будівництва для ветеранів Великої Вітчизняної війни сімей загиблих які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи військовослужбовців та членів їх сімей молоді сільських жителів депортованих народів працівників бюджетної і соціальної сфери та інших соціально незахищених категорій громадян. Розвитку житлового будівництва має сприяти також впровадження системи економічних стимулів для фізичних та юридичних осіб а також банків щодо розвитку іпотечного кредитування. Крім того доцільно передбачити податковим законодавством проектом Податкового кодексу норми що сприятимуть здешевленню вартості будівництва житла шляхом звільнення такого будівництва від ПДВ незалежно від джерел фінансування та видів будівництва нове будівництво реконструкція капітальний ремонт . Також сприятиме залученню додаткових інвестицій у житлове будівництво і відповідно збільшенню його обсягів також законодавче врегулювання питання щодо можливості зараховування на окремі рахунки Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій частини нарахованого податку на прибуток підприємств з метою спрямування цих коштів на будівництво житла у відповідних регіонах. Заохоченню підприємств у здійсненні інвестування у будівництво житла для своїх працівників які його потребують відповідно до законодавства сприяла б норма податкового законодавства щодо віднесення на валові витрати такого підприємства суми коштів що спрямовуються ним на зазначені цілі. Вимоги до житлових будинків в значній мірі визначаються його користувачами та інвесторами. Нові соціально-економічні умови в Україні зміна форм власності на житло різке зменшення обсягів житлового будівництва суттєво вплинули на структуру попиту на будівництво нового житла залежно від його експлуатаційних та вартісних параметрів. У зв’язку з цим необхідно розробити і запровадити нову методологію проектування житла рекомендації щодо формування архітектурно-планувальних рішень квартир житлових будинків та комплексів та вдосконалити нормативну базу на проектування житла зокрема соціального призначення. Тому у 2003 році Держбудом передбачається підготувати до затвердження нову редакцію ДБН “Житлові будинки” які визначатимуть архітектурно-типологічні та санітарно-гігієнічні стандарти з проектування соціального житла. Крім того Типові місцеві правила забудови населених пунктів що розробляються Держбудом у поточному році передбачатимуть обов’язкові нормативи щодо площі земельних ділянок під забудову соціального житла. Важливою проблемою яка тісно пов’язана з будівництвом соціального житла є проблема зниження вартості будівництва такого житла. Її вирішення потребує внесення відповідних змін до діючого законодавства в тому числі шляхом впровадження законодавчої норми щодо зобов’язань місцевих бюджетів здійснювати фінансування будівництва інженерних мереж при спорудженні соціального житла. Комплекс заходів із вирішення вищезазначених проблем впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві передбачено проектом Плану підготовки законодавчих та нормативних актів який вноситься на затвердження Колегії Держбуду України разом з відповідним проектом рішення.