Рішення Колегії N 27 від 25.04.2003 р.

Рішення Колегії N 27 від 25.04.2003 р. Про діяльність управління містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації

Рішення колегії від 25 квітня 2003 р. № 27 Про діяльність управління містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації Рішення колегії від 25 квітня 2003 р. № 27 Заслухавши інформацію начальника управління містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації В.Думітращук про діяльність управління колегія відзначає що в цілому забезпечуються дотримання законодавства реалізація державної політики у галузі містобудування та архітектури належне ставлення до охорони збереження та реставрації пам’яток архітектури історичного середовища населених пунктів. Управлінням налагоджена координація діяльності районних та міських органів містобудування та архітектури з питань надання вихідних даних на проектування об’єктів збереження пам’яток архітектури та інше. Здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням містобудівного законодавства вимог державних стандартів норм і правил при проведенні нового будівництва реконструкції та реставрації об’єктів. Разом з тим недостатньо розгорнуто роботу з розроблення місцевих правил забудови населених пунктів у зв’язку з недофінансуванням з місцевих бюджетів призупинено розроблення містобудівних кадастрів повільно здійснюються заходи щодо інженерного захисту територій а існування вакантних посад районних архітекторів протягом певного періоду не сприяє покращанню роботи як Управління так і відділів райдержадміністрацій. Колегія вирішила: 1. Узяти до відома інформацію начальника управління містобудування та архітектури Чернівецької облдержадміністрації В.Думітращук про діяльність управління та відзначити що управління в цілому забезпечує здійснення покладених на нього завдань. 2. Рекомендувати Чернівецькій облдержадміністрації: здійснити у 2003-2004 роках розроблення схеми планування території області з урахуванням положень Генеральної схеми планування території України; завершити погодження проекту Регіональних правил забудови області та подати їх на затвердження у другому кварталі 2003 р. в установленому законодавством порядку; розглянути питання щодо створення у складі Управління відділу з питань збереження архітектурно-містобудівної спадщини. розглянути питання щодо створення служби інженерного захисту територій як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 року № 1369 та відкоригувати схему інженерного захисту територій міста Чернівці від небезпечних геологічних процесів яка розроблена ще у 1987 році; вжити заходів для завершення виконання протизсувних робіт у мікрорайоні „Руський” та першочергових – на схилі в районі вул.А.Барбюса - Одеської. 3. Управлінню містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації В.Думітращук разом з Управлінням містобудівної політики Держбуду А.Економов надавати органам місцевого самоврядування необхідну методичну допомогу в розробленні місцевих правил забудови. 4. Управлінню містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації В.Думітращук : організувати розроблення місцевих правил забудови населених пунктів області та підготувати пропозиції органам місцевого самоврядування стосовно забезпечення щорічних видатків з місцевих бюджетів для коригування генеральних планів відповідно до розробленої програми; посилити контроль за якістю будівництва об’єктів звернувши особливу увагу на обов’язкове виконання протизсувних заходів а також дотримання нормативних вимог із забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; зобов’язати інспекції ДАБК при виявленні порушень застосовувати у повній мірі до правопорушників у сфері містобудування економічні санкції передбачені законодавством; не допускати прийняття в експлуатацію житлових і громадських об’єктів на яких не виконані заходи із забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями; забезпечити постійний контроль за станом забудови історичних населених місць та розміщенням об’єктів в охоронних зонах пам’яток культурної спадщини. 5. Управлінню містобудівної політики А.Економов Державній інспекції архітектурно-будівельного контролю В.Папка Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук надавати необхідну методичну та консультативну допомогу управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації. 6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника Голови Комітету В.Присяжнюка. Голова колегіїВ.Череп * * * ДОВІДКА Діяльність Управління містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації далі - Управління розглядається відповідно до організаційних заходів Держбуду України на 2003 рік. Управління здійснює свої повноваження в сфері містобудування та архітектури згідно з чинним законодавством України Типовим положенням про Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації нормативними актами Держбуду України. Робочою групою Держбуду здійснено аналіз діяльності Управління щодо забезпечення законодавства державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області а також місцевих органів містобудування та архітектури. Структура Управління містобудування та архітектури. Управління здійснює свої повноваження у сфері містобудування на території області згідно з чинним законодавством та положенням про Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.02.01 року № 115-р. Управління очолює начальник - головний архітектор області який має одного заступника. Управління складається з трьох підрозділів: відділ територіального планування та забудови інспекція державною архітектурно-будівельного контролю відділ бухгалтерського обліку і звітності. Всього за штатним розписом в Управлінні працюють 11 чоловік. Штат укомплектовано фахівцями відповідної кваліфікації. У всіх 11 адміністративних районах області створено відділи містобудування архітектури та житлово-комунального господарства. Районні відділи очолюються начальниками які мають вищу архітектурну освіту 2 райони вищу будівельну освіту 8 районів . У Новоселицькому районі посада головного архітектора району - вакантна. Призначення на посади головних архітекторів міст та районів здійснюється у встановленому законодавством порядку. Так за останні два роки головного архітектора Заставнівського району а також міста Чернівців призначено за результатами конкурсів. Стан забезпечення містобудівною документацією. Управлінням підготовлено проект рішення "Про розробку Схеми планування території Чернівецької області" та "Регіональної схеми розвитку туризму" яке затверджено V сесією ХХІУ скликання Чернівецької обласної ради від 3 жовтня 2002 року № 92-5/02. Досягнуто згоди з інститутом "Діпромісто" на розробку Схеми. Аналіз забезпеченості містобудівною документацією показав що на 9 міст районного значення та 8 селищ міського типу генеральні плани відкориговані в 1993-1996 роках. Генеральні плани сільських населених пунктів розроблені в 60-80 роках тільки на центральну частину села давно застаріли не відповідають вимогам чинного містобудівного законодавства. Для 62 малих сіл генплани не розроблялись взагалі. З метою визначення принципового вирішення розвитку планування забудови та іншого використання територій населених пунктів області управлінням розроблена програма коригування генеральних планів населених пунктів області на період 2002-2010 рр. та затверджена рішенням ХУІ сесії XXIII скликання обласної ради № 132-16/01 від 25.09.01р. Реалізація Програми передбачається за кошти місцевих бюджетів. Програмою передбачено було у 2002 році відкоригувати генплани 67 населених пунктів у 2003 році 61 генплан проте кошти місцевими радами не виділяються. Враховуючи відсутність скоригованої містобудівної документації розміщення об'єктів здійснюється на підставі містобудівного обгрунтування внесення змін до містобудівної документації. У відповідності з вимогами містобудівного законодавства у 2002 році розроблено та затверджено 161 проект детального планування. Розпочато коригування генерального плану м. Чернівців на що у 2002 р. виділено 137 тис.грн. Завданням на коригування генплану передбачено також розробку місцевих правил забудови. В управлінні організовано підрозділ який займається питанням містобудівного кадастру населених пунктів області. Координація містобудівної діяльності на території області. Розроблені та затверджені начальником Управління Основні організаційно-технічні заходи Управління містобудування та архітектури на 2003 рік. Управлінням також розроблені Регіональні правила забудови населених пунктів Чернівецької області для покращання та впорядкування містобудівних питань в тому числі малих міст. Затвердження Регіональних правил забудови заплановано на ІІ квартал 2003 року. При Управлінні постійно працює архітектурно-містобудівна рада. За 2001 рік проведено 18 засідань ради на яких було розглянуто 78 проектних пропозицій розміщення об'єктів містобудування та архітектури за 2002 рік - 26 засідань де розглянуто 122 питання серед яких зміни до генеральних планів населених пунктів проекти громадських споруд будівництво об'єктів монументального мистецтва пам'ятники пам'ятні знаки . Архітектурно-містобудівні ради створені також при департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецького міськвиконкому та при районному відділі Новоселицької райдержадміністрації. За виконанням рішень рад встановлено контроль з боку відповідних підрозділів та служби експертизи. Управлінням організовано проведення архітектурних конкурсів на проектування найважливіших об'єктів за 2001-2002 роки проведено 2 конкурси у тому числі на кращу пропозицію пам'ятного знаку "1000-ліття Хотина" погруддя Ю.Федьковичу в смт.Путила. Надання архітектурно-планувальних завдань на проектування об'єктів архітектури здійснюється місцевими органами містобудування та архітектури відповідно до встановленого порядку у нормативний термін. За 2001 рік надано 393 АПЗ з них 380 на будівництво громадських споруд та 1474 будівельні паспорти за 2002 рік - 403 АПЗ з них на будівництво громадських споруд - 367 та 1356 будівельних паспортів. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.05 2001 року № 306-р затверджено Перелік об'єктів архітектури на проектування яких АПЗ підлягає погодженню з Управлінням облдержадміністрації. Управління постійно відслідковує відповідність АПЗ чинному законодавству. Робота з місцевими органами містобудування та архітектури здійснюється у напрямі практичного вирішення містобудівних питань організації робити на місцях структурних підрозділів. При Управлінні за розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.06.1999 року № 415-р утворено колегію розпорядженням від 26.02.03р. № 79-р внесено зміни та затверджено новий склад колегії Управління у складі 7 чоловік яка збирається не рідше одного разу у квартал. Організовуються постійні виїзди спеціалістів Управління з перевірки дотримання містобудівного законодавства організації коригування містобудівної документації в районах. Управління розглядає звернення громадян організацій доручення центральних органів ведеться їх облік та контроль за виконанням. За 2002 рік розглянуто 105 звернень громадян. З метою ефективного вирішення питань усі зазначені звернення розглянуті керівництвом Управління з виїздом на місце та за участю представників райдержадміністрацій міськвиконкомів. Прийняті спільно рішення доведені до відома місцевих органів влади. Взаємодія з районними державними адміністраціями органами місцевого самоврядування. У 2002 році Управлінням проведено комплексні перевірки діяльності відділів містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Кіцманського Хотинського Новоселицького Кельменецького та Глибоцького районів та архітектурно-будівельного контролю. Проведено аналіз діяльності відділів з питань додержання вимог містобудівного та архітектурного законодавства впровадження індивідуальних проектів житлових будинків розробки та погодження житлових масивів індивідуальної забудови та архітектурних проектів виявлення інвестиційно привабливих земельних ділянок збереження пам'яток архітектури та традиційного характеру середовища історичних населених місць та забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами архітектурної діяльності вимог містобудівного законодавств та державних будівельних норм. З провідними спеціалістами проектних організацій місцевих органів містобудування та архітектури області Управління проводить регулярні переважно один раз у квартал семінари та навчання. На цих семінарах Управлінням надається методично-консультативна допомога у здійсненні містобудівної діяльності на місцях. Так протягом 2001 - 2002 років було проведено 6 семінарів на яких вивчалась і аналізувалась практика застосування законодавчих та нормативних актів з питань будівельної та інвестиційної діяльності. Крім того представники Управління беруть участь у роботі комісій обласної державної адміністрації з проведення комплексних перевірок діяльності райдержадміністрацій. Довідки з перевірок надаються головам районних державних адміністрацій із висновками і пропозиціями щодо покращання роботи відділів містобудування архітектури та житлово-комунального господарства у сфері містобудування архітектури та збереження культурної спадщини. Управлінням проводяться щомісячно наради з начальниками відділів містобудування архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій та інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю. У 2002 році було проведено 12 нарад. В с. Межиріччя Сторожинецького району проведено семінар із сільськими головами району. Проведено семінар в Управлінні з керівниками комунальних проектно-виробничих архітектурно-планувальних бюро а також дві наради із проектними організаціями проектними фірмами та приватними підприємцями які здійснюють діяльність у сфері містобудування. Прочитано ряд лекцій на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання вимог підготовки та надання дозволів на будівництво охорони та збереження культурної спадщини забезпечення додержання містобудівного законодавства та державних будівельних норм. Управління регулярно бере участь у семінарах що проводяться землевпорядними органами та органами технічного нагляду. Управління постійно порушує питання щодо необхідності забезпечення виконання заходів передбачених відповідними програмами: Комплексною програмою протизсувних заходів у Чернівецькій області на період 1999-2005 років Регіональною програмою захисту від шкідливої дії вод міст і селищ міського типу Чернівецької області на період до 2012 року; Комплексною програмою модернізації ліквідації аварійно-небезпечних будинків і споруд у Чернівецькій області на період 2003-2005 років; Програмою коригування генеральних планів населених пунктів Чернівецької області на 2002-2010 роки. Але на території м. Чернівців та Чернівецької області не існує спеціалізованої служби інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів. Лише Комплексною програмою протизсувних заходів передбачалось виділення протягом 1999-2005 років з бюджетів різних рівнів 70 330 мли грн. в тому числі 64 550 млн.грн. з державного бюджету для першочергових заходів у м. Чернівцях та 7 районах області але фактично у минулому році було виділено лише 170 тис.грн. або 2 % від запланованого. Питання збереження архітектурно-містобудівної спадщини. На території Чернівецької області під охорону взято 718 пам'яток архітектури та містобудування з них 112 є пам'ятками національного значення. Центральну частину м. Чернівців площею 226 гектарів рішенням міськвиконкому оголошено історико-культурною заповідною територією яку складає унікальний комплекс забудови ХУІІІ - початку XX століть. Найвизначнішими пам'ятками архітектури міста є резиденція Буковинських митрополитів музично-драматичний театр Миколаївська дерев'яна та Вірменська церкви залізничний вокзал та інші. Серед найцінніших пам'яток архітектури області слід виокремити: комплекс споруд фортеці у м. Хотині ХІІІ-ХVІІІ ст. культові споруди оборонного характеру Іллінську церкву у с.Топорівці Новоселицького району ХVІ ст. та Вознесенську церкву у смт. Лужани Кіцманського району ХVст. Успенський собор у с.Біла Криниця Глибоцького району. При цьому слід відзначити що постановою Кабінету Міністрів України комплекс споруд фортеці у м. Хотині оголошено Державним історико-архітектурним заповідником "Хотинська фортеця" з віднесенням до сфери управління Держбуду. До списку історичних населених місць України включено 11 міст та селищ міського типу Чернівецької області. По всіх цих населених пунктах розроблені історико-архітектурні опорні плани на основі яких заплановано визначити межі їх історичних ареалів. В управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації питання збереження архітектурно-містобудівної спадщини покладені на начальника відділу територіального планування та забудови. Крім того частково вказаними питаннями займаються начальники відділів містобудування архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій. Питаннями збереження та реставрації пам'яток архітектури і містобудування м.Чернівців займається відділ історико-культурної заповідної території департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецького міськвиконкому у складі 2 чоловік. Обласним управлінням містобудування та архітектури здійснюються перевірки діяльності названого відділу надається методична та консультаційна допомога. Реставраційно-ремонтні роботи на пам'ятках архітектури національного значення області коштом державного бюджету у 2002 році проводилися лише на комплексі споруд Хотинської фортеці. Було відреставровано мости через рівчак та біля В'їзної вежі на дахах Бендерської брами замкової церкви казарми Rовальської вежі палацу. Завершено реставрацію замкового колодязя частково проведено реставрацію церкви Олександра Невського та благоустрій прилеглої території. Всього за 2002 рік були виконані реставраційно-ремонтні роботи на зазначених об’єктах обсягом 1157 58 тис.грн. в тому числі за рахунок коштів державного бюджету - 465 0 тис.грн. У 2002 році у зв’язку з недостатнім обсягом фінансування були призупинені роботи з розкриття та закріплення унікального настінного живопису ХV ст. у інтер'єрі пам'ятки архітектури національного значення Вознесенської церкви в смт. Лужани. У м.Чернівцях у минулому році реставраційні роботи виконувалися на пам'ятках архітектури - будівлях художнього музею ратуші навчальних корпусів Національного університету ім. Ю Федьковича. Крім того протягом 2001-2002 рр.. проводились комплексні реставраційно-реабілітаційні роботи на будівлях які знаходяться в межах історико-архітектурної охоронної зони м. Чернівців по вул. Л.Кобилиці Головній Заньковецької площах Театральній та Центральній. Зазначені роботи виконувались під контролем фахівців Управління за кошти користувачів власників за винятком художнього музею на реставрацію якого кошти були виділені міською радою. Реставраційно-ремонтні роботи в межах охоронної зони м. Чернівців проводяться комплексно щоквартально на основі науково-проектної документації розробленої та затвердженої в установленому порядку інститутом “Укрзахідреставрація”. Розроблено містобудівну концепцію збереження архітектурної спадщини м. Чернівців. Аналіз стану збереження пам'яток архітектури питання пов'язані з визначенням меж історичних ареалів обстеження та інвентаризації пам'яток архітектури порядок проведення реставраційно-ремонтних робіт постійно обговорюються на засіданнях колегії Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. Управлінням підготовлено і направлено до райдержадміністрацій листи стосовно передбачення коштів для визначення меж історичних ареалів населених місць паспортизації пам’яток архітектури Кіцманського Вижницького Хотинського та Новоселицького районів. У Хотинському Кіцманському Герцаївському та Заставнівському районах області проведені реставраційно-ремонтні роботи на пам'ятках архітектури області. Крім того на виконання розпорядження Президента України та доручення Кабінету Міністрів України було проведено обстеження технічного стану цоколів та фундаментів культових споруд області в тому числі пам'яток архітектури. За результатами цих обстежень надані рекомендації з метою недопущення руйнування цих споруд з урахуванням гідрогеологічних та сейсмічних умов. Управлінням протягом 2002 року : розроблено проект Регіональної програми паспортизації культурної спадщини пам’яток архітектури і містобудування ; розроблено проект Регіональних правил забудови населених пунктів області в якому враховані вимоги пам'яткоохоронного законодавства; проведено пооб'єктну інвентаризацію проектної та охоронної документації по всіх пам'ятках архітектури області для внесення її до страхового фонду документації; опрацьовано матеріали стосовно 25 сільських населених пунктів області для включення до списку історичних населених місць України; за участю відділу у справах релігій облдержадміністрації підготовлено до друку буклет "По святих місцях" описано 80 церков пам'яток архітектури тощо ; за участю названого відділу регулярно проводились зустрічі з керівниками релігійних організацій чергове засідання заплановано на березень 2003 року з питань дотримання Закону України "Про охорону культурної спадщини" паспортизація зони охорони пам'яток порядок проведення реставраційно-ремонтних робіт укладення охоронних договорів порядок передачі культових споруд релігійним організаціям ; здійснювалася робота щодо укладення в установленому порядку договорів 5 власниками користувачами пам'яток архітектури. У 2002 році у м. Чернівцях за участю Управління було проведено міжнародну конференцію з питань збереження пам'яток архітектури та історичних ареалів міста за участю фахівців з Польщі Австрії та Росії. У травні-червні цього року заплановано провести міжнародний семінар-нараду з цих питань. Організація архітектурно-будівельного контролю. Державний архітектурно - будівельний контроль за дотриманням суб'єктами будівельної діяльності законодавства у сфері містобудування вимог державних стандартів норм і правил місцевих правил забудови населених пунктів при розміщенні та будівництві об'єктів містобудування здійснюється обласною районними та міськими інспекціями Держархбудконтролю. Загальна чисельність інспекцій - 20 працівників у тому числі: в обласній - 4 1 вакансія районних-13 міських - 6 в м. Чернівцях - 5 . В основному необхідний контроль забезпечується. Перевірки здійснюються згідно з затвердженими планами. За минулий рік проведено 1671 перевірку на об'єктах нового будівництва реконструкції капітального ремонту. За результатами перевірок складено 532 приписи щодо усунення виявлених порушень. За допущені порушення накладено на 465 фізичних осіб штрафи на загальну суму 41 9 тис. грн. згідно з Кодексом України "Про адміністративні правопорушення" . Відповідно до Закону України "Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" до 18 організацій які допустили порушення застосовано штрафні санкції на суму 17 6 тис. грн. При несплаті порушниками штрафів інспекції звертаються до виконавчої служби управління юстиції для вжиття заходів щодо сплати штрафів. Це дає відповідні результати. Реалізація штрафів за 2002 рік складає понад 82%. Начальники інспекції беруть участь у комісіях з прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію . За підсумками року інспекції спільно з представниками органів державної статистики проводять вибіркові перевірки дотримання встановленого порядку прийняття об'єктів в експлуатацію. Дозволи на виконання будівельних робіт надаються інспекціями відповідно до Положення затвердженого наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273. У 2002 році видано 989 дозволів. Разом з тим в області не завжди дотримуються суб'єктами будівельної діяльності вимоги нормативно-правових актів. Мають місце випадки самовільного будівництва об'єктів різного призначення та їх експлуатації без прийняття в експлуатацію. У цій ситуації необхідно посилити державний архітектурно-будівельний контроль. Разом з тим за умов коли у районах інспекції 1 працівник на район входять до складу відділів містобудування архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій і мають навантаження роботою яка не відноситься до функцій органів ДАБК забезпечити ефективний контроль за якісно будівництва у регіоні складно Крім того .за відсутності автотранспорту працівники районних інспекцій не мають можливостей здійснювати оперативно необхідний контроль за будівництвом об'єктів на всій території району. Не краще становище в обласній інспекції ДАБК. На даний час в інспекції працює 2 спеціалісти на яких ще покладено функції з оформлення документів щодо ліцензування будівельної діяльності. Слід відмітити що є непоодинокі випадки коли згадані вище заходи не включаються в АПЗ не передбачаються проектами і при цьому проекти мають позитивні висновки комплексної державної експертизи. Висновки. 1. Управління містобудування та архітектури Чернівецької облдержадміністрації в цілому реалізує містобудівну політику в області здійснює контроль за додержанням законодавства щодо планування та забудови територій виконує інші завдання згідно з Типовим положенням про Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. 2. Управлінням планово щомісячно проводяться наради з начальниками відділів містобудування архітектури ти житлово-комунальною господарства та інспекцій ДАБК на яких аналізується діяльність відділів з питань додержання вимог містобудівного законодавства та державних будівельних норм. 3. При Управлінні постійно працює архітектурно-містобудівна рада. Крім того керівництво Управління входить до складу архітектурно-містобудівної ради департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецького міськвиконкому чим забезпечено професійний розгляд вирішення містобудівних проблем як у цілому по області так і у самих Чернівцях. 4. При розробленні Регіональних правил забудови Управлінням запропонована спрощена схема механізму надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування яка заслуговує на особливу увагу Комітету. 5. Управлінням розроблена Програма коригування генеральних планів населених пунктів області на 2002-2010 роки якою передбачено виконання цих робіт за кошти місцевих бюджетів . 6. Для покращання роботи щодо збереження пам'яток архітектури та містобудівної спадщини доцільно створити в Управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації відділ з питань збереження архітектурно - містобудівної спадщини. 7. Інспекціям ДАБК необхідно посилити контроль за виконанням нормативних вимог при проектуванні та будівництві житла і об'єктів соціальної сфери щодо забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями: не допускати прийняття в експлуатацію об'єктів на яких не виконані зазначені заходи а також не видавати дозволи на виконання будівельних робіт з будівництва об'єктів у проектах яких ці заходи не передбачені.