Рішення Колегії N 32 від 23.05.2003 р.

Рішення Колегії N 32 від 23.05.2003 р. Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій

Рішення колегії від 23 травня 2003 р. № 32 Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств що входять до складу будівельних корпорацій Рішення колегії від 23 травня 2003 р. № 32 На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 19.11.2003 року та Кабінету Міністрів України від 01.03.03 № 13670 Держбудом та будівельними корпораціями розроблені заходи щодо ліквідації збитковості підприємств сфери управління Комітету та підприємств що входять до складу будівельних корпорацій створено робочу групу для координації вирішення цих питань. Розроблено та наказом Комітету від 25.03.03 № 30 погодженим з Мінекономіки затверджено Порядок організації роботи щодо ліквідації збитковості підприємств та запровадження моніторингу її скорочення. Цим наказом також затверджено оновлений склад зазначеної робочої групи і доведено його до будівельних корпорацій та до підприємств сфери управління Держбуду. В результаті проведеної Держбудом та корпораціями роботи дещо покращився у січні-березні 2003 року фінансовий стан підприємств сфери управління Держбуду та підприємств що входять до складу будівельних корпорацій. Зокрема немає збиткових підприємств у корпорації „Укрметротунельбуд” значно покращився стан справ у корпорації „Укрмонтажспецбуд”. Разом з тим кількість збиткових підприємств ще є значною: у сфері управління Держбуду – 14 у складі корпорацій – 355. Станом на 1 квітня 2003 року питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств корпорацій: „Укрбуд Ю.Пелих – 31% „Укртрансбуд” О.Гвоздь – 25% „Укрбудматеріали” А.Безух – 41 7%. Не контролюється ситуація з боку керівництва корпорації „Украгропромбуд” М.Удовенко де збиткових організацій і підприємств 76 2%. Залишаються значними обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств. Не вдалося ліквідувати заборгованість з виплати заробітної плати працівникам на багатьох підприємствах хоча обсяг заборгованості порівняно з 1 січня 2003 року дещо зменшився. Загальний обсяг цієї заборгованості станом на 1 квітня 2003 року склав у підприємствах корпорацій 53914 9 тис.грн. у тому числі: „Укрбуд” – 14400 тис.грн. „Укрмонтажспецбуд” – 8600 тис.грн. „Украгропромбуд” – 15227 тис.грн. „Укртрансбуд” – 3093 9 тис.грн. „Укрметротунельбуд” – 794 04 тис.грн. „Укрбудматеріали” – 11800 тис.грн.; підприємствах сфери управління Держбуду – 181 тис.грн. З метою забезпечення ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств що входять до складу будівельних корпорацій колегія Держбуду вирішила: 1. Інформацію про проведену роботу щодо виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств що входять до складу будівельних корпорацій взяти до відома. 2. Керівникам державних підприємств сфери управління Комітету в десятиденний термін проаналізувати причини збитковості підприємств розробити додаткові заходи щодо її ліквідації та забезпечити їх реалізацію. Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська постійно надавати підприємствам необхідну методичну допомогу у проведенні цієї роботи та забезпечити моніторинг збитковості цих підприємств з метою прийняття у разі необхідності додаткових заходів щодо її ліквідації. 3. Керівникам корпорацій „Укрбуд” Ю.Пелих „Украгропромбуд” М.Удовенко „Укртрансбуд” О.Гвоздь „Укрбудматеріали” А.Безух : звернути увагу на незадовільний фінансовий стан значної кількості підприємств що входять до складу корпорацій та попередити про персональну відповідальність за забезпечення ліквідації збитковості підприємств; у двотижневий термін розглянути на засіданнях рад корпорацій питання щодо стану ліквідації збитковості підприємств що входять до складу корпорацій та прийняти додаткові заходи щодо виправлення становища; провести ретельний аналіз діяльності підприємств що виконують значні обсяги робіт але мають збитки з метою виявлення причин виникнення цих збитків; забезпечити проведення організаційної роботи щодо ліквідації збитковості підприємств згідно з Порядком затвердженим наказом Комітету від 25.03.03 № 30. 4. За результатами роботи підприємств у І півріччі 2003 року заслухати на засіданні колегії Держбуду звіт керівників корпорацій з питань стану ліквідації збитковості підприємств що входять до їх складу. 5. Першому заступнику Голови Держбуду А.Беркуті Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова : забезпечити проведення моніторингу ліквідації збитковості підприємств що входять до складу корпорацій та підприємств сфери управління Комітету а також підготовку узагальненої інформації про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств для подання у встановлені терміни до Мінекономіки України; разом з корпорацією „Укрбудматеріали” підготувати клопотання перед Кабінетом Міністрів України щодо ліквідації дебіторської заборгованості підприємствам корпорації з бюджету в сумі 3 6 млн.грн. яка утворилася за рахунок невідшкодування податку на додану вартість при постачанні продукції на експорт Лисичанським склозаводом „Пролетарій” Славутським заводом „Будфарфор” та КНВП „Кварсит”. 6. Робочій групі з підготовки заходів з ліквідації збитковості підприємств та запровадження моніторингу її скорочення А.Беркута впровадити практику щоквартального розгляду звітів керівників підприємств сфери управління Комітету які допустили збитки та керівників корпорацій які не забезпечують ліквідацію збитковості підприємств. 7. З метою збільшення обсягів реалізації продукції вітчизняного виробника рекомендувати будівельним корпораціям передбачати при розробці та реалізації проектів будівництва та реконструкції престижних об’єктів соціального призначення які фінансуються за рахунок бюджетних коштів враховувати застосування гранітів Омелянівського та Корнинського родовищ корпорації „Укрбудматеріали”. 8. Керівникам структурних підрозділів Комітету відповідно до компетенції надавати у разі необхідності підприємствам будівельного комплексу методологічну допомогу з питань стабілізації їх фінансового стану та нарощування обсягів виробництва. 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова колегіїВ.Череп