Рішення Колегії N 35 від 23.05.2003 р.

Рішення Колегії N 35 від 23.05.2003 р. Про пропозиції Головного контрольно-ревізійного управління України щодо організації контролю за використанням коштів державного бюджету, спрямованих на капітальні вкладення

Рішення колегії від 23 травня 2003 р. № 35 Про пропозиції Головного контрольно-ревізійного управління України щодо організації контролю за використанням коштів державного бюджету спрямованих на капітальні вкладення Рішення колегії від 23 травня 2003 р. № 35 Головне контрольно-ревізійне управління з метою забезпечення контролю за використанням коштів державного бюджету спрямованих на капітальні вкладення для вдосконалення механізму їх розподілу та раціонального використання внесло такі пропозиції: Функції головного розпорядника коштів державного бюджету спрямованих на капітальні вкладення які виконувало Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України передати міністерствам та іншим органам виконавчої влади в розрізі відповідних державних програм; для посилення контролю за реалізацією державних цільових програм які фінансуються за рахунок державного бюджету надати Держбуду України функції щодо ведення обліку цих програм підготовки експертних висновків стосовно доцільності їх затвердження; визначення стану і розрахунків потреб державних коштів на добудову об’єктів незавершеного будівництва з урахуванням коштів бюджетів нижчого рівня та коштів інвесторів; погодження проектів бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів перед поданням на розгляд Міністерству фінансів. Колегія підтримує пропозиції ГоловКРУ щодо необхідності вдосконалення механізму розподілу та раціонального використання бюджетних коштів спрямованих на капітальні вкладення. Разом з тим деякі пропозиції суперечать нормам законодавства та нормативним актам якими врегульовані ці питання та визначені повноваження центральних органів виконавчої влади. Зокрема Міністерство економіки України не виконує функції головного розпорядника коштів державного бюджету спрямованих на капітальні вкладення. Головні розпорядники коштів Державного бюджету України визначаються відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України та затверджуються законом про Державний бюджет України шляхом установлення їм бюджетних призначень. Статтею 25 Закону України „Про Державний бюджет України на 2003 рік” передбачено затвердження бюджетних призначень головним розпорядникам коштів Державного бюджету на 2003 рік у розрізі відповідних виконавців за бюджетними програмами. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України згідно з Законом України „Про Державний бюджет України на 2003 рік” здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету. З метою підготовки пропозицій щодо забезпечення контролю за використанням коштів державного бюджету спрямованих на капітальні вкладення колегія вирішила: 1. Пропозиції Головного контрольно-ревізійного управління України щодо організації контролю за використанням коштів державного бюджету спрямованих на капітальні вкладення для вдосконалення механізму їх розподілу та раціонального використання взяти до відома. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова та Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень до 10 червня 2003 року опрацювати зазначені пропозиції ГоловКРУ з міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади та підготувати узагальнені пропозиції з цих питань для направлення до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. Голова колегіїВ.Череп