Рішення Колегії N 43 від 04.07.2003 р.

Рішення Колегії N 43 від 04.07.2003 р. Про заходи щодо недопущення порушень виконавської дисципліни, що витікають із постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року № 737 “Про стан виконання завдань, визначених актами законодавства, документами Президента України та Кабінету Міністрів України, у Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві промислової політики”

Рішення колегії від 4 липня 2003 р. № 43 Про заходи щодо недопущення порушень виконавської дисципліни що витікають із постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року № 737 “Про стан виконання завдань визначених актами законодавства документами Президента України та Кабінету Міністрів України у Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві промислової політики” Рішення колегії від 4 липня 2003 р. № 43 Розглянувши постанову Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року № 737 “Про стан виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві промислової політики” та відповідну довідку Секретаріату Кабінету Міністрів України заслухавши доповідь начальника Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату Григора А.Ф. щодо порядку організації роботи центрального апарату Держбуду з виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у Державному комітеті України з будівництва та архітектури колегія Держбуду відзначає що питання забезпечення належної виконавської дисципліни займають пріоритетне місце в діяльності апарату Комітету. Колегією Комітету та центральним апаратом Держбуду послідовно проводяться організаційні та практичні заходи спрямовані на посилення відповідальності всіх без винятку посадових осіб за стан виконавської дисципліни. Постійно вживаються заходи щодо підвищення персональної відповідальності як керівників так і безпосередніх виконавців за реалізацію визначених завдань у встановлені терміни. Введено в практику щотижневе проведення аналізу стану виконання завдань визначених актами законодавства і дорученнями Президента України та Уряду стосовно яких Держбуд визначений головним виконавцем та їх розгляд на апаратних нарадах у Голови Комітету та нарадах у Першого заступника Голови а також розгляд питань виконавської дисципліни на засіданнях колегії двічі на рік. На постійному контролі знаходяться питання відпрацювання депутатських запитів і звернень робота структурних підрозділів Комітету щодо розгляду звернень громадян. Разом з тим ряд питань внутрішнього моніторингу та контролю за виконанням завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України й Уряду залишаються для Комітету актуальними. В їх числі – опрацювання питання стосовно утворення окремого структурного підрозділу для здійснення дієвого контролю за виконанням актів законодавства доручень Президента України та Кабінету Міністрів України а також наказів і доручень Голови; підключення комп’ютерної мережі Комітету до АС КВД автоматизованої системи контролю виконання доручень Секретаріату Кабінету Міністрів України за постійно діючою схемою. З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року № 737 “Про стан виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві промислової політики” підвищення виконавської дисципліни в Комітеті колегія вирішила: 1. Взяти до керівництва в роботі постанову Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року № 737 “Про стан виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві промислової політики”. 2. Відзначити що встановлений порядок та рівень організації і контролю роботи центрального апарату Комітету дозволяють в цілому забезпечити виконання поставлених перед Держбудом завдань доручень визначених актами законодавства документами Президента України та Кабінету Міністрів України 3. Заступникам Голови Комітету підвищити рівень вимогливості до керівників структурних підрозділів апарату Держбуду України зокрема в частині застосування до винних у порушенні встановлених строків виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Уряду відповідних заходів дисциплінарного впливу. 4. Керівникам структурних підрозділів налагодити чітку роботу та встановити дієвий внутрішній контроль у підрозділах за підготовкою і поданням інформації що носить регулярний характер. 5. Керівникам структурних підрозділів В.Папка О.Авдієнко Д.Барзилович В.Лісничук Т.Шарапова прискорити завершення роботи з розроблення проектів законодавчих актів нормативно-методичних та методичних документів терміни яких закінчуються у І півріччі 2003 року та забезпечити спільне з народними депутатами опрацювання їх з метою винесення на розгляд Верховної Ради узгоджених законопроектів зокрема: проект Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про відповідальність підприємств їх об’єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”; проект Закону України “Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення”; проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження “Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” та “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України “Положення про державний архітектурно – будівельний контроль в Україні”; проект постанови Кабінету Міністрів України “Про правила підтвердження придатності нових матеріалів виробів конструкцій і будівельних систем для застосування у будівництві”; проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку проведення професійної атестації виконавців робіт пов’язаних із створенням об’єктів архітектури”; проект положення про Порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництва; проект ДБН “Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади”; проект ДБН “Житлові будинки”; проект ДБН “Склад порядок розроблення узгодження і затвердження проектної документації на об’єкти будівництва”. 6. Заступникам Голови Комітету: 6.1. Організувати якісне та своєчасне подання матеріалів та опрацювання спільно з парламентськими комітетами проектів постанов за результатами парламентських слухань та днів Уряду у Верховній Раді України; 6.2. Посилити контроль за якісною підготовкою проектів законодавчих актів та їх супроводженням під час розгляду у Верховній Раді України. 7. Юридичному сектору О.Лазука в місячний термін підготувати Порядок організації підготовки та подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів Держбуду України що зачіпають права свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. 8. З метою усунення причин що викликають звернення громадян: 8. 1. Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Папка : 8. 1.1. В двомісячний термін підготувати і погодити в установленому порядку зміни до Кодексу України про адміністративні порушення; 8.1.2. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо застосування будівельного законодавства та будівельних норм і правил; запровадити постійні публікації роз’яснень в Інформаційному бюлетені Держбуду України та інших ЗМІ; 8.1.3. Разом з місцевими органами самоврядування посилити державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням при будівництві реконструкції вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення; переобладнання житлових приміщень та використання їх в інших цілях. 8.2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко : 8.2.1. Проаналізувати причини звернень що стосуються порушень будівельних вимог при будівництві реконструкції з переплануванням житлових будинків і вжити заходів щодо поліпшення нормативної бази з цих питань роз’яснення існуючих нормативних положень; 8.2.2. Підготувати зміни до п.3.3 ДБН. В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди” щодо влаштування тамбурів на входах об’єктів громадського призначення вересень 2003 року ; 8.2.3. Організувати розроблення ДБН “Заклади соціального захисту населення” та ДБН “Проектування середовища життєдіяльності інвалідів і маломобільних груп населення” 2003-2004 р.р . 8.3. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям органам місцевого самоврядування прискорити роботи щодо своєчасного оновлення відповідної містобудівної документації. 9. Управлінню організаційно - аналітичного забезпечення апарату А.Григор : внести пропозиції щодо виділення окремих кімнат для прийому громадян у зручному для них місці; постійно проводити перевірки структурних підрозділів з питань виконавської дисципліни та роботи зі зверненнями громадян; підготувати протягом двох місяців на основі Положення про Держбуд України та Тимчасового Регламенту Кабінету Міністрів України Регламент роботи Комітету в якому відобразити управлінські організаційні адміністративні технічні виконавські та інші аспекти діяльності центрального апарату. 10. Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська встановити ефективний моніторинг за виконанням рішень прийнятих під час проведення балансових комісій з розгляду результатів роботи підприємств установ і організацій що належать до сфери управління Комітету за результатами роботи у 2002 році. 11. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркута начальнику Управління організаційно - аналітичного забезпечення апарату А.Григор начальнику Відділу кадрів Н.Осяєва начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінська опрацювати питання доцільності утворення окремого структурного підрозділу для здійснення дієвого контролю за виконанням актів законодавства доручень Президента України та Кабінету Міністрів України. 12. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркута начальнику Управління організаційно - аналітичного забезпечення апарату А.Григор начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінська начальнику Управління науково-технічної політики у будівництві Д.Барзилович разом з Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві Б.Волобоєв опрацювати питання підключення комп’ютерної мережі Комітету до АС КВД автоматизованої системи контролю виконання доручень Секретаріату Кабінету Міністрів України за постійно діючою схемою. Голова колегіїВ. Череп ДОВІДКА Розгляд питання про стан виконання завдань визначених актами законодавства документами Президента України та Кабінету Міністрів України у Державному комітеті України з будівництва та архітектури здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.03 № 737 “Про стан виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві промислової політики” І. Організація роботи працівників апарату Держбуду України Організація роботи працівників апарату Держбуду України з виконання завдань визначених актами законодавства документами Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється відповідно до Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 р. № 725 Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України Порядку організації роботи з виконання документів в апараті Держбуду затвердженого наказом від 30.12.97 № 64 а також Інструкції з діловодства у центральному апараті Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України розробленої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 і затвердженої наказом Держбуду України від 19 січня 1998 року № 7. Відповідно до затверджених наказом від 7 червня 2002 року №1 структури Комітету та положень про управління відділи наказ від 10 грудня № 95 відповідальним за організацію діловодства а також контролю за виконанням документів у центральному апараті є Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор . Відповідальність за організацію виконання документів у структурних підрозділах покладено на Першого заступника і заступників Голови Комітету відповідно до розподілу функціональних обов’язків між Головою Держбуду та його заступниками складеного виходячи із завдань визначених Положенням про Держбуд з урахуванням структури центрального апарату та положень про структурні підрозділи і затвердженого наказом від 30.12.02 № 116 та керівників структурних підрозділів апарату. Виконання Держбудом доручень Кабінету Міністрів України з реалізації завдань передбачених законами України Указами розпорядженнями дорученнями Президента та рішеннями Кабінету Міністрів України знаходиться під постійним контролем керівництва. Окрема увага приділяється контролю за ходом виконання завдань головним виконавцем яких визначено Держбуд. Контролюючі функції покладені персонально на начальника загального відділу В.Петренко. Щотижня стан виконання зазначених завдань розглядається на апаратних нарадах до яких готується розгорнута довідка. Прийняті рішення протоколюються про хід їх виконання доповідається на наступній нараді. Здійснюється попереднє застереження-нагадування керівникам структурних підрозділів щодо наближення термінів виконання доручень які перебувають на контролі. Питання щодо організації виконання завдань що стосуються переважної частини підрозділів а також якості виконання документів розглядаються на нарадах у Першого заступника Голови Комітету приймаються відповідні рішення спрямовані на підвищення персональної відповідальності розробників проектів документів за доручену справу. ІІ. Дії Держбуду на рішення Уряду України з виконавської дисципліни Комітетом оперативно відреаговано на всі рішення Кабінету Міністрів України що приймалися останнім часом з виконавської дисципліни та посилення контролю за виконанням актів законодавства доручень Президента України Прем’єр-міністра України а саме: рішення засідання Кабінету Міністрів України від 22.02.03 Протокол № 5 з розгляду питання “Про недоліки в організації виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Прем’єр-міністра України”; рішення засідання Кабінету Міністрів України від 01.03. 03. № 6 “Про факти порушення дисципліни в окремих центральних органах виконавчої влади”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.03 № 70-р “Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і безумовне виконання законів України актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 191-р “Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень Президента України рішень Кабінету Міністрів України доручень Прем’єр-міністра України”; постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.03 № 300 “Про грубі порушення виконавської дисципліни в окремих центральних органах виконавчої влади”. У лютому 2003 року на засіданні колегії за підсумками роботи Комітету у 2002 році одним із основних блоків питань став розгляд підвищення рівня виконавської дисципліни всіх ланок будівельного комплексу. Серйозній критиці було піддано окремих керівників корпорацій та підприємств стосовно невиконання фінансової дисципліни в тому числі за несвоєчасну сплату платежів до пенсійного фонду та бюджету а також за затримку виплати заробітної плати. Прийняті відповідні рішення та заходи. Проте на сьогоднішній день залишається проблемою виплата заробітної плати в Українському державному науково-дослідному і конструкторсько-технологічному інституті водопостачання водовідведення екології С.Размєтаєв Державному підприємстві “Сумський центр наукових досліджень проектування конструкцій промислових будинків і споруд” М.Муштай . Питання “Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів Держбуду підприємств установ і організацій що належать до сфери управління Комітету а також державних будівельних корпорацій діяльність яких координується Держбудом за своєчасне і безумовне виконання законів України актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України” розглянуто 19 березня 2003 року на засіданні колегії рішенням № 16 якої визначено комплекс заходів спрямованих на забезпечення своєчасного виконання завдань і доручень Президента України та Уряду зокрема структурні підрозділи зобов’язано посилити моніторинг виконання прийнятих рішень з урахуванням необхідності визначення ефективності досягнутих результатів на кожному етапі їх реалізації в тому числі порівняння з прогнозними розрахунками; підвищити технічний та діловий рівень листів і матеріалів що готуються для подання вищим органам влади; забезпечити своєчасну підготовку і подання необхідної інформації у повному обсязі і в установлені терміни. Наказом від 15 квітня 2003 р. № 43 “Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 року “Про деякі заходи щодо запобігання порушенню строків виконання актів та доручень Президента України рішень Кабінету Міністрів України доручень Прем’єр-міністра України” передбачено зокрема у подальшому здійснювати розгляд стану виконання актів та доручень Президента України рішень Уряду та доручень Прем’єр-міністра України на засіданні колегії двічі на рік. На виконання рішення колегії Держбуду України від 19 березня 2003 року № 16 питання виконавської дисципліни були розглянуті на засіданнях Ради корпорацій: “Укрбудматеріали” - 26 березня 2003 р.; “Укрмонтажспецбуд” – 7 травня 2003р.; “Укртрансбуд” - на нараді з керівниками підприємств Одеського регіону 5-6 червня 2003 року. Корпорацією “Укрметротунельбуд” видано наказ від 24 березня 2003 р. № 06 “Про стан виконавської дисципліни”. Питання виконавської дисципліни на підприємствах в установах і організаціях сфери управління Держбуду розглядалися під час проведення балансових комісій у березні-квітні 2003 року. У протоколах зафіксовані конкретні доручення керівникам підвідомчих організацій. Вжиті заходи дали відповідний ефект. Станом на 20 червня 2003 року Держбудом України виконано у визначені терміни всі документи. Разом з тим слід зазначити що з ряду питань ще не вдалося досягти стабільної роботи апарату Держбуду. З метою своєчасної підготовки і подання звітної інформації що має регулярний характер підготовлено і доведено до підрозділів перелік такої звітності із зазначенням термінів подання та конкретних виконавців. Проте не у всіх структурних підрозділах налагоджено достатній контроль за підготовкою і поданням такої інформації про що свідчить аналіз подання щотижневих анонсів про діяльність структурних підрозділів. З порушенням встановлених термінів ще нерідко здійснюються подання матеріалів до розгляду на засіданні колегії та НТР а подані матеріали відзначаються недостатнім опрацюванням та рівнем підготовки. ІІІ. Порядок розгляду звернень пропозицій і скарг громадян. Порядок розгляду звернень пропозицій і скарг громадян здійснюється у Комітеті відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 із змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153. Керівники всіх структурних підрозділів Держбуду України у своїй роботі керуються Указом Президента України від 13.08.2002 року № 700/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення” яким установлено що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян порушених у них проблем оперативне їх вирішення задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідальним обов’язком їх посадових і службових осіб фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі. На виконання зазначеного Указу Президента та доручення Кабінету Міністрів України щодо усунення причин надходження листів на адресу Президента України які не належать до його безпосередніх повноважень від 27 березня 2003 року № 3765 враховуючи особливу роль звернень громадян до органів державної влади та органів самоврядування у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянами реалізації конституційних прав і свобод людини утвердження демократичної соціальної правової держави з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян усунення недоліків у цій сфері та відповідно до Закону України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р.№ 393/96 у Держбуді видано наказ від 14 квітня 2003 року № 41 яким передбачено щоквартальні звіти управлінь стосовно роботи із зверненнями громадян; підвищення рівня розгляду та розподілу кореспонденції з урахуванням попереднього опрацювання документів із порушених питань та функціонального розподілу обов’язків технічного та ділового рівня листів; систематичний аналіз інформації про роботу із зверненнями громадян та звіт на апаратній нараді з метою своєчасного реагування та вирішення питань порушених у відповідних сферах. На основі наданої управліннями центрального апарату інформації про роботу зі зверненнями громадян які надійшли на адресу Держбуду за період з 01.01.03 по 01.06.03 можна зробити висновок що вони звернення стосуються переважно п’яти аспектів: прийняття закінчених будівництвом об’єктів з порушенням чинного законодавства та будівельних норм - 32 7% Державна архітектурно-будівельна інспекція України ; недосконалі знання чинного законодавства України в сфері будівництва та будівельних норм і правил – 15% Державна архітектурно-будівельна інспекція України ; порушення Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” в частині нарахування пенсій – 13% Управління науково-технічної політики у будівництві Відділ кадрів Фінансово-економічне управління ; проблеми нового будівництва у кварталах існуючої забудови – 11% Управління містобудівної політики ; порушення будівельних вимог при будівництві реконструкції з переплануванням житлових будинків влаштування в квартирах І поверху приміщень громадського призначення; прибудова приміщень на І поверсі реконструкція горищ влаштування тамбурів відсутність пристосувань для інвалідів тощо – 10 2% Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення . Майже на всі звернення було надано у встановлений законодавством термін необхідні роз’яснення. У разі необхідності до вирішення питань були залучені органи місцевої влади та інші центральні органи виконавчої влади. За ходом виконання прийнятих рішень встановлено постійний контроль в тому числі з виїздом на місце працівників Держбуду. IV. Стан виконання підготовки законодавчих актів та нормативно-методичних документів Відповідно до Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури Держбуд розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України. Рішенням колегії від 21 лютого 2003 року № 7 затверджено Перелік законодавчих актів та Перелік нормативно-методичних документів що передбачається розробити Комітетом у 2003 році. Переважна більшість із запланованих до опрацювання у І-ІІ кварталах 2003 року законодавчих актів розроблена підготовлена опрацьована або знаходиться в стадії опрацювання.