Рішення Колегії N 45 від 04.07.2003 р.

Рішення Колегії N 45 від 04.07.2003 р. Про нормативно-правове врегулювання проблеми добудови об’єктів незавершеного будівництва

Рішення колегії від 4 липня 2003 р. № 45 Про нормативно-правове врегулювання проблеми добудови об’єктів незавершеного будівництва Рішення колегії від 4 липня 2003 р. № 45 Заслухавши інформацію щодо стану незавершеного будівництва в Україні колегія відмічає що кількість припинених будівництвом об’єктів в Україні залишається значною. Станом на 1.07.02 у незавершеному будівництві налічується 17168 будівель з них 6585 – житлових та 5372 інженерних споруд будівництво яких припинено. Разом з тим відповідна нормативно – правова база для врегулювання питань добудови припинених будівництвом об’єктів створена. Виходячи з наведеного колегія Держбуду України вирішила: 1. Інформацію про стан незавершеного будівництва та нормативно-правове врегулювання проблеми добудови об’єктів взяти до відома. 2. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті начальнику Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шараповій забезпечити підготовку: доповідної записки Кабінету Міністрів України щодо стану незавершеного будівництва; рекомендаційних листів Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щодо нормативно-правового врегулювання проблеми добудови об’єктів незавершеного будівництва; опрацювати разом з Управлінням організаційно-аналітичного забезпечення апарату питання щодо організації прес-конференції з проблеми добудови об’єктів незавершеного будівництва та нормативно-правового забезпечення цього процесу. 3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: всебічно проаналізувати стан незавершеного будівництва в регіонах та розглянути це питання на колегіях; за результатами розгляду питання на розширених засіданнях колегій затвердити дієві плани заходів щодо поліпшення становища з добудовою об’єктів незавершеного будівництва. Про вжиті заходи проінформувати Держбуд України до 15 вересня 2003 року. Голова колегіїВ.Череп Довідка В Україні через кризові явища в економіці скорочення інвестиційної спроможності держави та низьку платоспроможність населення накопичилась велика кількість припинених будівництвом об’єктів у тому числі житлових будівель. За даними Держкомстату станом на 1.07.2002 року у незавершеному будівництві за всіма формами власності налічувалось 21303 будівлі та 7866 інженерних споруд. Із загальної кількості будівель до державної форми власності відноситься 3981 одиниця 18 7 % ; комунальної – 2464 11 6 % ; приватної – 2273 10 7 % ; колективної – 12555 58 9 % ; власності міжнародних організацій – 30 0 1 % . Із 21303 будівель будівництво здійснюється лише на 4135 будівлях або 19 4 % від їх загальної кількості в той же час кількість припинених будівництвом становила 17168 одиниць або 80 6 %. Ще гірша ситуація у житловому будівництві. Всього у незавершеному будівництві налічується 7957 одиниць 12 1 млн.кв.м житлових будівель або 37 4 % загальної кількості всіх незавершених будівництвом будівель. З них 6585 одиниць загальною площею 7 5 млн.кв.м або 82 7% - такі що тимчасово припинені або законсервовані. Дані по регіонах наведено у таблиці . Переважна більшість незавершених будівництвом будівель 94 2 % не будується через відсутність фінансування. Решта – за такими причинами: недоцільність будівництва – 2 7 %; порушення чинного законодавства – 0 2 %; інші – 2 9 %. Схожа ситуація щодо причин припинення будівництва і у житловому секторі: через відсутність фінансування не будується 96 2% всіх припинених житлових будівель. Із 7866 інженерних споруд будівництво здійснюється на 2494 31 7 % до їх загальної кількості . Призупинених будівництвом та законсервованих - 5372 одиниці або 68 3 %. У державній власності знаходиться 1697 21 6 % до загальної кількості незавершених інженерних споруд ; комунальній – 1584 20 2 % ; приватній – 742 9 4 % ; колективній – 3841 48 8 % ; власності міжнародних організацій–2. Через відсутність фінансування не будується 93 9 % припинених будівництвом інженерних споруд. Така ситуація свідчить про недостатню роботу місцевих органів виконавчої влади у напрямку скорочення обсягів незавершеного будівництва. В той же час для вирішення окресленої проблеми в Україні створена нормативно-правова база щодо приватизації та стимулювання добудови об’єктів незавершеного будівництва. Питання щодо приватизації об’єктів незавершеного будівництва врегульоване Законом України від 14.09.2000 №1953 - ІІ “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”. Відповідно до зазначеного Закону спрощено процедуру продажу а також передбачено низку заходів для стимулювання добудови об’єктів незавершеного будівництва. Визначені можливі способи приватизації: продаж на аукціоні за конкурсом; викуп за наявності одного покупця ; внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства; продаж під розбирання стаття 6. При цьому вартість об'єкта незавершеного будівництва визначається на підставі даних балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва обчисленої за індексами встановленими Держкомстатом України. У разі відсутності документів необхідних для проведення оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва ціна продажу об'єкта може визначатися експертним шляхом стаття 9 . Покупці об’єктів незавершеного будівництва можуть придбати разом з об’єктами незавершеного будівництва земельні ділянки відведені в установленому порядку під забудову. За бажанням покупців земельні ділянки на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва надаються їм у довгострокову оренду стаття 3 . Вартість земельної ділянки на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва визначається на підставі експертної оцінки стаття 10 . У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва об’єкт може виставлятись на повторний продаж за зміненими умовами продажу включаючи зменшення початкової ціни до 30 відсотків стаття 14 . Об’єкт який повторно пропонується для продажу може бути продано під розбирання. Покупець такого об’єкта незавершеного будівництва може придбати земельну ділянку на якій розташований цей об’єкт під забудову стаття 15 . Законом передбачені також податкові важелі стимулювання . З моменту придбання об’єкта незавершеного будівництва суб’єкт підприємницької діяльності може включати витрати пов’язані з придбанням об’єкта незавершеного будівництва його добудовою та введенням в експлуатацію до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток стаття 27 . Покупець об’єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва звільняється від плати за землю щодо земельної ділянки на якій знаходиться цей об’єкт стаття 28 . Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати від покупців з якими укладено договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва виконання умов не передбачених цим договором у тому числі щодо будь-яких грошових стягнень або пайової участі в розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів стаття 29 . З метою вирішення питання щодо скорочення кількості об’єктів незавершеного будівництва їх добудови незалежно від того чи змінено власника за ініціативи Управління було розроблено проекти Порядку та Положення про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об’єктів житла які були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.00 № 168. Цим нормативним актом визначено механізм передачі права замовника-інвестора на завершення припинених будівництвом об’єктів житла які споруджувались за рахунок коштів державного бюджету та державних підприємств юридичним особам місцевим органам виконавчої влади виконавчим органам рад фондам підтримки індивідуального та молодіжного житлового будівництва. Положення визначає порядок організації роботи по залученню коштів інвесторів різних форм власності у тому числі громадян у добудову об’єктів житла. Результати дії впровадження зазначеного нормативного акта наступні: передано для завершення будівництвом 1419 об’єктів житла загальною площею 3131 7 тис.кв.м; введено в експлуатацію 363 об’єкти загальною площею 1031 7 тис.кв.м житла; залучено інвестицій для добудови припинених будівництвом об’єктів житла на суму 1146 4 млн.грн.; погодились сплатити частину вартості квартири для фінансування завершення будівництва житлових будинків більше 3545 громадян; Вагомих результатів досягнуто у АР Крим Львівській Житомирській Хмельницькій Луганській Івано-Франківській Тернопільській областях та м. Києві.