Рішення Колегії N 56 від 29.08.2003 р.

Рішення Колегії N 56 від 29.08.2003 р. Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за І півріччя 2003 року

Рішення колегії від 29 серпня 2003 року № 56 Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств що входять до складу будівельних корпорацій за І півріччя 2003 року Рішення колегії від 29 серпня 2003 року № 56 Заслухавши інформацію про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств що входять до складу будівельних корпорацій за І півріччя 2003 року колегія відзначає що на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 19.11.02 та Кабінету Міністрів України від 01.03.03 № 13670 рішення колегії Держбуду від 23.05.03 № 32 та наказу Комітету від 17.06.03 № 86 будівельними корпораціями проведена відповідна організаційна робота щодо ліквідації збитковості підприємств та запровадження моніторингу її скорочення однак фінансовий стан значної кількості підприємств залишається складним. Найбільша питома вага збиткових підприємств у корпорації „Украгропромбуд” 75 2% „Укртрансбуд” 29 8% та „Укрбуд” 24 8% . Залишаються значними обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств. Не розв’язана проблема ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати працівникам. Не забезпечено у повному обсязі виконання рішення колегії Держбуду України від 23 травня 2003 року № 32 „Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств що входять до складу будівельних корпорацій” та наказу Держбуду від 17.06.03 № 86 виданого на виконання зазначеного рішення колегії. З метою забезпечення ліквідації збитковості підприємств що входять до складу будівельних корпорацій колегія Держбуду вирішила: 1. Інформацію керівників корпорацій „Укртрансбуд” „Украгропромбуд” „Укрбуд” про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств що входять до складу будівельних корпорацій за І півріччя 2003 року взяти до відома. 2. Зажадати від керівників корпорацій „Украгропромбуд” М.Удовенко „Укртрансбуд” О.Гвоздь „Укрбуд” Ю.Пелих вжити вичерпних заходів щодо ліквідації збитковості підприємств що входять до складу корпорацій. 3. Керівникам корпорацій „Укрбуд” Ю.Пелих „Укрмонтажспецбуд” О.Копил „Украгропромбуд” М.Удовенко „Укртрансбуд” О.Гвоздь „Укрметротунельбуд” В.Петренко „Укрбудматеріали” А.Безух : у двотижневий термін проаналізувати на кожному збитковому підприємстві достовірність обліку доходів правильність формування собівартості робіт ефективність використання основних фондів нарахування амортизації дебіторську та кредиторську заборгованість розробити та здійснити додаткові дієві заходи щодо оздоровлення таких підприємств ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати та до 1 жовтня інформувати Держбуд про вжиті заходи; притягнути до адміністративної відповідальності керівників підприємств сфери управління корпорацій які порушують фінансову дисципліну не забезпечують рентабельну роботу підприємств та розглянути їх відповідність займаним посадам. 4. За результатами роботи за 9 місяців 2003 року розглянути на засіданні колегії Держбуду стан ліквідації збитковості підприємств що входять до складу корпорацій. 5. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова : підготувати пропозиції щодо запровадження „касового методу” обліку виконання підрядних будівельних робіт та Закону України від 06.04.2000 року № 1641-ІІІ „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів”; забезпечити щоквартальне здійснення моніторингу ліквідації збитковості підприємств що входять до складу корпорацій. 6. Керівникам структурних підрозділів Комітету відповідно до компетенції надавати у разі необхідності підприємствам будівельного комплексу методичну допомогу з питань стабілізації їх фінансового стану та нарощування обсягів виробництва. 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова колегіїВ.Череп