Рішення Колегії N 57 від 29.08.2003 р.

Рішення Колегії N 57 від 29.08.2003 р. Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати, виконання фінансових планів за І півріччя 2003 року та підготовки фінансових планів на 2004 рік підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Держбуду

Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. № 57 Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати виконання фінансових планів за І півріччя 2003 року та підготовки фінансових планів на 2004 рік підприємствами установами і організаціями що належать до сфери управління Держбуду Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. № 57 Заслухавши інформацію начальника Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григора щодо стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати виконання фінансових планів за перше півріччя 2003 року та підготовки фінансових планів на 2004 рік підприємствами установами і організаціями що належать до сфери управління Держбуду колегія вирішила: 1. Взяти до відома що підприємства та організації що належать до сфери управління Держбуду за винятком Українського державного науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту водопостачання водовідведення екології “УкрВодГео” та Державного підприємства “Сумський центр наукових досліджень і проектування конструкцій промислових будинків і споруд” “Сумський ЦНДПпромбудов” з 01.01.03 року не допускають заборгованості з виплати заробітної плати сплачують платежі до Державного бюджету та цільових фондів. 2. Вважати за доцільне Державне підприємство “Сумський ЦНДПпромбудов” з метою його фінансового оздоровлення підвищення технічного рівня та конкурентноздатності приєднати до одного із провідних інститутів сфери управління Держбуду відповідного профілю. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор разом з НДІБК П.Кривошеєв та “КиївЗНДІЕП” В.Шевельов протягом двох тижнів внести відповідні пропозиції на розгляд Голови Держбуду. 3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор разом із керівником інституту “УкрВодГео” С.Разметаєвим опрацювати шляхи реального оздоровлення зазначеного підприємства з врахуванням його науково-технічного потенціалу та розгалуженої сфери діяльності і надати методичну допомогу в їх реалізації. 4. Зобов’язати керівників підприємств: “Запоріжцивільпроект” директор П.Заглада “Украгроінвестекспертиза” директор В.Ластовченко “УкрВодГео” директор С.Разметаєв “Міськбудпроект” м. Полтава директор Б.Петтер “КиївЗНДІЕП” директор В.Шевельов “Укрінвестекспертиза” директор М.Кур’ято “Західбудрозвідування” директор В.Ткачук “Луганськцивільпроект” директор В.Шевляков ДНТЦ “Конрест” директор Ю.Стріленко “Укрархбудінформ” директор В.Чеснок “Укрпівденінвестліцензія” директор К.Суручан та “Сепробудмаш” директор В.Троїцький які допустили збитки за результатами виконання фінансової діяльності у першому півріччі 2003 року вжити дієвих заходів щодо виправлення становища і досягнення запланованих показників прибутковості до кінця третього кварталу поточного року. Попередити що у разі невиконання зазначених вимог до них будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу. 5. Керівникам підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду детально проаналізувати результати виконання фінансових планів у першому півріччі і вжити необхідних заходів щодо зменшення витрат на виробництво продукції зокрема собівартості та операційних витрат що спрямовуються на створення резерву сумнівних боргів матеріальне заохочення та матеріальну допомогу. 6. Звернути увагу керівників організацій “Укрметротунельпроект” директор В.Янікін “Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві” “ДНДІАСБ” директор Б.Волобоєв “Укрцивільсепробуд” директор С.Маркітаненко “ТК Арматура для ЗБК” директор Ю.Клімов СП “Меморіали України” директор В.Осипенко на недостатню роботу щодо формування проектів фінансових планів на 2004 рік невідповідність запланованих ними показників прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2004 рік. Зобов’язати керівників зазначених організацій у тижневий термін доопрацювати проекти фінансових планів і подати їх на затвердження до Комітету. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор разом з Фінансово-економічним управлінням Т.Щавінська надати методичну допомогу зазначеним організаціям. 7. З метою вдосконалення системи підприємств установ і організацій що належать до сфери управління Держбуду посилення їх ролі у реалізації державної політики у сфері будівництва архітектури і містобудування підвищення конкурентноздатності та науково-технічного потенціалу організацій Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор із залученням відповідних структурних підрозділів Комітету та за участю провідних інститутів: НДІБК директор П.Кривошеєв Діпромісто директор Ю.Білоконь УкрНДІІНТВ директор В.Чуніхін “УкрНДІпроектреставнація” директор А.Антонюк та інших розробити і подати у листопаді 2003 року на розгляд колегії проект відповідної програми. 8. З метою створення умов для оперативної і ефективної взаємодії Комітету та підвідомчих організацій з питань формування та контролю за виконанням фінансових планів доведення інформації та отримання звітності з інших питань діяльності організацій : доручити НДІАСБ протягом трьох місяців розробити програмне забезпечення для автоматизованого формування і контролю за виконанням фінансових планів та провести методичний семінар для підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду. керівникам підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду до кінця вересня здійснити заходи щодо влаштування “електронної пошти” і запровадження починаючи з 1 жовтня поточного року електронного документообігу між Комітетом та підприємствами. Голова колегії В. Череп