Рішення Колегії N 58 від 29.08.2003 р.

Рішення Колегії N 58 від 29.08.2003 р. Про організаційні засади формування та функціонування галузевого фонду будівельних норм та нормативних документів

Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. № 58 Про організаційні засади формування та функціонування галузевого фонду будівельних норм та нормативних документів Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. № 58 З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2002 р. № 1395 "Про створення національного фонду нормативних документів" колегія вирішила: Схвалити "Положення про фонд нормативних документів і нормативно-правових актів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України далі – Галузевий фонд та рекомендувати його до затвердження. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова Управлінню цінової політики економіки та контролю вартості у будівництві П.Губень у місячний термін підготувати наказ про затвердження положення про Галузевий фонд та забезпечити його реєстрацію в Міністерстві юстиції України у встановлені терміни. Голова колегіїВ.Череп * * * Довідка З метою вдосконалення нормативного забезпечення будівельного комплексу України Міністерство України у справах будівництва і архітектури наказом від 9 березня 1994 року № 43 затвердило "Порядок видання та розповсюдження державних будівельних норм і стандартів кошторисних норм і нормативів". Згідно з наказом видання та розповсюдження державних норм і стандартів на паперових носіях було доручено державному підприємству "Укрархбудінформ" як офіційному видавцеві Міністерства. Видання кошторисних норм мали здійснювати організації-розробники за визначенням керівництвом Міністерства з подання Управління кошторисних норм і ціноутворення у будівництві. Розповсюдження нормативних документів на магнітних носіях мали виконувати Інформаційно-маркетинговий центр Мінбудархітектури України та Республіканський науково-дослідний центр "Цінобуд". Кабінет Міністрів України 18 вересня 2002 року прийняв постанову № 1395 "Про створення національного фонду нормативних документів". З метою виконання постанови Держбуд України своїм наказом від 10 жовтня 2002 року № 58 поклав функції ведення фонду нормативних документів у галузі будівництва та будівельної індустрії з урахуванням існуючої практики на державне підприємство "Укрархбудінформ" науково-виробничу фірму "Інпроект" та Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд". На розгляд колегії Держбуду від 29.08.03 №58 виноситься проект "Положення про фонд нормативних документів і нормативно-правових актів з технічного нормування та стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України” далі - Галузевий фонд . Положення регламентує забезпечення реалізації державної політики технічного регулювання в будівельній галузі та удосконалення інформаційного забезпечення громадян підприємств та організацій. Основними завданнями Галузевого фонду є: організація формування зберігання ідентифікації та актуалізації будівельних норм інших нормативно-правових актів та нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів; ведення централізованого обліку відомостей про документи фонду; взаємодія з міжнародними регіональними організаціями; взаємодія з Головним фондом шляхом надання йому довідково-бібліографічної інформації про нормативні документи фонду яка регулюється спеціальною угодою; інформаційне забезпечення діяльності Держбуду України; надання користувачам інформації про нормативні документи зміни до них та їх копій. Галузевий фонд формується з чинних нормативно-правових актів та нормативних документів що встановлюють правила загальні принципи вимоги чи характеристики різного виду діяльності або її результатів у сфері технічного регулювання для багаторазового їх використання підприємствами установами організаціями будь-яких форм власності і громадян. Фінансування діяльності Галузевого фонду проводиться за рахунок коштів: отриманих від реалізації нормативних документів; отриманих від надання інформаційних послуг; Державного бюджету України. інших що не суперечать законодавству України.