Рішення Колегії N 59 від 29.08.2003 р.

Рішення Колегії N 59 від 29.08.2003 р. Про призначення офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. № 59 Про призначення офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. № 59 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 56 "Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" а також п.3 "Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" затвердженого спільним наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24.02.2003 року № 27/12 зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.03.2003 року за № 185/7506 розглянувши питання щодо призначення офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колегія вирішила: Рекомендувати до призначення офіційними видавцями нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів далі - офіційні видавці з урахуванням існуючої практики Державне підприємство "Укрархбудінформ" науково-виробничу фірму "Інпроект" та Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд". 2. У разі надання Держбудом права видання окремих нормативів іншим видавцям останні укладають відповідні угоди з офіційними видавцями щодо порядку розповсюдження копій виданих нормативних документів. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про призначення офіційних видавців згідно з п.1 даного рішення. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень та Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова постійно надавати методичну допомогу офіційним видавцям відповідно до тематичного спрямування а також забезпечити своєчасну передачу затверджених нормативних документів для їх видання та розповсюдження офіційними видавцями Держбуду України. Голова колегіїВ.ЧЕРЕП * * * Довідка Згідно з наказом Мінбудархітектури від 9 березня 1994 р. № 43 про затвердження порядку видання та розповсюдження державних будівельних норм і стандартів кошторисних норм і нормативів України Державне підприємство "Укрархбудінформ" було визнано офіційним органом видання та розповсюдження ДБН та ДСТУ на паперових носіях. Розповсюдження нормативних документів здійснювалось: на паперових носіях – ДП "Укрархбудінформ" та організаціями-розробниками кошторисних норм і нормативів а на магнітних носіях – Інформаційно-маркетинговим центром Мінбудархітектури України та Республіканським науково-дослідним центром "Цінобуд". Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 56 "Про делегування повноважень щодо стандартизації в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" Держбуд України набув прав: встановлювати правила розроблення схвалення прийняття перегляду зміни та визнання такими що втратили чинність національних стандартів; утворення припинення діяльності технічних комітетів стандартизації визначення їх повноважень з урахуванням специфіки діяльності технічних комітетів міжнародних і регіональних організацій стандартизації ; організації надання інформаційних послуг з питань стандартизації. На виконання п.2 вищеназваної постанови Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Державний комітет України з будівництва та архітектури спільним наказом від 24.02.2003 р. № 27/12 затвердили "Порядок видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів". Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2003 р. за № 185/7506. Згідно з п.5 зазначеного порядку видання та розповсюдження офіційних видань нормативних документів та їх копій у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів здійснює Держбуд України через визначеного ним офіційного видавця. У Державному підприємстві "Укрархбудінформ" Держбуду України на нормативному обслуговуванні на сьогодні нараховується майже 2 300 організацій різних форм власності. Ним видано назв міждержавних стандартів – 111 державних стандартів – 149 державних будівельних норм –75. З 1994 р. Укрархбудінформ – офіційний орган видання та розповсюдження ДСТУ та ДБН на паперових носіях.